Back to Top

Historia

Jest niedziela, Święto Zesłania Ducha 1916 rok. Ks. kard. Dalbor orędziem arcybiskupim zapowiada budowę kościoła pamiątkowego w Poznaniu na Wildzie z okazji 950-lecia Chrztu Polski (stąd nazwy ulic Pamiątkowa i Dąbrówki).
 
 
3 maja 1923
 
Na zaproszenie księdza kardynała Dalbora pierwsi zmartwychwstańcy przybywają na Wildę celem organizowania parafii. Msze Święte odprawiają w kaplicy Sacre Coeur (dzisiejsza klinika ortopedyczna).
 
12 sierpnia 1923
 
Rozpoczęto kopanie fundamentów pod budowę kościoła wg planów prof. Kapuścińskiego
 
16 września 1923
 

Poświecenie kamienia węgielnego przez kardynała E. Dalbora Prymasa Polski z udziałem duchowieństwa, władz państwowych i miejskich.
 
25 grudnia 1923
 
Pierwsza pasterka w nowym kościele i odczytanie aktu erekcyjnego nowej parafii.
 
1 styczeń 1924
 
Powstaje nowa parafia Zmartwychwstania Pańskiego złączona ze zgromadzeniem Księży Zmartwychwstańców.
 
1925

Ukończono budowę domu parafialnego.
 
1929
 
Zbudowano 13-głosowe organy.
 
1931
 
Ukończono wystrój kościoła w stylu neoklasycystycznym.
 
1937
 
Wybudowano 43 m wieżę parkan wokół kościoła i konsekrowano 4 dzwony przez ks. bpa. W. Dymka

1941
 
Wywieziono kapłanów do Dachau i Generalnej Guberni, a kościół zamieniono w magazyn wojskowy.
 
1945
 
Spalono dom parafialny
 
1946 – 48
 
Odbudowano dom parafialny.
 
2 czerwca 1949
 
Konsekracja kościoła przez ks. bpa F. Jedwabskiego.
 
1971
 
Odłączono część parafii i utworzono ośrodek duszpasterski pod wezwaniem św.Bogumiła
 
1980
 
100 lat duszpasterstwa xx. Zmartwychwstańców na ziemiach Polskich. Wmurowano tablice pamiątkową.
 
2000
 
Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks.I.Hanzewniaka odrestaurowane zostaje prezbiterium oraz powstaje nowy ołtarz jako wotum za drugie milenium chrześcijaństwa. Wewnątrz wieży zamontowany został nowy napęd dzwonów i zegara.