Poprzedni Następny

Jutrznia za nienarodzonych

29-08-2014

Jutrznia za nienarodzonych

  Szczęść Boże!    "Jutrznia za nienarodzonych" Pawła Bębenka to bogate dzieło muzyczne z chórem, orkiestrą i solistami. W naszym wykonaniu udział wezmą znakomite postaci świata muzycznego : mezzosopranistka Antonina Witajewska, harfista Michał Zator, a dziełem dyrygował będzie sam kompozytor Paweł Bębenek.   Nasz projekt...

Przeczytaj całość

Sobór Watykański III?

27-07-2014

Sobór Watykański III?

Ks. Adam P. Błyszcz CR   Pierwszy wniosek jaki się nasuwa po lekturze (nawet pobieżnej) Instrumentum to świadomość jakiejś bezdennej przepaści między codziennym życiem zdecydowanej większości ochrzczonych a doktryną Kościoła. To właściwie dotyczy wszystkich omawianych aspektów życia chrześcijańskich rodzin. Czytając poszczególne punkty pogłębiała się...

Przeczytaj całość

Pomysł na siebie

09-07-2014

Pomysł na siebie

    CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W POZNANIU       I N F O R M A C J A                                             W zawiązku z realizacją Programu Gwarancje dla Młodzieży organizujemy nabór beneficjentów do Projektu w Obszarze I pt. „Pomysł na siebie” w kategorii wiekowej 16-17 lat...

Przeczytaj całość
 • Czytania na sobotę, 30 sierpnia 2014

  (1 Kor 1,26-31)
  Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.

  (Ps 33,12-13.18-21)
  REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

  Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
  naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
  Pan spogląda z nieba,
  widzi wszystkich ludzi.

  Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
  na tych, którzy czekają na Jego łaskę.
  Aby ocalił ich życie od śmierci
  i żywił ich w czasie głodu.

  Dusza nasza oczekuje Pana,
  On jest naszą pomocą i tarczą.
  Raduje się w Nim nasze serce,
  ufamy Jego świętemu imieniu.

  (Ef 1,17-18)
  Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

  (Mt 25,14-30)
  Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Pewien...

 • Rozważanie na sobotę, 30 sierpnia 2014

  Cóż to za talent, który ukrył sługa z dzisiejszej Ewangelii? Być może był to „talent” jego słabości. Gdy św. Faustyna powiedziała Jezusowi: „Oddałam Ci się cała, już nic nie mam, co bym Ci ofiarować mogła”, On odpowiedział: „Nie ofiarowałaś mi tego, co jest istotnie twoim (...). Oddaj mi nędzę twoją, bo ona jest wyłączną twoją własnością” („dzienniczek”, nr 1318). Dopóki zatrzymujemy ją dla siebie i ukrywamy, jest nie tylko bezużyteczna, ale nawet szkodliwa – bo przesłania nam Boga, bliźnich, zamyka nas w sobie samych. Jeśli powierzymy ją Jezusowi - jak bankierowi, który wie, co z nią zrobić - wówczas może się okazać, że deprymujące nas słabości, grzeszność i bezsilność zamienią się w Bożych dłoniach w obfite źródło łaski i błogosławieństwa – dla nas samych oraz dla innych.

  Bogna Paszkiewicz, „Oremus” sierpień 2008, s. 138

Bogdan Jański

Człowiek prawdziwie religijny swojej przeszłości żałować nie powinien – ona była warunkiem jego powołania. (30 X 1830)
Mówię rozumnie, ale nie dość serdecznie, nie dość żarliwie. Boże Duchu Święty, ogień Twojej miłości i wiary świętej we mnie rozpal i całego ogarnij. (25 II 1836)

Odzwiedziło nas

Poland 96.1%Poland
Brazil 0.7%Brazil
United Kingdom 0.6%United Kingdom
Germany 0.4%Germany
United States 0.3%United States
Italy 0.1%Italy
Russian Federation 0.1%Russian Federation
Canada 0.1%Canada
Denmark 0.1%Denmark
Netherlands 0.1%Netherlands

Bieżący tydzień: 236
Poprzedni tydzień: 424
Bieżący miesiąc: 1803
Ogółem: 401803