Back to Top

Wypominki 2023/2024

 

Wypominki Roczne

W 1 i 3 niedzielę miesiąca polecamy zmarłych

Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego

1. Biskupów, Kapłanów, Diakonów, Braci, Kleryków, Juniorystów, Nowicjuszy i Postulantów Zgromadzenia Zmartwychwstańców, zmarłych Braci Zewnętrznych Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego , zmarłe Siostry Zmartwychwstanki, O. Ryszarda Bazylaka CR , O. Piotra Bulczaka CR , O. Tadeusza Kaszubę CR , O. Gerarda Janikowskiego CR , O. Józefa Obuchowskiego CR, Br. Klemensa Kłosowskiego CR, O. Lucjana Krawca CR, O. Zdzisława Błażejewskiego CR, O. Stanisława Landzwojczaka CR, O. Jana Tymińskiego CR. Budowniczych, dobroczyńców i ofiarodawców  naszego Kościoła, zmarłych , którym służyliśmy posługą sakramentalną i których odprowadzaliśmy na miejsce wiecznego spoczynku, zmarłych , którzy w przeciągu historii naszej Ojczyzny , oddali życie w jej obronie .

2. Władysława, Urszulę, Ewę Romańskich, Jana, Salomee, Zygmunta , Lecha, Feliksa Wiśniewskich, Hieronima, Łucję Sobczak.

3. Zmarłych z rodzin Kaczmarków, Kulińskich, Krzywdów, Stachowiaków, Nowaków, Nowickich, Dopierałów, Kalębów, Taciaków, Antczaków, Blumreder.

4. Zmarłych z rodzin Sobalaków, Nowaków, Jaśkiewiczów, Nowackich, Mieloch, Duszyńskich, Powałowskich, Wawrzyniaków, Pawlickich, Irenę Mirowską, Wincentego Koszewskiego.

5. Janinę, Bolesława, Marię Markowiczów.

6. Mariannę, Jana, Marię, Antoniego Maćkowiaków, Zbigniewa, Jana, Józefa Przybylskich, Józefę i Walentego Kaczmarków, Halinę Krzyżanowicz, Jadwigę Włosowicz, ks. Janusza Piotrowskiego, Marię, Józefa Pakuła, Jadwigę, Michała Górczak, dusze w czyśćcu cierpiące.

7. Antoninę i Władysława Antkowiaków, Annę i Stanisława Mikołajczaków, Henryka Bielicę, Walerię Block, Marię Deutschman, Anielę Luchner, Rafała Adamczaka.

Tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Mariana,Stanisława, Stanisławę, Ewę Kubiaków i zmarłych z rodziny , Jadwigę, Walentego, Stanisława Dardasów i zmarłych z rodziny, Antoninę i Jana Hain, Joannę i Sylwestra Dymek, Michała i Andrzeja Baczyńskich, Marię Szybowską, Helenę , Jerzego Kobyłka, ks. Jacka Schwanzera i wszystkich księży z naszej parafii, wszystkie dusze w czyścu cierpiące.

2. Irenę, Mirosława, Tadeusza Przybył, Jana, Mariannę, Władysława, Elżbietę, Mieczysława Borowczyk, Janusza, Bogusława, Annę Wożniak, Władysława Kruk i zm. z rodz., Władysławę Golimowską, Ks. Mariana Wołek TChr, Marię, Piotra Nowaków, Zofię Wawrzyniak, Romana Kleinszmiat, Krystynę, Jerzego Najder, Barbarę Stróżyk.

3. Annę Derę, Marię, Józefa Flak, Grzegorza Duchnowskiego i zm. z rodz. Waldemara Puk, Mariusza Kasprzyka, Aleksandrę Zarembę, Marię, Wiktora Luch, zm. z rodz. Chwaszczów i Tomczaków, Bogusia Rozmiarek, Grażynę Gierka Przewożną, Rafała Becela, Panią Zosię, Ks. Ryszarda Bazylaka CR,Ks. Stanisława Landzwojczaka CR, Ks. Stefana Psutego CR, Ks. Wycichowskiego, Ks. Hanzewniaka CR, Dusze w czyścu cierpiące.

