Z życia parafii

SPOWIEDŹ przed Wielkanocą 2020

S P O W I E D Ź

1.w kościele, gdzie dezynfekowany jest konfesjonał: w dniach i godzinach:

a)          03 i 04 kwietnia: w godz. 16:00 – 18:00 i 19:00 – 20:00

b)         Wielkiego Poniedziałku – Wielkiej Środy (06.04. – 08.04.) w godz. 10:00 – 12:00 i 16:00 – 18:00 oraz 19:00 – 20:00

2.               w konfesjonale usytuowanym na placu przy kościele, gdzie spowiadamy się nie wysiadając z samochodu:

a)          02 – 04.04.w godz. 5:00 – 16:00 i 17:00 – 18:00

b)      Wielkiego Poniedziałku – Wielkiej Środy (06.04. – 08.04.) w godz. 15:00 – 16:00 i 17:00 – 18:00

W Triduum Paschalne – NIE  SPOWIADAMY !!!

Obrzęd poświęcenia pokarmów

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH

PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA

Liturgia domowa

 

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny, matka lub ktoś z domowników rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi:

Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego (Mk 16,1-7).

Z Ewangelii według świętego Marka.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły dogrobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

 

Po odczytaniu tekstu Ewangelii prowadzący modlitwę mówi:

Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:

Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi dalej:

Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o zdrowie dla całej naszej rodziny i o ustanie epidemii, prośmy za chorych, za lekarzy i cały personel medyczny oraz za wszystkie służby. Błagajmy za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:

Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek…

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:

Módlmy się.

Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Potem każdy z domowników może wypowiedzieć życzenia świąteczne.

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

Można także zaśpiewać wielkanocną pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

Wypominki listopadowe 2020

 

WYPOMINKI  LISTOPADOWE 2020

 

Bożemu miłosierdziu polecajmy dusze zmarłych:

 

PONIEDZIAŁEK – 02.11. 1 T.R. Zwiastowanie

 

1.    Biskupów, kapłanów, diakonów, braci, kleryków, juniorystów, nowicjuszy i postulantów Zgromadzenia Zmartwychwstańców; zmarłych Braci Zewnętrznych Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego; zmarłe siostry zmartwychwstanki;

 

2.    Budowniczych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego kościoła;

 

3.    Zmarłych spoczywających w opuszczonych i zapomnianych mogiłach;

 

4.    Zmarłych przodków, krewnych i znajomych z rodzin: Pankiewicz, Bazylak, Krzekotowski, Strzyżyński, Krawiec, Koperek i Gastoł;

 

5.    Zmarłych, którym służyliśmy posługą sakramentalną, i których odprowadzaliśmy na miejsce wiecznego spoczynku;

 

6.    Zmarłych, którzy w przeciągu historii naszej ojczyzny, oddali życie w jej obronie;

 

7.    Zofię, Aleksandra, Wiktorię i Jana, Józefę, Teodozję i Antoniego, Czesławę i Władysława, Jerzego, Norberta, Helenę i Ignacego, Mieczysława, Magdalenę, Jadwigę, Juliana, Włodzimierza, Barbarę, Karola, Irenę, Władysławę i Franciszka, Reginę, Konrada i Piotra, Wiesława, Katarzynę i Floriana, Gabrielę i Stefana, Sabinę, Helenę i Józefa, Janusza i Edwarda, Annę, Krystynę, Teresę, Ewę, Helenę, Marię i Krystynę, Barbarę, Jadwigę, Ludwikę i Bernarda, S. Józefę, Eugenię i Konstantego, Martę i Witolda, Henryka i Marka, Adelę, Pelagię, Anielę, Księży: Stefana Psutego CR, Marka Kabsza CR, Stanisława Lesiaka, Bogusława Borzyszkowskiego CR, Mieczysława Sarneckiego CR, Jarosława i Bożenę, za dusze w czyśćcu cierpiące, sąsiadów i znajomych z parafii;1TR

 

2 T.R. Nawiedzenie Św. Elżbiety

 

8.    Tadeusza Przybeckiego, Aleksandrę, Wodzisława, Jarosława, Kazimierę, Romana, Danielę i Teofila Piotrowskich, Wandę i Franciszka Przybeckich, Kazimierę i Kazimierza, Marię i Pawła Trawińskich, Janinę Zakrzewską, Andrzeja Pstągowskiego, Antoniego Milińskiego i Adama Handke oraz ZbigniewaTempicha, Martę, Józefa i Henryka Puszczyk;

 

9.    Martę i Józefa Gajda, Zofię, Mariana i Krzysztofa Solarek, Rozalię, Stanisława, Mariannę, Jana, Walerię, Kazimierza, Zofię, Jakuba, Andrzeja, Kubę, Jasia, Zofię, Władysława, Zofię, Stanisława, Hieronima, księży: Tytusa, Jerzego, Ryszarda i Walentego, z rodzin: Gajda, Solarek, Ziółkowskich, Adrych, Cęcek, Pietrowskich, Kaczmarek, Majchrowicz, Błaszak, Kobyłka, Robakowskich, Broda, Żaba, Zając, Rulewskich, Wojciechowskich i Sierant;

 

10.                     Włodzimierza Jagodzińskiego i z rodziny Jagodzińskich, Wandę, Józefa Krzyżanek i z rodziny Krzyżanek, Marię, Ignacego Strzelewicz i z rodziny Strzelewicz, Jadwigę, Karola, Jana, Olgę, Karola, Mariana, Jadwigę, Czesława, Zofię, Stefana, Stanisławę, Stefanię, Tadeusza, Zenona, sąsiadów, przyjaciół, księży i braci ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego;

 

11.                     Józefę i Piotra, Salomeę i Pawła Woszczek, Annę i VasileLefter, Julię i Franciszka Pacel, Julię Stefanię Pacel, Eleonorę i Stanisława, Janusza i Zdzisława Bryzik, Srefanię i Stanisława Gut, księży: Mariana Nowaka, Alfreda Pawlak, Jana Nowackiego, ks. bp Mirosława Kołodziejczyka i Danutę Front, Annę Donabidowicz, Józefę Teklik, Kazimierza Dyhdalewicz, Mieczysława Jureckiego, Przemysława i Aleksandrę Posłusznych, Krystynę Zawilską, Józefa i Ludmiłę Żurada, Janinę Kobusiewicz i Władysława Czarnego;2TR

