Z życia parafii

Wypominki Roczne

 

WYPOMINKI ROCZNE: 2021/2022

 

 

I i III NIEDZIELA

 

1.                 Biskupów, kapłanów, diakonów, braci, kleryków, juniorystów, nowicjuszy i postulantów Zgromadzenia Zmartwychwstańców; zmarłych Braci Zewnętrznych Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego; zmarłe siostry zmartwychwstanki; ks. Ryszarda Bazylaka, ks. Piotra Bulczaka, ks. Tadeusza Kaszubę, ks. Gerarda Janikowskiego, ks. Józefa Obuchowskiego, br. Klemensa Kłosowskiego,

 

2.                 Budowniczych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego kościoła;

 

3.                 Zmarłych spoczywających w opuszczonych i zapomnianych mogiłach;

 

4.                 Zmarłych, którym służyliśmy posługą sakramentalną, i których odprowadzaliśmy na miejsce wiecznego spoczynku;

 

5.                 Zmarłych, którzy w przeciągu historii naszej ojczyzny, oddali życie w jej obronie;

 

6.                 Antoniego, Helenę, Stanisława, Kazimierę, Edwarda, Adama, Władysławę, Macieja Gastołów, Wojciecha, Marię, Stefanię, Kazimierza, Andrzeja, Zofię, Franciszka Wójcików, Andrzeja Soję,

 

7.                 Tadeusza, Agnieszkę, Jana, Anielę, Wacława, Mariana, Jana, Czesława, Józefa Kotowskich, Jana, Marię, Piotra, Alfonsa, Władysława, Elżbietę, Stanisława, Antoniego, Aldonę, Jana, Margot Bannach, Stanisława Pacygę, Wojciecha, Józefę, Edwarda Szulgit, Ludwika, Stefanię, Mieczysława, Jadwigę Wielebińskich, Eugeniusza, Janinę Krygier, Dorotę Grudzińską, Jana, Helenę, Zygmunta i Karola Kowalskich, Stanisława i Teodorę Staszewskich, Kazimierza i Sabinę Bierło, z rodziny Zawal, Dec, Maciejewskich, Czesława i Teresę Kubackich, Franciszka Mruk, Melanię Wiese, Arletę Straśko i Tomasza Kopeć, Romana, Alego, Janusza

 

8.                 Teresę, Szczepana, Helenę, Annę Bartłomieję, Andrzeja, Grażynę, Bogdana, Jana, Wiktorię, Zofię, Stanisława i Ryszarda Kobaszyńskich, Edmunda, Helenę, Czesławę, Marcina, Henryka Lipińskich, Leona, Wiktorię, Franciszka i Zofię Nowowiejskich

 

9.                 Małgorzatę, Mieczysława, Lucjana, Piotra, Jakuba i zmarłych z rodziny, Eleonorę i Józefa Kostrzewa i z rodziny, Sabinę i Wacława Zyk oraz zmarłych z rodziny, Aleksandrę Krusik i i zmarłych z rodziny, zmarłych z rodzin: Królaków i Borowskich, Kamińskich, Tomeckich oraz wszystkich zmarłych potrzebujących modlitewnego wsparcia

 

10.            Henryka, Bolesława i Józefę Książkiewicz, Józefa, Salomeę, Alojzego, Alfonsa Lisiak, Franciszka, Piotra i Martę Orpel, Michalinę i Antoniego Bakselerowicz, Marię Spychaj, Władysława, Juliusza, zmarłych z rodziny Woźniczków i Szymkowiaków oraz wszyscy zmarli potrzebujący modlitewnej pomocy

 

11.            Józefę, Piotra, Salomeę i Pawła Woszczek, Julię, Stefanię Pacel, Julię, Stanisława i Franciszka Pacel, Annę i VasileLefter, ks. Alfreda Pawlak, Eleonorę, Stanisława Bryzik

 