4. Ks. Mariana, Ks. Bogdana, Józefę, Czesława i zm. dziadków Kasperków, Zdzisława, Pelagię,Franciszka Smyk,Stanisławę ,Antoniego Puszka,Marcina,Franciszkę,Katrzynę Gawełek,Marię,Ignacego Łuczak,Florentynę,Bolesława Łukasik.

5.Marię, Stefana, Wojciecha i zmarłych z rodziny Filipiaków, Ryszarda, Jana i zmarłych z rodziny Batkowskich.

6. Mariannę, Mariana , Ewę, Jerzego Marciniaków, Rozalię, Stefana Wawrzyniaków, Ewę, Romana Grześkowiaków, Ewę Kietlińską, Dorotę Zawadzką, Marię, Stanisława Marciniaków, Joannę, Jana Pawlaków.

7. Włodzimierza Jagodzińskiego i zmarłych z rodz.Jagodzińskich, Wandę, Józefa Krzyżanek i zmarłych z rodz. Krzyżanek, Marię, Ignacego Strzelewicz i zmarłych z rodz. Strzelewicz, Barbarę, Zenona, Jadwigę, Karola, Jana,Karola,  Gizelę, Tadeusza, Mariana, Jadwigę, Zofię, Czesława, Renatę, Józefa, S. Marię, krewnych, znajomych, Ojców i Braci Zmartwychwstańców, członków, Koła    Przyjaciół Radia Maryja i Wspólnoty Modlitwy Wstawienniczej, osoby pochowane jako nikomu nieznane.

8. Annę i Czesława Kasprzaków, Wiesława Gadzińskiego, Piotra, Weronikę Paszkowskich, Reginę Sobkowiak, Janinę Płotkowiak, Danutę Mikołajczyk, Emilię Czajkę, Włodzimierza Koska, Edwarda Kużbińskiego, Mariannę, Mieczysława Gadzińskich, Jolantę Krzysztofiak.

 Tajemnica Zesłania Ducha Świętego

1. Mariusza, Barbarę, Bolesława Zielińskich, Stanisława Andrzejczaka, Jerzego Wiśniewskiego.

2. Krystynę i Jana Kołpowskich, Janinę Jóżwiak, Helenę Wierzchowiecką, Albina Kurnatowskiego, Aleksandra Kowalczyka, Jerzego Pisarzewskiego, Halinę Augustyniak.

3. Bolesława, Stanisława, Magdalenę, Józefa Kwaśniewskich, Marię Wujec, Wandę Szczodrowską, Wiktorię i Leonarda Kaczmarków, Marię i Jerzego Milczarek, Mariannę , Adama Kardańskich.

4. Zmarłych z rodzin Raczyńskich , Gostyńskich, Puczyńskich, Podolskich, Kalineckich, Kacprzaków, Czajkowskich, Korzeniowskich, Śmiesznych.

5. Tadeusza, Agnieszkę, Jana, Anielę, Wacława, Mariana, Jana, Józefa, Czesława, Bogusława Kotowskich, Jana, Marię, Piotra, Alfonsa, Antoniego, Władysława, Stanisława, Elżbietę, Aldonę, Jana Margot Bannach, Stanisława Pacygę, zmarłych z rodziny Szulgit, Dejów, Melanię Wiese, Dorotę Grudzińską.

6. Gabrielę, Władysława, Tadeusza, Mirosława, Jana Nowaków, Genowefę, Józefa, Kazimierza Michalaków, Krystynę Połczyńską.

7. Ludomira, Edmunda, Benedykta, Alfreda, Leokadię, Floriana, Feliksa Balcerowiczów, Bernadetę, Albina, Zdzisława, Grzegorza, Beatę Maćkowskich, Marię, Andrzeja Dalkę, Andrzeja, Witolda, Joannę, Edwarda Węclewskich, Stanisława, Kazimierę Wożniaków, Helenę, Władysława Obremskie, Leona, Cecylię Kuopek, Zbigniewa Gromadzińskiego, Henrykę Jarczak, Czesławę Gajewską, Zofię, zmarłych księży z naszej parafii oraz tych co nie mają znikąd pomocy i ratunku.

