Back to Top

Z życia parafii

Rada Osiedla Wilda zaprasza seniorów na coroczne spotkanie noworoczne, które odbędzie się w sobotę o godz. 10.00, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Traugutta 5.

 

 

Wypominki Roczne

Polecamy dusze zmarłych 1 i 3 Niedziela


Polecamy Bożemu Miłosierdziu: Biskupów, kapłanów, diakonów, braci, kleryków, juniorystów, nowicjuszy i postulantów Zgromadzenia Zmartwychwstańców, zmarłych Braci Zewnętrznych Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, zmarłe siostry Zmartwychwstanki, O. Ryszarda Bazylaka, O. Piotra Bulczaka, O. Tadeusza Kaszubę, O. Gerarda Janikowskiego, O. Józefa Obuchowskiego, Br. Klemensa Kłosowskiego, O. Lucjana Krawca, O. Zdzisława Błażejewskiego,
Budowniczych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego kościoła,
Zmarłych , którym służyliśmy posługą sakramentalną i których odprowadzaliśmy na miejsce wiecznego spoczynku,
Zmarłych , którzy  w przeciągu historii naszej ojczyzny , oddali życie w jej obronie.
1.Ludomirę,Edmunda,Benedykta,Alfreda,Floriana,Leokadię,Albinę,
Kazimierę. Małgorzatę Balcerowicz. Marię, Andrzeja Dalkę. Andrzeja, Witolda Węclewskich. Joannę, Edwarda, Monikę. Stanisławę, Kazimierę Wożniak. Helenę, Władysławę Obremskie. Leona, Cecylię Kuopek. Zbigniewa Gromadzińskiego. Helenę i Henryka Mendel. Henrykę Jarczak. Czesławę Gajewską. Zmarłych którzy znikąd nie mają pomocy i ratunku.
2.Cecylię i Stefana Łukarskich. Anielę Luckner. Antoninę i Władysława Antkowiaków. Annę i Stanisława Mikołajczaków. Walerię Block. Henryka Bielicę i zmarłych z rodziny Bieliców. Rafała Adamczaka.
3.Martę, Stanisława, Annę, Michała Liberkowskich. Agnieszkę, Józefa Chęś. Barbarę, Andrzeja, Ewę Kietlińskich. Dzieci nienarodzone. Zmarłych spoczywających w zapomnianych mogiłach.
4.Ewę, Urszulę, Władysława Romańskich. Jana, Salomee Wiśniewskich.        
Hieronima Sobczaka. Łucję, Zygmunta Wiśniewskich. Lecha Wiśniewskiego. Piotra, Elżbietę Dziewieczyńskich.
5.Z Rodzin Kaczmarków, Krzywdów, Kulińskich, Stachowiaków, Nowaków, Dopierałów, Kalembów, Nowickich, Kobierskich, Blumreder, Antczaków, Taciaków.
6.Hieronima, Łucję, Irenę, Zdzisława Śmiejczak. Elżbietę, Monikę, Zygmunta, Henryka, Zofię, Bronisława, Ludwikę, Anastazję Amonowicz. Franciszka, Martę, Ludwika, Barbarę Szymańskich. Stefanię Szymaniak. Jadwigę i Stanisława Szymańskich.
7.Pawła, Henryka, Stanisławę, Alfreda Lewek. Władysława, Adolfa, Mariana, Łucję Sroczyńskich. Konstancję i Stanisława Rojna. Anielę i Władysława Piechota. Zdzisława Stachowicza.
8.Z Rodzin Kobaszyńskich, Lipińskich, Nowowiejskich Sobczaków, Kozłowskich,
Marcinkowskich.
9.Marka, Andrzeja, Jana, Edwarda, Leokadię Lulka. Stefanię, Waleriana Prusaków. Zofię Szefer, Felicję Lupę, Eufemię Krzyżaniak, Jana, Damiana Nokakowskich, Helenę Rozwalka, Bogumiłę Florczak.
10. Gertrudę, Czesława, Zbigniewa, Reginę, Stefana, Józefa, Leona Nepomucynów. Jana, Marię, Adama, Franciszka Komisarków. Marię, Jana, Zofię, Jana, Janusza Karpińskich. Stanisława, Franciszka, Ewę Wacek Malinowskich. Wiktorię Kubacką, Irenę, Stanisława Łopńskich. Marka Lulka, Piotra Szymczaka.