 

3 T.R. Boże Narodzenie

 

12.                     Henryka, Bolesława i Józefę Książkiewicz, Józefa, Salomeę, Alfonsa i Alojzego Lisiak, Franciszka, Piotra i Martę Oppel, Michalinę i Antoniego Bakselerowicz, Juliusza, Janinę i Władysława, oraz z rodzin: Woźniczków, Spychajów, Szymkowiaków i wszystkich zmarłych potrzebujących modlitewnej pomocy;

 

13.                     Jadwigę Beczkowską oraz z rodzin: Beczkowskich, Kasztelanów, Bressów i za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

14.                     Franciszkę, Józefa, Izydora, Mariannę i Grzegorza Miszkielów, Karolinę i Pawła Wąsewiczów oraz Teresę Piątek;

 

15.                     Mariannę i Michała Król, Marię i Józefa Pietruszków, Franciszkę i Stanisława Szych, Józefę i Stanisława Pilarskich;

 

16.                     Marię, Edmunda, Ryszarda Skopińskich, Staniosława, Antoninę, Czesławę, Józefa, Genowefę, Tadeusza, Jana, Serwacego, Stanisława, Wiesławę Nadstogów, Danutę Bugzel, Stefanię Witkowską, Czesławę Ostolską, Danutę Kanduła, Janusza Karabin, Stanisława, Cecylię, Mieczysława Lewandowskich, Genowefę, Tadeusza Maćkowskich, Kazimierę Cieślak oraz Floriana i Janinę Gorońskich;

 

17.                     Z rodzin: Raczyńskich, Gostyńskich, Puczyńskich, Podolskich, Kalineckich, Kacprzaków, Czajkowskich, Korzeniowskich i Śmiesznych;

 

18.                     Irenę, Mirosława, Tadeusza Przybył, ks. Mariana Wołka TCH, Janusza, Bogusława Woźniak, Jana, Mieczysława, Elżbietę, Mariannę, Władysława Borowczyk, Władysławę Kruk, Zofię Wawrzyniak, Władysławę Golimowską, Mariannę i Piotra Nowak, z rodzin: Luch, Flak, Chwaszcz, Waldka Puk, Aleksandrę Zaremba, Panią Zosię, Grażynę Gierka-Przewoźną, Lidkę Gołaś, księży i siostry Zmartwychwstanki oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;3TR

 

4 T.R. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

 

19.                     Antoniego, Antoninę, Ignacego, Marię, Stanisława, Kazimierza, Wandę, Kazimierę, Sabinę Strzelewicz, Marię, Magdalenę, Wacława, Kazimierza, Zenona, Henryka, Marię, Łucję Powickich, Józefa, Magdalenę, Edwarda, Małgorzatę, Włodzimierza, Stanisława, Marię, Antoniego Grzegorzewicz, Jadwigę, Karola, Jana, Karola Turdik, Romana, Jadwigę, Stanisławę, Kazimierza, Irenę Dyderskich, Adelę Malanowską, z rodzin Woźniak i Sołtysiak;

 

20.                     Tadeusza, Franciszka, Mariannę, Stanisławę, Marię Frąckowiak, Romana Mikołajczaka, Halinę Mosur, Kazimierza Świt, Józefa Leśniczak, Annę Grześkowiak, Ryszarda Świątkowskiego, Lidię Rogowicz, Zenona, Wacława, Henryka, Waldemara, Marię Powickich;

 

21.                     Mariana, Wiolettę, Helenę, Józefa i wszystkich z rodziny Siekierskich, Eleonorę, Antoniego, Zbigniewa, Zdzisława i wszystkich z rodziny Leśniewiczów, Józefę, Ignacego Budczaków i zmarłych z rodziny oraz wszystkie dusze oczekujące modlitwy;

 

22.                     Gabrielę, Marcina, Floriana, Henryka, Joannę, Gemmę, Grażynę, księży: Suchowolca, Niedzielaka, Zycha, O. WenantegoKatarzyniec, Antoninę;

 

23.                     Tadeusza i Agnieszkę, Jana, Anielę, Wacława, Mariana, Jana i Józefę Kotowskich, Jana, Marię, Piotra, Alfonsa, Władysława, Elżbietę, Stanisława, Antoniego, Aldonę, Jana i Margot Bannach, Stanisława Pacyga, Edwarda, Wojciecha, Józefę Szulgit, Dorotę Grudzińską, Melanię Wiese, Jana, Helenę, Zygmunta, Karola Kowalskich, Czesława i Teresę Kubackich, Franciszka Mruk, Ludwika, Stefanię, Mieczysława, Jadwigę Wielebińskich, Eugeniusza i Janinę Krycher, Stanisława i Teodorę Staszewskich, Kazimierza i Sabinę Bierło, Ewę Dec, Reginę Maciejewską oraz zmarłych z ich rodzin, zmarłych z rodziny Zawal, Arletę Straśko, Tomasza Kopeć oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;4TR

 

5 T.R. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

24.                     Małgorzatę, Mieczysława, Lucjana, Piotra, Jakuba Korbal i zmarłych z rodziny, Eleonorę i Józefa Kostrzewa i z rodziny, Sabinę i Wacława Zyk oraz zmarłych z rodziny, Aleksandrę Krusik i z rodziny, zmarłych z rodzin: Borowskich, Królaków i Kamińskich oraz wszystkich zmarłych potrzebujących wsparcia modlitewnego;

 

25.                     Amelię, Stefana, Dorotę Frohmberg, Helenę, Wincentego, Jolantę i Józefa Maciejewskich, Marię i Stefana Hedrychów, Eleonorę i Wacława Płudowskich, Leokadię, Marię, Barbarę Koniecznych, Helenę, Edwarda, Janusza Zopłackich, Jadwigę i Stanisława Czyż, Annę i Ludwika Tomaszewskich, Barbarę i Jana Paterskich, Zofię i Stefana Szajdaków, Marię i Ryszarda Klewin, Władysława Leszczyńskiego, Leokadię Buczkowską, Macieja Łakomego, Janusza Noskowicza, Bronisława Kolendowicza, Katarzynę Szymkowiak, Irenę Litwińską, Zdzisława Strybę, Ferdynanda i Longinę Woźniaków;