8. Rozalię, Franciszka Jankowskich, Janinę, Czesława, Henryka Michalaków, Barbarę Wawrzyniak.

 Tajemnica Wniebowzięcia NMP

1. Zmrłych z Rodziny Kowalskich, Czesława, Teresę Kubackich, Franciszka Mruk, Kazimierza, Sabinę Bierło, zmarłych z rodziny Wielebińskich, Eugeniusza, Janinę Krygier, zmarłych z rodzin Zawal i Staszewskich, Ewę Dec, Reginę Maciejewską, Romana Aliarabi, Janusza, Tomasza Kopeć, Arletę Straćko.

2. Kazimierę, Ludwika, Józefa, Mariannę, Marzenę, Zenona, Wacława Jasiaków, Irenę Napiecek.

3. Marię Chyża, Mieczysława Kapela, Romana Łakomca.

4. Martę, Stanisława, Annę, Michała Liberkowskich, Agnieszkę, Józefa Chęś, Barbarę, Andrzeja, Ewę Kietlińskich, dzieci nienarodzone, zmarłych spoczywających w zapomnianych mogiłach, dusze w czyśćcu cierpiące.

5. Eustachego, Stanisława, Józefa, Teresę, Elżbietę, Andrzeja, Wiesława, Zbigniewa z Rodziny Piątków i Jaroszów, Annę Kulpę, Gabrielę, Marcina, Floriana, Henryka, Franciszka, Józefa, Pawła, Karolinę, Mariannę, Izydora, Irenę, Antoninę, Joannę z Rodziny Wąsewiczów i Miszkielów, O.O. Wenantego, Ryszarda, Lucjana, dusze w czyśćcu cierpiące , za które nikt się nie modli.

6. Genowefę, Zdzisława, Helenę, Jana, Felicję Biernatów, Marię, Katarzynę, Łucję, Mieczysława, Bogdana z rodz. Biskup, Jadwigę, Aleksandra Kalembów, Krystynę, Kazimierza, Kruger, Marię, Wacława Michałowskich, Leszka Hędrzak, Katarzynę Przymuszała.

 

7. Jolantę, Eugeniusza, Przemysława, Arkadiusza, Helenę, Henryka Gaworzewskich, Wiktorię, Pawła, Mieczysława, Onufrego Naportych, Reginę, Floriana, Sebastiana, Andrzeja Nadolczaków, Mariannę Godziewską, Feliksa Duszyńskiego, Mieczysława, Barbarę, Irenę Staniszewskich, Franciszka, Eugenię Matuszewskich, Alinę, Mariana Rybczyńskich, Zofię Jamontt, Bożenę, Henryka Górnych, Włodzimierza Klińskiego, Mariusza Bobonia, Stanisława Pawlika, Halinę Kwiatkowską, Macieja Dziedzieniewicza, Dariusza Fikusa, Andrzeja Szapę, Roberta Adamczyka, Marka Pakułę, Ziemowita Olszańskiego, Daniela, Jadwigę, Franciszka Jabłońskich, Stanisława Ośmielaka, zmarłych kapłanów z naszej parafii.

8. Wandę i Henryka Stroińskich, Bogdanę i Marcela Dorin, Henrykę Sobierajską, Czesławę i Waleriana Borowiaków, Marylę Borowiak Walicką.

9. Czesława.

10. Stanisława, Mariannę, Czesława, Mariannę, Pawła Powałów, Annę, Józefa, Stanisława Geniek Piórkowskich, Stanisława Banul, Władysława, Władysławę Zapert, Czesława, Teresę, Marka, Romana, Bogusława, Anielę Nemec, Annę, Piotra Lauge, Halinę Dolata, Brunona, Pelagię Florian, Kazimierę, Władysława Tietz czytać Tyc.

Tajemnica Ukoronowania NMP

1. Jana, Joannę, Teresę Madziarów, Seweryna, Józefa, Bronisława, Justyna Jacoszków, Jana, Kazimierę, Erwina Kukułów.

2. Marię i Stefana Tarantów.

3. Katarzynę, Antoniego, Ireneusza Majewskich, Marię, Mariana, Pawła Pikosz, Marię, Andrzeja Majewskich, Leokadię, Feliksa Marciniak, Reginę Markowiak, Irenę, Władysława Niewiadomskich, Gizelę Snuszkę, Elżbietę Andrzejewską, Franciszkę, Edmunda Wojteckich, Bożenę Klimas, Anielę, Władysława Rybackich, Praksedę, Leona Łosińskich, Józefa, Ignacego Narzekalskich.