11. Zmarłych z rodzin Sobalak, Nowaków, Jaśkiewiczów, Nowackich, Mieloch, Duszyńskich, Powałowskich, Wawrzyniaków, Pawlickich.
Irenę Mirowską, Wincentego Koszewskiego.
12. Wojciecha, Ryszarda, Hannę, Renatę, zmarłych z rodziny Filipiaków i Batkowskich.
13. Zmarłych z rodzin Margowskich, Autkowiaków, Gielów, Antysiaków, Pawlickich, Skibińskich, Rogackich. Ryszarda, Romana, Janinę, Elżbietę, Stefana, Bożenę Marianów.Jacka, Urszulę, Wandę. Kapłanów, dusze w czyścu cierpice, dzieci nienarodzone, poległych za Ojczyznę.
14. Janinę, Kazimierza, Marię, Andrzeja Sołkiewicz. Aleksandrę Ardowską. Zofię , Teodora, Józefa Przybysz. Franciszka, Stanisława, Aleksandra, Lucjana Stachurskich.
15.Ewę Brencz Gańską.
16. Józefa i Teresę Piątków, Elżbietę Bernacką, Andrzeja Jarosza, Annę Kulpę, Wiesława i Zbigniewa Jaroszów, zmarłych z rodzin Jaroszów, Piątków, Koszyków, dusze w czyśćcu cierpiące, Grażynę Bobak, dzieci nienarodzone.
17. Gabrielę, Marcina, Floriana, Henryka, Karolinę, Pawła, Antoninę, Józefa, Franciszka, Zofię, Joannę, Gemme, Wiktora, Mariannę, Izydora, Irenę z rodzin Wasewiczów i Miszkielów, ks. Prymasa Hlonda, ks.Bp. Baraniaka, ks, ks. Katarzyńca, Kotlarza, Niedzielaka, Suchowolca, Kroll, Stanisława, Grzegorza, Ryszarda, Lucjana, dusze w czyśćcu cierpiące.
18. Adama Strzemkowskiego, Marcina Wysokimskiego, Irenę Górzyńską, Grażynę i Rafała Każmierczaków, Marię i Grzegorza Makarewiczów, Jolantę Chmiel, Tomasza Wizę, Helenę i Adama , Zygmunta Niewiadomskich, Anastazję i Katarzynę Bartoszak, Cecylię i Edwarda, Marka i Ryszarda Mikołajczyków.
19. Salomee i Stanisława , Mirosławę i Genowefę Tomaszewskich, Felicję i Witolda Plucińskich, Eufemię i Leona Górzyńskich, Rafała i Jana Miroskich, Helenę i Wojciecha Simińskich, Janinę i Jana Śmigielskich, Wiesławę i Andrzeja Ogórków, Stanisławę i Zdzisława Kordylewskich, Krystynę i Mieczysława Konkę, Ireneusza Kohna, Andrzeja Zocha.
20. Marię i Stanisława, Helenę i Andrzeja, Stanisławę i Jana, Wincentego, Adama, Mariannę Trzcińskich, Stanisławę i Jana Boćków, Stanisławę i Edmunda , Bernadettę Sypniewskich, Apolonię i Jana , Jadwigę i Maksymiliana, Bogumiłę, Irenę, Waleriana Kusych, Leokadię i Ksawerego Karpińskich.
21. Mikołaja, Adama, Ewę, Józefa,  Helenę Parysek, Danutę Bilicką, Jana, Zofię Maryiczyń, Mariana Kucza, Elżbietę Kulik, Zygmunta Królikiewicza, Halinę Dukiewicz, Marię Szybowską.
22. Reginę i Stanisława Skowronków, Zofię i Józefa Dojczów, Marię Olejniczak i jej zmarłych mężów Mariana i Grzegorza, Janinę i Feliksa Marciniak.
23. Alfreda i Andrzeja Pawlickich, Mariannę i Józefa Ziębów.
24.Jana, Joannę, Teresę Madziarów, Seweryna, Józefę, Bronisława, Justyna Jacoszków, Jana, Kazimierę, Erwina Kukułów.