 

26.                     Zdzisławę i Mariana Spalonych, Zofię, Franciszka, Sebastiana, Mariana Andrzejak, Barbarę Szrodke, Mariannę i Jana Gremplewskich, Juliannę i Antoniego Stam, Henrykę, Franciszka, Leszka Kucharzak, Helenę Jurczak, Helenę Zaprawa, Mariannę i Jana Kołodziejczak, Stanisławę, Edwarda, Eugeniusza, Kazimierza Mencel, Mariannę i Waldemara Walczak oraz z rodzin: Spalonych, Andrzejaków, Florczyków, Nowakowskich, Zająców, Przysieckich, Banaszaków, Szymanuszków, Kłosińskich i za dusze w czyśćcu cierpiące;5TR

 

 

 

WTOREK – 03.11. – 1 T.B. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

 

27.                     Juliannę, Zofię, Antoniego Stam, Helenę Jurczak, Marię i Jana Kołodziejczak, Mariannę i Waldemara Walczak, Stanisławę, Józefa i Ryszarda Nowakowskich, Zofię, Franciszka, Mariana Andrzejak, Henrykę, Franciszka, Leszka Kucharzak, Magdalenę, Jana, Jakuba i Władysława Zając, Irenę Płotkowiak, Barbarę Zielińską, Zdzisławę i Mariana Spalonych, Agatę i Wincentego Wizła;

 

28.                     Marię i Stefana, Antoninę, Franciszka i Felicję Tarant, Ludwikę, Wiktora, Jerzego i Bożenę Kaczmarek, Gabrielę, Mieczysława Nowaczyk, Jacka i Bolesława Witaszyk, Zbigniewa Miller, Marię Myszkowską, Hannę Rakoczy, Joannę, Romana Daroszewskich, Józefa, Krystynę Knopkiewicz, Justynę Wołkowską oraz z rodziny Smulów i Kaczmarków;

 

29.                     Urszulę, Bronisława, Władysławę, Marię, Józefa, Bogdana Sobalak, Leona, Marię, Leokadię Nowak, Stanisława, Franciszkę Jaśkiewicz, Ryszarda i Janinę Nowackich, Marię i Janinę Wawrzyniak, Urszulę Pawlicką oraz Romana, Irenę i Jacka Mieloch;

 

30.                     Edmunda, Bronisławę, Irenę, Kazimierza, Stanisławę Lewandowiczów, z rodziny Jeleń, Marię i Kazimierza Markiewicz, ks. Ireneusza Hanzewniaka CR oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

31.                     Martę, Stanisława, Annę, Michałka Liberkowskich, Agnieszkę i Józefa Chęsiów, Barbarę, Andrzeja, Ewę Kietlińskich, Krystynę Kawecką i wszystkich zmarłych przodków;1 T.B.

 

2 T.B. Biczowanie Pana Jezusa

 

32.                     Teresę, Szczepana, Helenę, Andrzeja, Grażynę, Bogdana, Jana, Wiktorię, Zofię i Annę Kobaszyńskich, Edmunda, Helenę, Jana, Albina, Mariannę, Kunegundę, Brunona, Jadwigę, Martę, Weronikę, Czesławę, Marcina i Henryka Lipińskich, Leona, Wiktorię, Franciszka i Zofię Nowowiejskich, Annę i Ignacego Zielińskich, Józefa, Martę, Waltera, Jana, Annę, Klemensa, Zofię i Jadwigę Kludzikowskich, Stefanię, Mariannę i Stanisława Sobczak, Kazimierza, Kazimierę i Annę Kobusińskich, Jadwigę, Henryka, Jadwigę i Wandę Orcholskich, Mieczysława, Halinę i Helenę Izydorek, Cyryla, Cecylię i Pawła Piłat oraz Artura Urbaniak;

 

33.                     Waldemara, Teresę, Bernarda Zgóreckich, Teresę, Helenę, Grażynę, Szczepana i Andrzeja Kobaszyńskich, Helenę, Edmunda i Henryka Lipińskich, Krystynę Kozłowską, Annę, Franciszka, Jana, Mariana, Mariannę, Mirosławę, Krzysztofa, Wiesława i Michalinę Nowickich, Janinę i Janusza Daszewskich, Ewę i Wiesława Ślęzak, Katarzynę Kubińską, Małgorzatę Andrzejak, Grażynę Praiss, Zofię, Władysława Chojnackich, Sławomira Surowiec, Michała Mantej, Arkadiusza Sztuba, Marka Skibiak, Violettę Kupś, Jagodę i Zbigniewa Matysiak, Kamila Jasińskiego, Jana Kaczmarka, Patrycję Zwierzchlewską, Piotra Kieliszewskiego, Marzenę Krawczyk, Sabinę Bosiacką, Roberta Ściera, Krystynę Grzechowską, Adasia Ignasiak i Jana Linstaedt;2 T.B.