12.            Aleksandrę, Aleksandra i Mariana Buszewicz, z rodziny Buszewicz i zm. z rodziny, Annę, Bronisława, Michała Osieckich i z rodziny Osieckich, Bronisławę i MaxymilianaLuckner oraz zm. z rodziny, ks. Władysława Simińskiego oraz zmarłych przyjaciół i sąsiadów z ul. Dąbrówki 3

 

13.            Hieronima, Łucję, Zygmunta Sobczak, Władysława, Urszulę, Ewę, Kazimierza, Irenę, Teresę Romańskich, Jana, Salomeę, Zygmunta, Feliksa, Janusza, Lecha Wiśniewskich, Piotra, Elżbietę Dziewieczyńskich, Franciszka, Genowefę Kwasińskich

 

14.            Z rodzin: Kaczmarków, Kulińskich, Stachowiaków, Nowaków, Dopierałów, Kalembów, Blumreder, Krzywdów, Kobierskich, Nowickich, Antczaków, Ślazewiczów

 

15.            Ludomirę, Edmunda, Benedykta, Alfreda, Leokadię, Floriana, Feliksa, Małgorzatę Balcerowicz, Marię i Andrzeja Dalke, Zdzisławę, Beatę Maćkowskie, Kazimierę Zielkę, Albinę Janicką Andrzeja, Witolda, Jadwigę Węclewskich, Stanisławę, Kazimierę Woźniak, Zbigniewa Gromadzińskiego, Helenę, Władysławę Obremskie Czesławę Gajewską, Henrykę Jarczak, oraz zmarłych którzy znikąd nie mają ratunku

 

16.            Eleonorę, Antoniego, Zbigniewa, Zdzisława Leśniewiczów, Mariana, Violettę, Helenę, Józefa, Praksedę, Stanisławę, Stanisława, Marka, Stefana, Gabrielę Siekierskich, wszystkich krewnych i potrzebujących pomocy

 

17.            Annę, Ignacego Zielińskich, Józefa, Martę, Waltera, Jadwigę, Jana, Annę, Klemensa, Zofię Kludzikowskich, z rodzin: Wieczorków, Sobczaków, Kobusińskich, Orcholskich, Izydorków, Piłatów, Kwietniów, Nowaków, Dardasów, Marcinkowskich, Kurdyków, Kozłowskich, Linsztetów, Urbaniaków

 

18.            Cecylię, Stefana Łukarskich, Anielę Luckner, Henryka Bielicę i zmarłych z rodziny Bieliców, Antoninę i Władysława Antkowiaków, Annę i Stanisława Mikołajczaków, Rafała Adamczaka, Mario Deutschmann, Walerię Block

 

19.            Ewę Brencz-Gańską, Werę i Józefa Brencz, Otylię i Władysława Gańskich

 

20.            Z rodzin Minkiewicz, Chomicz, Kucińskich

 

21.            Janinę, Władysława, Kazimierza, Stanisława Wojciecha Królów, Sewerynę, Bronisławę, Józefa Szych

 

22.            Krystynę, Jana Kołpowskich, Halinę Augustyniak, Wiesławę Kanię, Helenę Wierzchowiecką, Janinę Jóźwiak, Zbigniewa Kurnatowskiego, Albina Kurnatowskiego, Aleksandra Kowalczyka, Jerzego Pisarzewskiego

 

23.            Irenę, Mirosława, Tadeusza Przybył, ks. Mariana Wołek TCHR, Władysława, Mariannę, Jana, Elżbietę i Mieczysława Borowczyk, Władysławę Kruk, Władysławę Goumowską, Mariannę, Piotra Nowaków, Zofię Wawrzyniak, z rodzin: Luch, Flak, Chwaszcz, Lidię Gołaś, Waldemara Puk, Aleksandrę Zaremba, Panią Zofię, Grażynę Gierka-Przewoźną, Jerzego Najder, Romana Kleinszmidt, zmarłych księży i Siostry Zmartwychwstanki oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