25. Eugeniusza, Grzegorza, Henryka, Kazimierza, Stanisława, Genowefę Maciupa, Stefanię, Pawła, Zdzisława Kapuścińskich, Marię Jezierską, Monikę Dombek, Józefę, Józefa, Franciszka Kunowskich, Reginę, Juliana, Zofię, Irenę Rykała, Bogdana Piętę, Bibianę , Henryka Ziembów, Edwarda Śmigiera, Stanisława Uran, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
26. Zofię Chudzicką, Bronisławę i Martę Szumińskie, Teresę Nowicką, Katarzynę i Piotra Chudzickich, Jerzego  Nowickiego, Joannę, Wojciecha, Jerzego Szymańskich, Jadwigę i Józefa Szumińskich, Pawła Rolio.
27. Zmarłych z rodzin Biegałów, Brzoskowskich, Fiałkowskich.
28. Gabrielę, Władysława, Jana, Tadeusza, Mirosława Nowaków, Genowefę, Józefa, Kazimierza Michalaków, Krystynę Połczyńską.
29. Aleksandrę, Cyryla, Dobrohnę, Mariana Pribe, Krystynę Jacniacką, Leona Gołębniaka, Zenona Ignaszaka, zmarłych z rodziny.
30. Ks. Mariana, ks. Bogdana Kasperków, Józefę i Czesława Kasperków, Zdzisława, Pelagię, Franciszka Smyków, Stanisławę i Antoniego Puszków, Franciszkę, Katarzynę, Marcina Gawełek, Florentynę i Bolesława Łukasików, zmarłych dziadków Kasperków, Marię, Ignacego Łuczak.
31. Krystynę, Jana, Barbarę, Wiesława Kołpowskich, Helenę Wierzchowiecką, Janinę Jóżwiak, Halinę Augustyniak, Albina Kurnatowskiego, Aleksandra Kowalczyka, Jerzego Pisarzewskiego, Zbigniewa Kurnatowskiego.
32. Kazimierę, Zofię, Jana Koziarów, Weronikę i Jana , Danutę, Eugeniusza, Andrzeja Bajek, Janusza, Andrzeja Grzywińskich, Leokadię, Henryka, Annę i Marcina Hypś, Jadwigę i Feliksa Kalupa, Teresę i Janusza Krawczenko, Katarzynę Głębocką, Bogusława Banach, Jadwigę i Antoniego Grzywińskich.
33. Mariannę, Feliksa, Ludwika, Marię Stefańskich, Zenona Tylczyńskiego, Jana Kulińskiego, ks. Edwarda Lajtroch, zmarłych z rodzin Stefańskich, Nowakowskich, Kulińskich.
34. Zdzisławę, Mariana Spalonych, Barbarę Szrodkę, Zofię, Franciszka, Mariana, Sebastiana Andrzejak.
35. Halinę, Mariana, Mariannę, Jana Kniołów, Marię, Piotra, Zygmunta, Zbigniewa Antoszewskich, Reginę, Adama, Henryka Reich, Edwarda Ciemniejewskiego i zmarłych z rodziny.
36. Janinę, Władysława, Kazimierza, Stanisława, Wojciecha Krulów, Seweryna, Bronisława, Józefa Szych, Łucję i Wacława Żmijewskich.
37. Tadeusza, Agnieszkę, Jana, Anielę, Wacława, Mariana, Bogumiłę, Józefa, Jana, Czesława Kotowskich, Jana, Marię, Alfonsa, Elżbietę, Stanisława, Władysława, Antoniego, Aldonę, Jana, Margot Banach, Stanisława Pacygę, Franciszka Mruk, Edwarda, Józefa, Wojciecha Szulgit, Dorotę Grudzińską, Melanię Wiese, Zygmunta, Karola, Jana Kowalskich, Reginę Maciejewską, Ewę Dec i zmarłych z rodziny, Stanisława, Teodora, Józefa Staszewskich i zmarłych z rodziny Zawel, Kazimierza, Sabinę Bierło, Romana, Alę, Janusza, Ludwika, Stefanię, Jadwigę, Mieczysława Wielebińskich, Eugeniusza, Janinę Krygier, Arletę Strańko, Tomasza Kopeć.
38. Kazimierę, Mariannę, Marzenę, Ludwika, Józefa, Zenona, Wacława Jasiaków, Irenę Napiecek.
39. Mariana, Mariannę Wilk, Agatę, Władysława , Sylwestra, Kazimierza, Jadwigę Tomiak, Wojciecha, Danutę Norskich, Stanisławę, Mariannę Grześk, Jadwigę Kasprzak.
40. Marię i Stefana Tarantów.