 

3 T.B. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

 

34.                     Włodzimierza, Leona, Mariannę, Janinę Brauze, Helenę i Antoniego Bartkowiak, Martę Olewską, Weronikę Pioch, Zofię i Leona Ratajczak oraz Zygfryda Wilczyńskiego;

 

35.                     Katarzynę, Antoniego, Ireneusza Majewskich, Reginę, Kazimierę i Jerzego  Markowiak, Leokadię Marciniak, Marię, Mariana i Pawła Pikosz, Gizelę Snuszka, Andrzeja Kijowskiego, Irenę i Władysława Niewiadomskich, Radzisława Stanisławskiego, Elżbietę Andrzejewską, Józefę i Ignacego Narzekalskich, Franciszkę i Edmunda Wojteckich, Marię i Stefana Weiss, Bożenę Klimas, Janinę Kulka, Urszulę Miara, Helenę Kaczmarek, ks. Aleksandra Woźnego, siostrę Annę Kulczycką, Władysława i Anielę Rybackich, Halinę Węgorzewską, Praksedę i Leona Łosińskich;

 

36.                     Marię, Stanisława, Mariana, Ewę i Jerzego Marciniak, Rozalię i Stefana Wawrzyniak, Joannę i Jana Pawlak, Ewę i Romana Grześkowiak, Ewę Kietlińską, Dorotę Zawadzką i Władysława Szefer;

 

37.                     Martę, Bronisławę i Teresę Szumińskie oraz Piotra i Katarzynę Chudzickich;

 

38.                     Barbarę i Zdzisława, Franciszkę i Władysława Nadobnik, Marię i Wiktora Drożdżyńskich, Stanisława Andrzejewskiego, Iwonę Tomaszewską, Pelagię i Józefa Marianowskich, Barbarę i Józefa Pięta;

 

3 T.B.

 

4 T.B. Droga Krzyżowa

 

39.                     Marię, Karola, Stanisława Raisów, Władysławę, Antoniego, Alojzego, Marię, Kazimierza, Henryka, Teodorę i Eugeniusza Snelów, Aleksandrę Kurnatowską-Siuda, Kazimierę Kubiak, Aleksandrę i Janusza Gruba, Małgorzatę Wasiak, Kazimierę Górka, Walentynę, Wojciecha, Joannę, Stanisława Krysztofiak, Edmunda Rydiana, Wiktorię Ryszkowską, Wandę Galubińską, Stefana Wullerta, z rodzin: Raisów, Snelów, Fludrów,Krysztofiaków, Prętkich, Walkowiaków, Sołeckich, Preisów, Przybyłów, Rennów, Niedźwiedzkich, Pietrzaków, Korczów, Rydianów, Nadobników i Drażdżyńskich;

 

40.                     Ewę i Józefa Adamek, Józefa i Franciszkę Stróżyk, Helenę i Czesława Szulc oraz Zdzisławę Masztalerz;

 

41.                     Jana, Helenę, Lechosława, Janinę i Elżbietę Siejaków, Franciszka i Stefanię Widelskich, Marię Kraśner i Krystynę Dembecką;

 

42.                     Gabrielę Smolna, Dariusza, Bogumiła i Zofię Cejba, Urszulę Kunikowską, Czesławę i Franciszka Wesołowskich, Wojciecha Pełczyk, Barbarę Szymczyńską, Henryka Cerańskiego i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 

43.                     Mariannę, Jana, Marię, Stanisława, Kazimierza, Marka, Bożenę i Mariana, Jaros lawa i Sławomira Kortusów, Bożenę i Karola Kaczmarków, Zofię i Stanisława, Zofię, Jana i Annę Pluta, Zofię i Katarzynę Kostrzyńskich, Kazimierę i Zenona, Nikodema i Dorotę Szczęsnych, Józefa Linke, Przemysława Marszałka, Edwarda Gryska, Mariana Pińskiego, Kazimierza Rokockiego, Aleksandra Filipowicza, Czesława Szymbrowicza, Helenę i Johana Kahl, Michalinę i Piotra, Jana Jędrych, Bronisława Brzezińskiego, Czesławę Głowacką, Franciszka Kubica, Krystynę Kmiecik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;4 T.B.

 

5 T.B. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

 

44.                     Aleksandra, Wiktorię, Aleksandrę, Krystynę, Ludwika, Zofię, Kazimierza, Edmunda, Franciszka i Zofię z rodziny Piotrowskich, Radosława Rosada, Kazimierza, z rodziny Gostyńskich, Drożdżyńskich, Bittner, Jerzego, Mariannę i sąsiadów, Teresę, Marię, Jana Krotowskich, Barbarę Lizoń, Janinę i Franciszka;

 

45.                     Danutę i Andrzeja Gauss, Marię i Stanisława Górskich, Tadeusza Metzgiera, Józefę i Stanisława Wójtowicz;

 

46.                     Jadwigę, Stanisława, Helenę i Zbigniewa Lulkiewicz, Wincentynę, Domasławę, Mariana i Marka Sterczyńskich, Ignacego Walkowiaka, Marię i Mariana Burdajewicz, Leokadię Czarnecką, Krystynę Maciejewską, z rodzin: Lulkiewiczów, Przewoźnych, Sterczyńskich, Burdajewiczów, Brzezińskich, Skorackich, Naroszów oraz księży z naszej parafii;

 

47.                     Z rodzin: Kaczmarków, Kulińskich, Stachowiaków, Nowaków, Dopierałów, Kalembów, Blumreder, Krzywdów, Andrzejewskich, Nowickich, Antczaków i Ślazewiczów;

 

48.                     Stanisławę, Ludwika, Edwina Taciaków, Helenę, Henryka, Helenę Kujawa, Władysławę Krajewską, Kazimierę Tórz, Stanisławę Roszyk, Teresę Nowakowską oraz z rodzin: Pawlaków, Krychowskich, Małeckich i za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

49.                     Mariana, Stanisława, Stanisławę, Ewę, Jana, Janinę Kubiaków, Walentego, Jadwigę, Stanisława i wszystkich z rodziny Dardasów, Joannę i Sylwestra Dymek, Antoninę, Kazimierza, Jana Hain, księży: Jacka Schwanzera, Mieczysława Sarneckiego, Bogusława Borzyszkowskiego, Stefana Kasprzyka i wszystkich księży, którzy posługiwali w naszej parafii oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;5 T.B.