4. Mikołaja, Adama, Ewę, Józefa, Helenę Parysek, Danutę Bilicką, Zofię, Jana Maryiczyń, Mariana Kucza, Elżbietę Kulik, Marię Szybowską.

5. Przemysława Niemczyka i zmarłych z rodziny, Cecylię, Stefana, Henryka  Borowiak i zmarłych z rodziny, Czesława Gorzana i zmarłych z rodziny, Reginę, Zygmunta Nowaków, Helenę, Józefa Tarczewskich, Szczepana Nowickiego i zmarłych z rodziny, pozostałych zmarłych z rodzin, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

6. Edmunda, Bronisławę, Irenę, Kazimierza Lewandowiczów.

7. Halinę i Mariana , Mariannę i Jana Kniołów, Marię i Piotra Antoszewskich, Reginę i Adama Reich oraz za zmarłych z Rodzin Kniołów, Antoszewskich, Szpala, Wieland, Nowackich, Gołkowskich.

 8. Helenę, Czesława, Annę Jankowskich, Marię, Marcina Przybylskich, Bronisławę, Telesfora, Zygmunta Mytko, Eleonorę, Mariana Przybylskich, Janinę Szpoper, Piotra, Czesława, Bożenę Kocowskich, Jacka Mikołajczaka, Macieja Bąkowskiego, Aleksandrę Tarczyńską, Różę Rutkowską, Elżbietę Żukowską.

  9. Zofię, Stanisława, Jerzego Nowaków, Ewę Stanila, Gabrielę Frąckowiak, Reginę Skiba, Helenę i Tadeusza Zająców, Jana Jahnke.

10. Stanisławę i Franciszka, Roberta, Feliksa, Bernadettę, Magdalenę, Bogusława, Mieczysława, Jolantę, Joannę, Annę, Wandę, Lidię, Zofię, Irenę, Sabinę, Leonarda, Celinę, Tadeusza, Józefa, Krystynę Kaczmarków, Tadeusza i Bogusława, Elżbietę, Lidię, Tadeusza, Stanisława, Macieja i Kazimierę, Irenę, Jerzego.

W 2 i 4 niedzielę miesiąca polecamy zmarłych

Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego

 1. Antoniego, Helenę, Stanisława, Kazimierę, Edwarda, Adama, Władysławę, Macieja Gastołów, Wojciecha, Marię, Stefanię, Kazimierza, Andrzeja Zofię, Franciszka Wójcików, Andrzeja Soję.

2. Jana , Mieczysława, Tadeusza, Helenę Obrębskich, Mariannę, Ryszarda, Józefa Dudków, Angelikę Lipiec, Ks. Prałata Mariana Molgę, Katarzynę Bobońską.

3. Małgorzatę, Mieczysławę, Lucjana, Piotra, Jakuba Korbal i zm. z rodz.Eleonorę i Józefa Kostrzewa oraz zm. z rodz. Sabinę i Wacława Zyk oraz zm. z rodz. Aleksandrę Krusik oraz zm. z rodz. zmarłych z rodzin Borowskich, Królaków, Gurbadów, Tomeckich, Mruków, Marcinkowskich, Bieleszewskich oraz zmarłych potrzebujących modlitewnego wsparcia.

4. Zmarłych z rodziny Babst Leokadię, Jarosława, Mariana, Janusza, Pelagię, Martę, Franciszka, Żanetę, Bognę, Ziemisława, Lubomirę, Irenę, Kazimierza, Witolda, Bronisławę, Albina, Łucję, Jadwigę, Aleksandra, Leona, Krystynę, Jerzego, Liliannę, Włodzimierza, zmarłych z rodziny Piętka, Apolonię, Marcina, Wandę, Wiktorię, Katarzynę, Jana, Antoniego, zmarłych z rodziny Knioła Michała, Marię, Witolda, Kazimierza, Marię, Adama, Albina, Kazimierza, zmarłych z rodziny Kajdasz Bernarda, Zofię, Czesława, Wincentego, Mariannę, Klarę, zmarłych z rodziny Adamskich, Masłowskich, Geislerów, Muchajerów,Graczyków, Leszczyłowskich, Poprawów, Prausów, ks. Marka Kabsza, ks. Wacława Jeszke, zmarłych przyjaciół, znajomych, sąsiadów i inne dusze w czyścu cierpiące.