2 i 4  Niedziela


41. Helenę i Cyryla , Stanisława, Czesława Pośpieszyńskich, Stanisława, Kazimierza, Zygmunta Nowaków, Franciszka, Stanisława , Mariannę, Pelagię Walichnowskich.
42. Katarzynę, Antoniego, Ireneusza Majewskich, Reginę Markowiak, Leokadię, Feliksa Marciniak, Marię, Mariana, Pawła Pikosz, Marię, Andrzeja Majewskich, Józefa, Ignacego Narzekalskich, Franciszka, Edmunda Wojteckich, Anielę, Władysława Rybackich, Praksedę, Leona Łosińskich, Marię, Stefana Weiss, Irenę, Władysława Niewiadomskich.
43. Piotra, Józefa, Pawła, Salomee Woszczek, Franciszka, Julię Pacel, ks. Alfreda Pawlaka, ks. Mariana Nowaka, ks. Jana Nowackiego, Julię Stefanię Pacel, ks. Bp.Miłosława Kołodziejczyka, Janinę Kobusiewicz.
44. Annę, Czesława Kasprzaków, Wwronikę, Piotra Paszkowskich, Mariannę, Mieczysława, Wiesława Gadzińskich, Edwarda Kużbińskiego, Marię Przygodzką, Janinę Płotkowiak, Emilię Czajkę, Reginę Sobkowiak, Irenę Kawecką, Włodzimierza Koska.
45. Irenę, Mirosława, Tadeusza Przybył, ks. Mariana Wołek TCHR, Marię, Władysława, Jana, Elżbietę, Mieczysława Borowczyk, Władysława Kruk, Władysławę Golimowską, Mariannę, Piotra Nowaków, Zofię Wawrzyniak, Grzegorza Duchnowskiego, Janusza, Boogusława Wożniaków, zmarłych z rodzin Luch, Flak, Chwaszcz, Duchnowskich, Tomczaków, Lidję  Gołaś, Waldemara Puk, Jerzego Najder, Romana Kleinszmit, Barbarę Stróżyk, Rafała Becela, Aleksandrę Zarembe, Panią Zosię, Bogusia Rozmiarek, Mariusza Kasprzyka, Siostry i Księży Zmartwychwstańców.
46. Katarzynę Przymuszała, Mariannę, Bronisława Barczewskich, Marię, Stefanię, Wacława Michałowskich, Antoniego Krajewskiego, Barbarę, Ludwika Lejman, Genowefę, Zdzisława, Jana, Helenę , Felicję Biernat, Katarzynę, Marię Biskup.
47. Mariannę, Jana, Marię , Antoniego Józefa, Szczepana Maćkowiaków, Zbigniewa, Jana, Józefa Przybylskich, Walentego, Józefa, Szczepana, Weronikę Kaczmarków, Marię, Józefa Pakuła, Jadwigę, Michała Górczak, Halinę Krzyżanowicz, Jadwigę Włosowicz, ks. Janusza Piotrowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.
48. Małgorzatę, Mieczysławę, Lucjana, Piotra, Jakuba Korbal i zmarłych z rodziny, Eleonorę i Józefa Kostrzewa oraz zmarłych z rodziny, Sabinę i Wacława Zyk oraz zmarłych z rodziny, Aleksandrę Krusik i zmarłych z rodziny, zmarłych z rodzin Borowskich, Królaków, Gurbadów, Tomeckich, Mruków, Marcinkowskich, Bielaszewskich oraz zmarłych potrzebujących modlitewnego wsparcia.
49. Zmarłych z rodzin Kaczyńskich , Gostyńskich, Puczyńskich, Podolskich, Kalineckich, Kacprzaków, Czajkowskich, Korzeniowskich, Śmiesznych.
50. Zofię, Wawrzyńca, Jana, Michalinę, Tomasza Napierałów, Jerzego, Anielę Nowakowskich, Elżbietę, Marcina, Teofila, Mieczysława Stochaj, Urszulę, Zygmunta Fojutowskich.
51. Zmarłych z rodziny Babst Leokadię, Jarosława, Mariana, Janusza, Pelagię, Martę, Franciszka, Żanetę, Bognę, Ziemisława, Lubomirę, Irenę, Kazimierza, Witolda, Bronisławę, Albina, Łucję, Jadwigę, Aleksandra, Leona, Krystynę, Jerzego, Liliannę, Włodzimierza,