 

ŚRODA – 04.11. 1 T. Chw. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

50.                     Antoniego, Henrykę, Jana, Leszka, Bolesława, Pelagię i Walentego Dolata, Wojciecha, Bronisława, Stanisława, Mariana i Leokadię Piechockich, Marię i Czesława Wyrwał;

 

51.                     Z rodziny Maciejewskich, Jabłońskich, Urbańskich, Płudowskich i Sztaub;

 

52.                     Leszka, Jana, Marka Kalemba, Kazimierę, Ryszarda, Stanisławę, Bernarda Dopierała, Mariannę, Józefa, Zygmunta Kaczmarek, Ryszarda i Sławomira Stachowiak, Irenę, Zdzisława, Mariana Suszek, Joannę i Stanisława Gielniak, Kazimierę, Franciszka, Janinę Kulińskich, Elżbietę i Wacława Gościniak, Piotra Golusińskiego, Artura Maćkowiaka i Beatę Pawłowską;

 

53.                     Aleksandra Buszewicz, Aleksandrę i Mariana Buszewicz, wszystkich z rodziny Buszewicz, Annę, Bronisława, Michała i Jadwigę Osieckich oraz z rodziny Osieckich, Maksymiliana, Bronisławę, Helenę, Lidię, Aleksandrę Luckner, przyjaciół i znajomych, sąsiadów z ul. Dąbrówki 3 oraz ks. Władysława Simińskiego;

 

54.                     Marię i Leokadię Zentalczyk, Marię, Teresę, Krystynę, Stanisława, Dariusza i Kazimierza Kurowskich, Kingę, Franciszkę, Helenę, Jana, Aleksandra i Eugeniusza Nowaków, Annę, Bernarda i Tomasza Ponitków, Teresę, Jana i Leona Piosików, Stanisława i Jacka Lamchów, Franciszkę i Franciszka Kuczów, Grażynę i Marka Różańskich;

 

55.                     Kazimierę i Stefana Łakomych, Mariannę i Piotra, Genowefę i Zygmunta Chojnackich, Nikodema Szymańskiego, Kazimierza Pawłowicz, Marcela Hildebrandt-Pruska, Klarę Kaulfussównę, Zofię Urbańską, Franciszkę i Zygmunta Dyc;1 T.Chw.

 

2 T.Chw. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

56.                     Praksedę, Franciszka, Jana, Andrzeja, Wandę i Benedykta Augustyniak, Zofię, Bolesława, Bogumiła, Alfreda, Tadeusza i Teofila Czerwińskich, Jana i Danutę Grobelny, Irenę, Jana, Jerzego Wylęgała, Józefę, Wacława, Adama, Sławina, Henryka i Martynę Bacik, Jana i Krystynę Fras, Bożenę Wiza, Zofię i Zenona Czosnowskich, z rodzin: Królak, Nowak, Pasiciel i Knapik;

 

57.                     Z rodzin: Mroczkowskich, Jędrzejczak, Jabłkowskich, Karmelitów, Kamińskich, Sobczaków i Menclów;

 

58.                     Barbarę, Zenona, Mariannę i Franciszka Radziej, Krystynę i Tadeusza Rezler, Franciszkę i Leona Kostrzyńskich, Teresę i Andrzeja Grajewskich, Stefanię Lisewską;

 

59.                     Mariannę, Jana, Szczepana, Józefę, Antoniego i Marię Maćkowiak, Zbigniewa, Jana, Józefę Przybylskich, Józefę, Walentego, Szczepana Kaczmarków, Marię i Józefa Pakuła, Jadwigę i Michała Górczak, Halinę Krzyżanowicz, Jadwigę Włosowicz, Henrykę i Feliksa Matuszewskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

60.                     Leokadię, Jarosława, Mariana, Janusza, Martę, Franciszka, Pelagię, Ziemisława, Żanetę, Bognę, Lubomirę, Kazimierza, Leona, Irenę, Witolda, Jadwigę, Lucjanę, Albina, Bronisławę, Aleksandra, Lilianę i Krystynę z rodziny Babst, Apolonię, Marcina, Wandę, Jana, Wiktorię, Katarzynę i Antoniego z rodziny Piętka oraz zmarłych z rodzin: Adamskich, Masłowskich, Kniołów, Geislerów, Muchajerów, Graczyków, Kajdaszów, Leszczyłowskich, Poprawów, Prausów, ks. Marka Kabsza, ks. Wacława Jeszke zmarłych przyjaciół, znajomych i sąsiadów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;2 T.Chw.

 

3 T.Chw. Zesłanie Ducha Św.

 

61.                     Z rodziny Skorlińskich, Olszewskich, Garbowskich, Bazylego Cupa i Malwinę Hermaszuk;

 

62.                     Melanię, Leokadię i Józefa Biegałów;

 

63.                     Ludomirę, Edmunda, Benedykta, Alfreda, Albina, Bernardetę, Floriana, Feliksa, Leokadię Balcerowicz, Grzegorza, Zdzisławę, Beatę Maćkowskich, Marię i Andrzeja Dalka, Andrzeja, Witolda, Janusza Węclewskich, Joannę i Edwarda Mainike, Kazimierę i Stanisławę Woźniak, Zbigniewa Gromadzińskiego, Henrykę Jarczak, Helenę Mendel, Czesławę Gajewską i wszystkie dusze, które potrzebują modlitewnej pomocy;

 

64.                     Cecylię i Stefana Łukarskich, Anielę i Olafa Luckner, Henryka Bielica i z rodziny Bieliców, Antoninę i Władysława Antkowiaków, Annę i Stanisława Mikołajczaków, Rafała Adamczak, Mario Deutschmann, Walerię i Willego Block;

 

65.                     Jana, Joannę i Teresę Madziara, Seweryna, Józefę, Bronisława i Justyna Jacoszków, Jana, Kazimierę, Erwina Kukułów;

 

66.                     Kazimierza, Andrzeja Kaniewskich, Rozalię, Martę, Bronisława, Władysława, Adama Narankiewiczów, Józefę Duda, Jerzego Januszewskiego, zmarłych z rodzin: Kaniewskich, Narankiewiczów, Dudów, Stasiaków, Annę, Kasię, Henryka Reicheltów, Mieczysława Wojewodę, Dorotę, Bolesława Górskich, Irenę, Antoninę, Stefana Nowaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;3 T.Chw.