5.  Stefana, Zofię, Wincentego Smolarkiewiczów, Małgorzatę Smolarkiewicz Maliszewską, Czesławę, Marcela, Krystynę, Andrzeja Marciszewskich, Marię , Leona Frąckowiaków.

6. Jana Prybę, Adama Kasperka.

 7. Zdzisława, Zofię, Czesława, nienarodzone dziecko z Rodz. Miara, Bogusławę, Czesława Pikosz, Leokadię, Hieronima Kaczmarków, Mirosława, Pelagię, Leona, Wacława, Ryszarda, Józefa Trafas, Wandę, Edwarda Nawrockich, Elżbietę, Zdzisława, Piotra Owedyk, Elżbietę Solarek, Urszulę Biegańską, Danutę Ratajską, Teresę Siemieniui, Izabelę Wojtyś, Barbarę Schultz, Sebastiana Drożdżyńskiego, Celinę Marchlewską, Włodzimierza Poterskiego, Walerię Brzezińską, Elżbietę Potrzeba, Andrzeja Hojnego, Dr. Wandę Półtawską, zmarłych Ojców, Braci, Siostry ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców, zmarłych z Rodzin Plota, Miara, Pikosz, Kaczmarków, Wichniarek, Trafas, Nawrockich.

8. Krystynę, Henryka Juskowiak, Marię, Mariana, Zbyszka Kruszonów, Zofię, Stanisława Piechockich, Helenę Łęcką, Irenę i Bolesława Powałowskich, Irenę Pałkę, Helenę, Mariana Genderków, Marię, Stanisława Norków, Kazimierę, Teodora Juskowiaków, Juliannę, Henryka Krzysztofiaków, Stefana, Irenę Domańskich, Krystynę, Józefa Olejniczaków.

 Tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Zmarłych z Rodzin Przybeckich, Piotrowskich, Trawińskich, Zakrzewskich, Andrzeja i Ewę Pstrągowskich, Urszulę Plewkę Schmidt, Romana i Bogumiłę Undrych, Henrykę i Antoniego Milińskich, Teresę i Kazimierza Załachowskich, Martę, Józefa, Henryka Puszczyk.

2. Gertrudę, Czesława, Zbigniewa, Reginę Zająców.

3. Marka, Jana, Andrzeja, Edwarda, Leokadię Lulków, Waleriana, Stefanię Prusaków, Zofię Szefer, Felicję Lupę, Helenę Rozwalka.

4. Teresę, Szczepana, Helenę, Andrzeja, Grażynę, Bogdana, Jana, Wiktorię, Zofię, Stanisława, Ryszarda, Annę Kobaszyńskich, Edmunda, Helenę, Jana, Mariannę, Czesława, Marcina, Henryka Lipińskich, Leona, Wiktorię, Franciszka, Zofię Nowowiejskich.

5. Stefanię, Stanisława, Mariana Sobczaków, Kazimierza, Kazimierę, Annę Kobusińskich, Alinę i Antoniego Kurdyków, Krystynę Kozłowską, Mieczysława Marcinkowskiego, Elżbietę Dudkowiak, Renatę Marcinkowską.

6. Irenę, Władysława Kraśner i zmarłych z rodziny, Bronisławę, Czesława Wieczorków i zmarłych z rodziny, Pelagię Wojtkowiak, Julię Drożdżyńską.

7. Lucynę, Józefa, Włodzimierza Skurzyńskich, Zofię, Felicję, Jana, Władysława, Czesława, Jana Lipigórskich, Jerzego Nawrockiego, Józefa, Jana Skórzyńskich, Stanisławę, Teodora Karolaków, Kazimierę, Mariana, Zdzisława Sołtysiaków, Iwonę Raczyk, ks. Leszka Wilczyńskiego, Dariusza Sztandarowicza, s. Fabiolę Krzyżanak Elżbietankę.