Zmarłych z rodziny Piętka Apolonię, Marcina, Wandę, Wiktorię, Katarzynę, Jana, Antoniego,
Zmarłych z rodziny Knioła Michała, Marię, Witolda, Kazimierza, Marię, Adama, Albina, Kazimierza,
Zmarłych z rodziny Kajdasz Bernarda, Zofię, Czesława, Wincentego, Mariannę, Klarę,
Zmarłych z rodziny Adamskich , Masłowskich, Geislerów, Muchajerów, Graczyków, Leszczyłowskich, Poprawów, Prausów, ks. Marka Kabsza, ks. Wacława Jeszke, zmarłych przyjaciół, znajomych, sąsiadów i inne dusze w czyśćcu cierpiące .
52. Włodzimierza i zmarłych z rodziny Jagodzińskich, Wandę, Józefa i zmarłych z rodziny Krzyżanek, Marię, Ignacego i zmarłych z rodziny Strzelewicz, Jadwigę , Karola i zmarłych z rodziny Trrolik, Jadwigę, Mariana, Zofię, Czesława, Jadwigę, Marię, Barbarę, Zenona, Gizelę, Tadeusza, Ryszarda, s. Marię, Irenę, Ojców i Braci ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, członków przyjaciół koła Radia Maryja i wspólnoty Modlitwy Wstawienniczej, a także osoby pochowane jako nikomu nieznane.
53. Łucję, Jerzego Janowskich i zmarłych z rodziny Janowskich, Każmierczaków, Narożniaków, Anielę , Jana Nowaków, zmarłych z rodziny Nowaków, Pieczyńskich, Każmerskich, Talarczyków.
54. Edmunda, Bronisławę, Irenę, Kazimierza Lewandowiczów.
55. Wandę i Henryka Stroińskich, Bogdanę i Marcela Dorin, Henrykę Sobierajską, Czesławę i Waleriana Borowiak, bliskich zmarłych z rodzin.
56. Zofię, Stanisława, Jerzego Nowaków, Gabrielę Frąckowiak, Ewę Stanila, Reginę Skibę, Helenę i Tadeusza Zająców.
57. Franciszka, Leona, Grzegorza, Czesława, Antoniego, Stefana Barczak, Andrzeja Walczak, Stanisława, Antoniego, Pelagię , Stanisława Popek, Janinę Syrocką, Janinę , Czesława Walczak, Janinę Adamkiewicz, Kazimierę, Czesława Bartczak.
58. Jana, Helenę, Janinę, Elżbietę, Leckosława Siejaków, Franciszka Widelskiego.
59. Zmarłych z rodzin Solarek, Gajda, Cęcek, Adrych, Ziółkowskich, Kurowskich, Sierant, Rulewskich, Pietrowskich, Majchrowicz, Kaczmarek, Kobyłka.
60. Marię, Marcina, Mariana, Tadeusza Kardaczów, Helenę, Adama, Eugeniusza, Józefa, Wojciecha Cichockich, Joannę Utracik, Mieczysława, Henryka, Helenę, Józefa, Annę Hołubowicz, Wiktorię, Leona, Franciszka, Antoniego Szyc, Leokadię, Leonarda Domagalskich, Stefanię, Władysława Gostomskich, Mariannę, Adama Nowickich, Zofię, Juliana, Bogdana Dolskich, Krystynę Piątkowską.
61. Irenę i Władysława Kraśner, Bronisławę i Czesława Wieczorek, Pelagię Wojtkowiak, zmarłych z rodzin Kraśner i Wieczorek.
62. Barbarę i Zbigniewa Zerba.
63. Mieczysława Gruszkiewicza, Anielę i Stanisława Brzoskich, Roberta Kowalskiego, Zofię Waraczyńską, Włodzimierza Mika, Irenę Kusz.
64. Tadeusza Przybeckiego i zmarłych z rodziny, Aleksandrę i Włodzisława Piotrowskich i zmarłych z rodziny, Kazimierę i Romana Piotrowskich i zmarłych z rodziny, Wandę i Franciszka Przybeckich i zmarłych z rodziny, Urszulę Plewkę Schmidt, Bogumiłę i Romana Undrych, Pelagię i Romana Zakrzewskich, Ewę i Andrzeja Pstrągowskich.