 

4 T.Chw. Wniebowzięcie NMP

 

67.                     Zenona Krajewskiego, Kazimierę i Norberta Lorenc, Marię i Antoniego Stroińskich, Jerzego, Mirosława, Pelagię Skórnickich, Eleonorę i Zbigniewa Miszczak, Eleonorę i Maksymiliana Kwiatkowskich, Franciszka Bzdręga i Janusza Klorek;

 

68.                     Z rodziny Schmidt, Kowalczyk, Skworc, Dyba, Kuberskich i Jędrzejaków oraz wszystkich zmarłych oczekujących modlitwy;

 

69.                     Ryszarda Laugsch (czyt. Laugsz), Mariannę i Stefana, Wojciecha Filipiak oraz z rodzin Filipiaków i Bartkowskich, Hanię Marciniak i Hanię Kłosowską;

 

70.                     Janinę, Kazimierza Drzewieckich, Praksedę, Henryka, Juliannę, Wawrzyna Kaczmarek, Jadwigę i Józefa Polewskich, Marię i Teodora Ciemny;

 

71.                     Zofię, Wincentego, Aurelię, Władysława, Hannę, Piotra, Antoniego, Wiktorię, Jacka Budasz, Władysławę, Edmunda Jasiewicz, Marię Śron, Antoninę, Walentego, Alinę, Zbigniewa Łakomskich, Leokadię i Ludwika Nowackich, Jana, Marię, Stefanię i Jana Stachowiak, Kazimierę, Stanisława Walczak, Krystynę, Edwarda Pilny, Czesława Jerzak, Jerzego Wierszyckiego, Andrzeja Łakomskiego, Mieszko Polańskiego, Jolantę Karolak, Benedykta Mizerka, Alicję Mańkowską, Ewę Suzin, Hannę Urbaniak i Włodzimierę Gronau(141);

 

72.                     Mariana, Mariannę Wilk, Jadwigę Kasprzak, Stanisławę, Marię Grześk, Danutę, Wojciecha Norskich, Agatę i Władysława Tomiak, Sylwestra, Kazimierza, Jadwigę i Marię Tomiak, Marię i Czesławę Ostrowską;4 T.Chw.

 

5 T.Chw. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 

73.                     Witolda, Mieczysławę, Jacka, Wacława, Janinę Kokocińskich, Marię, Ludwika, Stanisława Wolko, Juliannę, Wacława, Irenę, Stanisławę, Józefa Tomalak, Marka, Krystynę, Mariana, Marię, Piotra Byzia, Walentynę, Bronisława, Henrykę Rauchut, Janinę, Alfonsa, Zbyszka Pawłak, Zofię, Heliodora Antczaków, Zofię Rybczyńską, Henrykę, Mikołaja Hałaj, Mieczysławę Ogrodowską, Rozalię Kaczmar, Marię Kisiel, Leszka Olejnik, Stanisława Reszuto, Marię Komendzińska i Sławomira Dudzińskiego(116);

 

74.                     Sabinę, Kazimierza, Wacława, Mieczysława, Stanisława i Lucjana Andrzejczak oraz Mariana Sikorskiego;

 

75.                     Bolesławę, Jana Michor, Katarzynę Miękwicz, Urszulę i Jerzego Wietrzykowskich oraz Stanisława Danielewicz;

 

76.                     Bronisława, Antoninę i Michała oraz Eugeniusza Okupniak, Henrykę i Floriana Mrowińskich, Jadwigę i Walentego, Franciszkę i Edmunda, Łucję i Józefa, Helenę i Bronisława Raduła, Martę i Seweryna Olejniczak, Kazimierę, Leona i Jadwigę Wawrzyniak, Jerzego Gładysiak, Mariana Urbaniak i Stanisława Pietras;

 

77.                     Za ++ Annę i Jana Pankiewicz, Wiktorię i Franciszka Dyląg oraz z rodzin: Pankiewicz i Dyląg, Gancarz, Zięba, Wójcik, Lewanda, Szydłowski, Stanula, Socha, Lisowski, Dziedzic, Kasowicz, Madej, Kuraś, Buś, Ks. Władysława Pawikowskiego, Teresę i Brunona Zinkel, wszystkich krewnych, znajomych, przyjaciół i dobrodziejów;5 T.Chw.

 

CZWARTEK – 05.11. Tajemnice Światła – 1 Chrzest w Jordanie

 

78.                     Zbigniewa, Czesława, Jana i Stanisławę Nawracała, Józefa, Franciszka, Annę i Bronisława Mańczak, Edwina Leśniak, Magdalenę, Elżbietę i Mariana Białas, Zofię i Czesława Stelmaszyk, Ireneusza Stroińskiego, Filipa Najdered, Filipa, Roberta i Marcina Wrębel, Helenę i Franciszka Miernik;

 

79.                     Z rodzin Antkowiaków, Margowskich, Gielów, Wiśniewskich, Celińskich, Antysiaków, Władysława, Mariana, Janinę, Bożenę, Wandę, Urszulę, Romana, Lucjana, Mariana, Krzysztofa, Beatę, Marią, kapłanów, którzy zginęli w obronie ojczyzny, za dzieci nienarodzone, przodków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

80.                     Dorotę i Kazimierza Wiśniewskich, Stefanię i Henryka Bogusiewicz, Józefę i Jana Józefiak, Helenę i Horsta Radtke, Olgę i Kazimierza Zawadka, Artura Chomka, Agnieszkę Kośmicką, Annę i Bernarda Przybylskich, Zygmunta Bogusiewicza, Henryka Wańkowicz, Bartosza Hapońskiego i Daniela Zielinka oraz z rodziny Wędzikowskich;

 

81.                     Stanisława, Józefa, Franciszka, Edwarda Kaźmierczak, Zofię, Tadeusza Marchewka, Sabinę Dobek, Michała, Henryka, Zdzisława, Katarzynę i Szczepana Michalskich;

 

82.                     Stefana, Annę, Antoniego Guzik, Józefę, Stanisława, Władysławę, Jana, Mariannę, Leokadię, Franciszka, Stanisława, Joannę i Mariannę Michalskich;

 

83.                     Iwonkę, Zbigniewa, Joannę, Zygfryda i Eugeniusza Chudzickich, Jadwigę, Mikołaja Sommerfeld i Zdzisława Olejniczak;1 T.Św.