8. Janinę, Kazimierza, Marię i Bolesława Korczyńskich, Annę, Antoniego Romana Siuchnińskich, O. Jana Piekarskiego, Agnieszkę Olszę  Śliwowską, Dariusza Śliwowskiego, Roberta Rubach, Giancarlo Capitani.

9. Katarzynę, Ignacego, Mariusza Stachowiaków, Józefę, Michała Adamczaków, Jolantę Mikołajczak, Helenę, Marię, Wawrzyna Dakowskich, Zenobię Dybek, Andrzeja i Wandę Półtawskich, zmarłych z Rodzin Sasiaków, Gawrońskich, Kucharzewskich, Kucharczaków, Śronów.

Tajemnica Zesłania Ducha Świętego

1. Franciszka, Praksedę, Andrzeja, Jana, Benedykta, Wandę Augustyniaków, Bolesława, Zofię, Bogumiła, Alfreda, Piotra, Czesława, Tadeusza, Wacława, Józefa, Sławina, Mieczysława, Martynę Czerwińskich, Jana, Danutę Grobelnych, Jana, Krystynę Fras, Jana, Irenę, Jerzego, Tadeusza Wylęgałów, zmarłych z rodzin Knapików, Czosnowskich, Nowaków, Królikowskich, Pasicielów, Wizów, Bożenę, Annę Syndradzkich, Romana Żok, Bolesława Migacza, Monikę Wład, zmarłych z rodziny Szymańskich.

2. Janinę, Władysława, Kazimierza, Stanisława, Wojciecha Królów, Sewerynę, Bronisławę , Józefa Szych.

3. Barbarę i Zbigniewa Zerbów.

4. Aleksandrę, Cyryla, Mariana, Dobrochnę, Andrzeja Pribe, Krystynę Jacniacką, Leona Gołębniaka, Zenona Ignaszaka, zmarłych z rodziny, przyjaciół, ofiar wypadków, zmarłych ludzi samotnych i bezdomnych.

5. Przemysława i Aleksandrę Posłusznych, Danutę Front, Janusza, Eleonorę, Stanisława, Zdzisława Bryzików, Lilę i Józefa Żurada, Annę, Vasilę Lefter, Stefanię Gut.

6. Wacławę i Eugeniusza Gajewskich, Jadwigę, Stanisława, Irenę, Ryszarda Zboroniów, Jadwigę, Barbarę , Tadeusza Drobińskich, Barbarę i Andrzeja Zboroniów, Stefana Chojnackiego.

7. Pawła Bajaczyka, Danutę i Romana Ratajczaków.

8. Józefa, Martę, Wiktora, Józefa Poznaniów, Annę, Stefana, Bolesława, Rafała Wojciechowskich, Helenę, Alberta, Henryka Hajdamowiczów, Marię i Romana Rybackich, Anielę, Edmunda Kiersztan.

  Tajemnica Wniebowzięcia NMP

 1. Józefa, Piotra, Salomee , Pawła Woszczek, Julię, Franciszka, Julię, Stefanię Pacel, ks. Jana Nowackiego, ks. Alfreda Pawlaka, ks. Mariana    Nowaka, Ks. Bp. Mirosława Kołodziejczyka, Janinę Kobusiewicz, Józefa Teklik, Annę Donobidowicz, ks. Lucjana Krawca CR.

2. Eleonorę, Antoniego, Zbigniewa, Zdzisława, Rozalię, Walentego Leśniewiczów, Józefa, Helenę, Mariana , Wiolettę, Stefana, Gabriela, Prakseda, Józefa, Stanisława, Stanisławę Siekierskich, dusze zmarłych Kapłanów i Braci  pracujących w naszej parafii, wszystkie dusze czekające na modlitwę.