65. Zmarłych z rodzin Jankowskich, Wysockich, Krzekotowskich, Melczak, Graczyk, Koralewskich, Biel, Przysiwek, Krystynę i Mariusza Janik, ks. Józefa Jasińskiego, ks. Czerniaka, Edwarda i Marię, ks. Feliksa Kopydłowskiego, zmarłych z rodzin Koszarek, Pomorskich, Leśnych, Nowaczyków, Lewandowskich, Nowakowskich, Kupidura, Gromadzkich, Kręciołek, Duchyńskich, Sobeckich, Bandyszewskich, s. Kuras , Norberta z rodziny Szeląg , Józia i Teresę Robakowskich, Mielcarek.
66. Marię i Tadeusza Bednarowicz, Władysławę i Stanisława Frątczak, Grażynę i Pelagię Gronowskie.
67. Barbarę, Leona, Joannę, Pawła, Józefa, Antoninę , Franciszka Poraszków, Kazimierę , Stefana, Jana Jurek, Ludwika Srokę.
68. Stanisława, Joannę, Józefa, Józefa, Franciszka, Janinę, Czesława, Michała, Martę, Marię, Walentego , Tadeusza, Bronisława, Iwonę Szablewskich, Tadeusza, Zofię, Andrzeja, Mariannę, Stefana, Cecylię, Stanisława Żurowskich, Stanisława, Jadwigę, Jerzego, Józefa, Zofię, Kazimierza, Daniela, Władysława Wożniaków, Piotra, Franciszka, Stanisława, Eugeniusza, Jerzego , Lucynę, Alę Machnickich, Włodzimierza, Andrzeja, Henryka, Mieczysława, Edwarda Ostrowskich, Halinę, Seweryna, Ewę, Irenę Staczawiaków, Zenona, Antoninę, Jadwigę Michalskich.
69. Izabelę Maszewską Wrembel, Joannę Borkowską, Marię Bończak, Krystynę Fischer, Halinę i Bogdana Bielawskich, Wandę i Stefana Susmarskich, Annę Fafińską, Dominika Rycak, Doris Hauk, Gertrudę Berg, Pawła Samojluk, Jana Sikorskiego.
70. Mariana, Stanisławę, Stanisława, Ewę Kubiaków i zmarłych z rodziny, Jadwigę, Walentego, Stanisława Dardasów i zmarłych z rodziny, Antoninę, Jana Hain, Joannę, Sylwestra Dymek, Michała, Andrzeja Baczyńskich, Halinę Kobyłkę, Marię Szybowską, ks. Jacka Schwanzera, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące .
71. Aleksandra, Wiktorię, Jerzego, Krystynę, Ludwika Wolskich, Władysława, Stanisława, Janinę, Barbarę, Romana Rybackich, Zofię, Stanisława, Jacka Domańskich, Agnieszkę, Józefa, Wojciecha, Bolesława Sobkowiak, Zofię, Mieczysława, Elżbietę Hałacińskich, Teresę Krotoską, Floriana Pluskota, Stefanię, Ryszarda, Krzysztofa Drozdowskich, Zofię, Kazimierza Sobkowiak, O. Ryszarda, O. Lucjana, O. Jana Górę.
72. Zdzisława, Zofię, Czesława, nienarodzone dziecko z rodziny Miara, Bogusława, Czesława Pikosz, Elżbietę Solarek, Leokadię,Hieronima Kaczmarków, Urszulę Biegańską, Pelagię, Leona, Mirosława, Wacława, Ryszarda, Czesława, Józefa Trafas, Wandę, Edwarda, Katarzynę, Jana Nawrockich, Elżbietę, Zdzisława Owedyk, Marię, Wawrzyna Michniarek, Celinę Marchlewską, Sebastiana Drożdżyńskiego, Izabelę Wojtyś, Barbarę Schulz, Elżbietę Potrzeba, Włodzimierza Poterskiego, Józefa i Stanisława Plota.