 

2 T.Św. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

 

84.                     Włodzimierza Klińskiego, Mariusza Bobonia, Halinę Kwiatkowską, Macieja Dziedziniewicza, Pawła Handschucha, Dariusza Filusa, Andrzeja Szope, Huberta Niedzielskiego, Roberta Adamczyka, Wiktora Respondka, Ziemowita Olszanowskiego, Marka Pakułę i Andrzeja Surmę, Eugeniusza, Przemysława, Helenę, Henryka Gaworzewskich, Reginę, Floriana, Sebastiana Nadolczaków, Wiktorię, Pawła, Maksymiliana Napartych, Irenę, Józefa Staniszewskich, Eugenię Matuszewską, Marię Godziewską, Feliksa Duszyńskiego, Czesława Stawickiego, Ryszarda, Stanisława Pawlików, Anielę i Władysława Szteibach, Pelagię, Stanisława, Henryka Piechockich, z rodziny Napartych i Górnych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

85.                     Cecylię, Stefana, Henryka i rodzinę Borowiaków, Szczepana, Zenona i rodzinę Nowickich, Helenę i Józefa Tarczewskich, Czesława i Marię Gorzanów oraz z rodziny, Reginę i Zygmunta Nowaków, Pelagię i Michała Niemczyków, Józefę i Jana Bernatów, Mariana Berezowskiego, rodzinę Łakomych, Matuszaków, Warteckich, Nowaków, Wiśniewskich, Piotrowskich, Bartkowiaków, Fabiana, Lucynę, Damiana Pepel, Zofię i Ryszarda Dziubałków oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 

86.                     Janinę i Kazimierza, Marię i Andrzeja Sołkiewicz, Lucjana Stachurskiego, Zofię, Teodorę, Józefę Przybysz, Aleksandrę Ardowską, Franciszkę, Stanisława i Aleksandra Stachurskich;

 

87.                     Jerzego Tomaszewskiego, Jolantę Gal, Stanisława, Martę i Stefana Karpińskich, Helenę, Bronisława i Eugeniusza Przybyłowicz, Wiktora, Władysławę i Wiktora Piotrowskich oraz rodzinę Obieremkowych;

 

2 T.Św.

 

3 T.Św. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

 

88.                     Henryka, Andrzeja, Krystynę, Władysława i Stanisławę Drętkiewicz, Wawrzyńca i Józefę Ślebioda, Annę, Jana, Mariana i Walentego Orchowskich, Janinę, Michała, Elżbietę, Michała i Michalinę Bartkowiak;

 

89.                     Weronikę, Józefa, Leona, Łucję, Zenona, Stanisława, Jadwigę, Edmunda, Andrzeja, Stanisława, Ludwika, Stefanię, Aleksandra, Helenę, Ewę, Alfreda, Czesława, Ksawerego, Ksawerę, Krystynę, Piotra, Janinę, Brunona, Helenę, Jerzego, Bogdana, Mirosława, Adama, Andzię, Leona, Mieczysława, Pelagię, Zdzisława, Helenę, Zdzisława, Michała, Edmunda, Floriana, Janinę, Zdzisława, Michała, Zdzisława, Michała, Marię, Bolesława, Czesława, Marię, Helenę, Eugeniusza, Michała, Pawła, Klarę, Edmunda, Jadwigę, Andrzeja, Franciszkę, Stanisława, Alis;

 

90.                     Jana, Weronikę, Wiktorię, Józefa, Stanisława, Wiktorię, Stanisława, Zofię, Mateusza, Irenę, Ryszarda, Grzegorza, Irenę, Antoniego, Edmunda, Ryszarda, Marcina, Joannę, Praksedę, Miriam, Kazimierza, Joannę, Gabrielę, Jana i Radosława Blachowskich, Kazimierę, Józefa, Ewę, Mariannę, Pelagię, Stanisława, Waleriana, Stanisława, Stefana, Wandę i Floriana;3 T.Św.

 

4 T.Św. Przemienienie na Górze Tabor

 

91.                     Gertrudę, Czesława, Zbigniewa, Reginę, Franciszka, Sabinę, Józefa, Genowefę, Leona i Nepomucena Zająców, Zofię i Jana Karpińskich, Marię i Jana Wocińskich, Marię, Jana, Adama, Jana i Marię Komisarków, Teresę Sibilowa, Bogumiłe i Zenona Zawodnych, Franciszkę, Stanisława i Wacława Malinowskich, Piotra Szymczaka, Włodzimierza Łyk, Jerzego, Renatę, Stanisława, Irenę, Weronikę i Romana Łapińskich, Czesława, Adelę, Małgorzatę, Tomasza i Macieja Wojciechowskich oraz Marka Lulka;

 

92.                     Jana, Helenę, Piotra, Marka, Bogdana, Janinę, Gerarda i Danutę Szymczak, Zofię i Władysława Szeliga, Franciszka, Walentynę, Andrzeja i Helenę Krzyżagórskich, Urszulę i Henryka Hynek, Jana Rzeźnik, Zygmunta i Marię Kowalskich, Barbarę Wajda, Wojciecha, Janinę, Irenę i Grażynę Banachowicz, Marię Pawłowską, Henryka i Bognę Kaczmarek, Krystynę i Jana Szmyt, Mariana i Marię Stamm, Zenię i Ryszarda Kruger, Franciszka Bródka, Elę Kasprzak, Zdzisława i Olę Barteckich oraz kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii;

 

93.                     Emilię i Stanisława Kołodziejczaków oraz z rodziny Kołodziejczaków, Patejów, Dałkowskich, Kukułów, zmarłe koleżanki z pracowni Gobelinów CU Zamek;4 T.Św.