3. Annę, Stanisława Wojcińskich, Lucynę, Jerzego Wociassków, Helenę Rok, Benedykta Dasewicza, Kazimierę, Jana, Bronisława Wosickich, Karola Graczyka, Elizę Główkę, Eugenię Pestkę, Teresę Skibińską, Annę Krzyśko Wojcińską, Kazimierę Połońską, Marię Kłos, Irenę Żylińską, Irenę Kociszewską, Halinę Szymowołos, Leszka Guzek, Agnieszkę Ucińską, Gertrudę Kulawik, Andrzeja Frąckowiaka, Krystynę Kurczalską, Irenę Sieńko, Władysławę Filipowską, Urszulę Krawczyk, Czesława i Sabinę Gularek.

4.      Zofię Chudzicką, Bronisławę, Martę, Jadwigę, Józefa Szumińskich, Teresę i Jerzego Nowickich, Katarzynę i Piotra Chudzickich, Joannę i Wojciecha Szymańskich, Jerzego Szymańskiego, Pawła Rolio.

5. Mariannę, Mariana Wilk, Agatę, Władysława Tomiak, Jadwigę, Kazimierza, Sylwestra Tomiaków, Jadwigę Kasprzak, Mariannę, Stanisławę Grześk, Wojciecha, Danutę Norskich.

6. Ewę Bręcz Gańską, Otylię i Władysława Gańskich, Werę i Józefa Brenczów.

7. Stefanię, Edwarda, Ryszarda Jakubowskich, Antoninę, Tomasza, Mariana, Gabrielę Bąków, Aldonę Kozber, Janinę, Telesfora Lewandowskich, Urszulę Tomczak, Ludwika i Władysławę Kapała, Anielę Nagłą, Bogumiłę Maćkowiak.

8. Marię Zimmer, Alfreda Walorskiego, Antoninę i Antoniego Zimmer, Krzysztofa Walorskiego, Krystynę i Kazimierza Ulczyckich, Wacława i Wiesława Matusickich.

9. Jadwigę, Mieczysława, Ewę, Annę, Michała Kubiaków, Apolonię, Lucjana, Katarzynę, Antoniego Kempków, Marię, Władysławę, Stefana Degórskich, Bożenę i Jerzego Lisków, Elżbietę i Annę Świderskie.

 Tajemnica Ukoronowania NMP

1. Roberta Majewskiego, Izabelę Jóżwiak, Irenę i Kazimierza Dudziaków, Józefę i Franciszka Wróblewskich, Władysławę Majewską.

2. Zmarłych z Rodzin Gajda, Solarek, Adrych, Cęcek, Ziółkowskich, Kurowskich, Robakowskich, Rulewskich, Sierant.

3. Zofię, Alojzego, Annę, Jana, Martę, Cecylię, Marię, Jana, Bernarda, Janinę Kokotów, Irenę, Edwarda, Stanisława, Stanisławę Otto, Marię, Bernarda Kapcińskich, Helenę, Fryderyka Lorenc, Henryka Hybiaka, Irenę,Mieczysława Stefaniaków, Irenę Ratajczak, Jerzego Kergera, Barbarę Śliwińską, Zbigniewa Hetmana, Marię Wawrzyniak, Genowefę Wróblewską, Annę, Andrzeja, Annę, Stanisława Laskowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

4. Anielę, Zenona, Józefa, Tomasza Mazanów, Bronisławę i Józefa Czajków.

5. Zmarłych z Rodzin Poraszków, Sroków, Jurków, Szajeków.

6. Reginę, Stanisława, Genowefę, Walentego Skowronków, Zofię, Józefa Dojczów, Katarzynę, Stanisława, Józefa Paul, Klarę, Wawrzyńca Kalotów.

 7. Ks. Witolda Hryniewickiego CR.

 8. Władysławę, Edmunda Piorunków, Sabinę, Edmunda Zielińskich, Mariannę Gęstwę, Rochinę Kuśnickich, Krzysztofa, Zbigniewa,  Wirginic, Matuszczak, Halinę, Seweryna Stachowiaków, Franciszkę, Jana Staniewskich, Annę, Władysława Młynarczyków, ks. Tomasza Maćkowiaka, ks. Stefana Rudozicza, Iwonę Szwałek, Halinę Grams, zmarłych z rodzin Trachmanów, Koniecznych, Jończyków, Kogów, Wache.

9.Teresę i Mariana Rutkowskich, Anastazję i Jana Bock.