73. Marię, Mariana, Andrzeja, Władysławę, Piotra, Franciszkę, Bronisławę, Stanisława, Romana, Józefa, Mieczysława Bręków, Helenę, Antoniego, Małgorzatę, Jana Michalskich, Katarzynę, Krystynę Filipiak, Anieszkę, Marcina Staszewskich, Irenę, Marcina Blachnierków, Marię, Bogdana Piotrowskich, Franciszkę, Walentego, Kazimierza, Wojciecha, Agnieszkę, Władysławę, Mariannę Tomczaków, Irenę , Władysława Beynarów, Helenę i Władysława Wierzejewskich, Zofię, Ryszarda Grochowskich.
74. Daniela Styczka, Wiktora Respondka, Macieja Sieredzkiego, Macieja Dziedziniewicza, Włodzimierza Klińskiego, Andrzeja Szopę, Andrzeja Surmę, Daniela Stawińskiego, Marka Pakułę, Ziemowita Olszańskiego, Jadwigę Nadolczak, Dariusza Fikusa, Roberta Adamczyka, Pawła Handschuka, Beatę Wójcik, Zofię Jamontt, Mariusza Bobonia, Alinę, Mariana, Jakuba Rybczyńskich, zmarłych z rodziny Górnych, ks. Leszka Wilczyńskiego, księży z naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące.
75. Jolantę, Eugeniusza, Przemysława, Henryka, Helenę , Arkadiusza Gaworzewskich, Reginę, Floriana, Andrzeja, Sebastiana Nadolczaków, Onufrego, Mieczysława, Wiktorię, Pawła, Maksymiliana Naportych, Irenę, Józefa Staniszewskich, Eugenię Matuszewską, Marię Godziewską, Feliksa Duszyńskiego, Czesława Stawickiego, Ryszarda i Stanisława Pawlików, Marię i Władysława Sztejbach, Pelagię, Stanisława, Henryka Piechockich, zmarłych z rodzin Krawczyków i Gniewowskich.
76. Antoninę, Mieczysława, Hannę, Mikołaja, Sonię, Fedora, Sonię, Wiktora, Iwana.
77. Mariusza, Barbarę, Bolesława Zielińskich, Jerzego Wiśniewskiego.
78. Mariana i Mariannę Marciniak, Jana i Joannę Pawlak, Ewę i Jerzego Marciniak, Rozalię i Stefana Wawrzyniaków, Marię i  Stanisława Marciniak, Ewę Kietlińską, Dorotę Zawadzką, Ewę i Romana Grzeskowiaków.
79. Henrykę, Teresę, Franciszkę, Rozalię, Marię, Stefana, Wojciecha, Mieczysława, Antoniego, Wacława Połczyńskich, Jadwigę, Anielę, Helenę, Pelagię, Teofila, Adama, Kazimierza Pawlickich, Marię, Wacława, Mariana, Bolesława, Edmunda, Kazimierza Biegańskich, Marię, Józefa Grześkiewicz, ks. Zbigniewa Wroniewicza, Marię, Józefa Dzidek, Teresę Matysiak, Różę Pilarską.
80. Alfonsę Golińską, Alana Dudzińskiego, Barbarę , Władysława Musielaków, Krzysztofa ,Ryszarda Lesińskich, Andrzeja Kirsztain, Andrzeja Zawadzkiego, Jadwigę i Stefana Tuliszka, Barbarę Rosik, Andrzeja Wróblewskiego, Martę Auer.
81. Jana, Mieczysława, Tadeusza, Helenę Obrębskich, Mariannę, Ryszarda, Józefa Dudków, Angelikę Lipiec, ks. Prałata Mariana Molgę, Katarzynę Bobońską.
82. Antoniego, Helenę, Stanisława, Kazimierę, Edwarda, Adama, Władysławę, Macieja Gastołów, Wojciecha, Marię, Stefanię, Kazimierza, Andrzeja, Zofię, Franciszka Wójcików, Andrzeja Soję.
83. Za zmarłych z rodzin Szafarz i Maj.
84. Janinę, Kazimierza, Marię, Bolesława Korczyńskich, Annę, Antoniego, Romana Siuchnińskich, O. Jana Piekarskiego, Agnieszkę Olsztę Śliwowską, Dariusza Śliwowskiego, Roberta Rubach, Giancarlo Capitani.
85. Katarzynę, Ignacego, Mariusza Stachowiaków, Józefa, Michała Adamczaków, Jolantę Mikołajczak, Helenę, Marię, Wawrzyna Dakowskich, Zenobię Dybek.