 

5 T.Św. Ustanowienie Eucharystii

 

94.                     Krystynę i Jana Kołpowskich, Janinę i Jana Jóźwiak, Helenę i Zbigniewa Wierzchowieckich, Albina Kurnatowskiego, Aleksandra Kowalczyka i Jerzego Pisarzewskiego;

 

95.                     Zdzisławę, Zofię i Czesława Miara, Bogusławę i Czesława Pikosz, Mirosława, Wacława, Leona, Józefa, Pelagię Trafas, Elżbietę, Zdzisława Owedyk, Elżbietę Solarek, Wandę i Edwarda Nawrockich, Leokadię i Hieronima Kaczmarek, Basię Schulc, Sebastiana Drożdżyńskiego, Celinę Marchlewską, Urszulę Biegańską, Stanisławę Jankowską, Izabelę Wojtyś, z rodziny Plota, rodzinę Wichniarek, za dzieci nienarodzone oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

96.                     Antoninę, Marię, Leokadię, Joannę, Barbarę, Mariana, Franciszka i Andrzeja Michalskich, Marię, Irenę Piotra i Stanisława Grygier, Stefanię, Teresę i Jana Dolatów, Roberta Kamińskiego, Czesława Brysiak, Annę, Cecylię, Józefa Mielcarek, Lecha Drzymała, Marię i Franciszka Błaszczaków, Stefana Tojek, Genowefę, Malwinę, Krzysztofa Kornobis, Ledwecję i Alojzego Michalak, Mieczysława Synoradzkiego, wszystkich krewnych i znajomych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

Polećmy jeszcze Miłosierdziu Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkich zmarłych Kapłanów i Braci, którzy pracowali w tutejszej parafii oraz zmarłych z rodzin kapłanów obecnie pracujących: Pankiewicz, Krawiec, Bazylak, Krzekotowski, Strzyżyński, Koperek, Gastoł oraz wszystkich przyjaciół, Braci Zewnętrznych naszego Zgromadzenia, rodziców kapłanów i braci, krewnych i dobrodziejów  Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego;

 

97.                      

 

 

 

Kolęda w kościele parafialnym

 

KOLĘDA  W  KOŚCIELE  PARAFIALNYM

 

Msza Św. odprawiana w intencji rodzin parafii

 

 

DZIEŃ

MSZA ŚW.

GODZ.

MIESZKAŃCY  ULIC

1.

18 stycznia 2021

18:30

ul. 28 Czerwca 1956 r. (cała)

2.

19 stycznia 2021

18:30

ul. Wybickiego, Prądzyńskiego

3.

20 stycznia 2021

18:30

ul. Kosińskiego, Umińskiego

4.

21 stycznia 2021

18:30

ul. Fabryczna, Robocza

 

5.

22 stycznia 2021

18:30

ul.Madalińskiego, Chłapowskiego

6.

25 stycznia 2021

18:30

ul.Dąbrówki, Zmartwychwstańców,

    Dolna Wilda, Langiewicza

7.

26 stycznia 2021

18:30

ul.Filarecka,Traugutta,Mielęckiego,

      Pamiątkowa

8.

27 stycznia 2021

18:30

ul. Hetmańska, Partyzancka,

     Czwartaków

9.

28 stycznia 2021

18:30

ul. Saperska, Łanowa, Sportowa

10.

29 stycznia 2021

18:30

ul. Rolna, Barska

 

 

 

 

 

Cmentarz przy ul. Samotnej

 

Drodzy Parafianie!

 

Dzisiaj w Poznaniu doszło do historycznego wydarzenia, w którym miałem szczęście uczestniczyć. Otóż po około 80 latach przerwy odprawione zostało katolickie nabożeństwo na niemal zapomnianym cmentarzu na Dębcu, przy ul. Samotnej. Jest to cmentarz parafii Księży Zmartwychwstańców, której kościół znajduje się na Wildzie, przy ul. Dąbrówki. Nabożeństwo poprowadził ks. proboszcz Maciej Sasiak CR, który zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Była okazja porozmawiać z nim krótko po zakończeniu. Oprócz księdza proboszcza uczestniczyli w nabożeństwie ks. wikariusz z parafii, ks. superior z domu Księży Filipinów na Świerczewie oraz jeden nowicjusz od tychże Księży. Było też czterech ministrantów. W nabożeństwie, które odprawione zostało tradycyjnie w formie procesji alejkami (w zasadzie dróżkami) cmentarza, z odmawianiem różańca za zmarłych, uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Poprowadzone było w sposób godny (kadzidło, woda święcona, sprawne nagłośnienie).

Uczestnictwo w tym wydarzeniu było dla mnie bardzo budującym, a chwilami nawet mistycznym przeżyciem. Oto na cmentarzu, który do tego roku był niemal całkowicie zarośnięty, na cmentarzu chylącym się ku upadkowi, który lada chwila całkowicie pochłonie niepamięć, pojawia się jakieś cudowne zmartwychwstanie, jakieś światło nadziei w postaci godnie odprawionego katolickiego nabożeństwa. To było bardzo symboliczne i wymowne. Samo nabożeństwo było też bardzo prawdziwe, autentyczne, naturalne. Odniosłem wrażenie, jakoby ludzie, którzy w nim uczestniczyli, znaleźli się tam nieprzypadkowo, ale posiadali naturalną świadomość czym jest w istocie każdy cmentarz, mieli poczucie świętości miejsca, jego nadprzyrodzonego wymiaru. Choć być może, to tylko takie moje odczucia, emocje, sugestie… Być może…

Na koniec nie mogę jeszcze nie wspomnieć o wyjątkowym człowieku, który być może w największym stopniu przyczynił się do umożliwienia m.in. dzisiejszego nabożeństwa – p. Eugeniuszu, który mieszka na terenie parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Wildzie, ale nie pochodzi z Poznania. Ten skromny, ale Boży i niezwykle pracowity i oddany słusznej sprawie człowiek, od wielu lat systematycznie troszczy się o stopniowe przywracanie porządku na cmentarzu. Efekty jego pracy, a w ostatnim czasie pewnie również innych osób, są widoczne. Jak powiedział w słowie ks. proboszcz, może zmarli, pochowani na tym cmentarzu, wołają o to, aby cmentarz nie popadł w zapomnienie…

Ps. Znam ten cmentarz, gdyż pochowana jest na nim moja prababcia – Stanisława z Ławniczaków Kasprowiczowa (1863-1935, matka 13 dzieci), a także jej córka, a moja ciocia – Franciszka Kasprowiczówna (1907-1937), zmarła wskutek błędów przy operacji. R.I.P.

 

Tomasz Kasprowicz