 

Rozpoczęcie kolędy: od poniedziałku do piątku od godz. 16:30

w soboty od godz. 15:00

 

Od 18 stycznia kolęda na zaproszenie:

Środa, 18 stycznia: Kosińskiego, Fabryczna

Czwartek, 19 stycznia: 28 czerwca, Umińskiego

Piątek, 20 stycznia: Prądzyńskiego, Madalińskiego, Wybickiego, Robocza 

Sobota, 21 stycznia: Chłapowskiego, Droga Dębińska, Zmartwychwstańców, Traugutta

Poniedziałek, 23 stycznia: Rolna, Saperska, Hetmańska, Czwartaków

Wtorek, 24 stycznia: ul. Saperska 30

 

Kolęda "od drzwi do drzwi", tradycyjna (nie trzeba zapraszać, chodzimy normalnie):

 2.01.2023 Poniedziałek ul. Barska 3, 4, 5, 7; ul. Sportowa 1, 3, 5, 7; ul. Łanowa 9, 11, 15, 15A, 17, 19, 21;

3.01.2023 Wtorek ul. Rolna: 40, 42, 43, 43ab, 44, 44a, 46, 46ab, 48, 50, 50a, 52, 52a;

4.01.2023 Środa ul. Rolna: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41

5.01.2023 Czwartek ul. Rolna: 31, 33

7.01.2023 Sobota ul. Rolna: 15, 17, 17a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

9.01.2023 Poniedziałek ul. Rolna: 6, 8, 8a, 16, 18; ul. Czwartaków: 32a, 32, 30, 29, 29a, 28, 26a, 26, 24, 23, 22, 19, 18a, 18; ul. Partyzancka: 1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17

10.01.2023 Wtorek ul. Saperska:10, 12, 12a, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23B, 24, 25, 26, 27, 31 (wejście obok), 32, 33, 34, 34ab, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53a, 55, 55a, 57, 59, 63, 65 (jeden kapłan zacznie od nr 10, a drugi od nr 65)

11.01.2023 Środa ul. Saperska: 32abc; ul. Hetmańska: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112

12.01.2023 Czwartek ul. Traugutta: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 31a, 32, 38a, 38b

13.01.2023 Piątek ul. Traugutta: 40, 40ab, 42a, 46, 48; ul. Mielęckiego (cała); ul. Pamiątkowa: 1, 2, 2a, 3, 5, 7, 7a, 9, 10, 11, 12, 13 

14.01.2023 Sobota ul. Pamiątkowa: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29; ul. Filarecka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 11;

16.01.2023 Poniedziałek ul. Langiewicza: 3, 5, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23

17.01.2023 Wtorek ul. Dąbrówki: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16; ul. Zmartwychwstańców: 2, 4, 6, 8, 8a, 8b, 8c, 11