 

24.            Irenę, Ryszarda, Stanisława, Jadwigę, Barbarę, Andrzeja, Pawła Zboroń, Wacławę, Eugeniusza Gajewskich, Barbarę, Tadeusza, Jadwigę Drobińskich

 

25.            Waldemara Jagodzińskiego, Adę Mokrzycką, Stefanię Skitek, Kazimierza, Jadwigę, Jerzego Szydłowskich, Zofię Deręgowską, Danutę Janaszewską, Stefana Chojnackiego, Grażynę Dopierałę, Anielę Kierzankowską

 

26.            Stanisławę i Jerzego Szczepaniak, zmarłych z rodziny Szczepaniak, Stanisława Witkowskiego, zmarłych z rodziny Witkowskich, Stanisławę i Antoniego Kruk, Reginę i Bernarda Prendke, Lucynę i Grzegorza Matczak, Edmunda i Irenę Prendke, Andrzeja Witczaka, Jarosława Rebajn i zmarłych z rodziny

 

27.            Gabrielę, Władysława, Mirosławę, Tadeusza Nowaków, Genowefę, Józefa, Kazimierza Michalaków, Krystynę Połczyńską

 

28.            Z rodzin Biegałów, Brzoskowskich, Fijałkowskich

 

29.            Witolda, Mieczysławę, Jacka, Wacława, Janinę, Leona, Jadwigę Kokocińskich, Marię, Ludwika, Stanisława, Marka Wolko, Juliannę, Wacława, Irenę, Stanisławę, Józefa Tomalak, Marka, Krystynę, Mariana, Marię, Piotra, Marcina Byzia, Walentynę, Bronisława, Henrykę Czesława, Teklę Rauchut, Janinę, Alfonsa, Zbyszka Pawlak, Zofię, Heliodora Antczaków, Zofię Rybczyńską, Mieczysławę Ogrodowską, Henrykę, Mikołaja Hałaj, Annę Kaczmar, Marię Kisiel, Leszka Olejnik, Stanisława Reszuto, Marię Komendzińska i Sławomira Dudzińskiego; Jadwigę Rybkę, Patryka Kołodzieja, Waldemara Antczaka

 

30.            Martę, Stanisława, Annę i Michała Liberkowskich, Agnieszkę i Józefa Chęś, Barbarę, Andrzeja i Ewę Kietlińskich, Krystynę Kawecką i wszystkich zmarłych przodków;

 

31.            Gabrielę, Marcina, Floriana, Henryka, Pawła, Karolinę, Józefa, Franciszkę, Izydora, Irenę, Mariannę, Antoninę z rodziny Wąsewiczów i Miszkielów, księży: Kotlarza, Zycha, Niedzielaka, Suchowolca, Bazylaka, Niedzielaka, Suchowolca, Wenantego, Teresę, Józefa Piątek, Andrzeja, Wiesławę Jarosz, Elżbietę Bernacką, Annę Kulpę;

 

32.            Z rodzin: Raczyńskich, Gostyńskich, Puczyńskich, Podolskich, Kalineckich, Kacprzaków, Czajkowskich, Korzeniowskich i Śmiesznych;

 

33.            Zdzisławę, Mariana Spalonych, Zofię, Franciszka, Sebastiana, Mariana Andrzejak, Barbarę Szrodke, Juliannę, Antoniego Stam

 

34.            Mariana, Stanisławę, Stanisława, Ewę, Janinę, Jana Kubiaków, Jadwigę, Walentego, Stanisława, Benignę, Stefana Dardasów, Joannę, Sylwestra Dymek, Antoninę, Jana, Kazimierza Hain, Helenę Kobyłka, ks. Jacka Schwanzera, ks. Ryszarda Bazylaka, ks. Sarneckiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

 

35.            Eugeniusza, Przemysława, Arkadiusza, Helenę, Henryka Gaworzewskich, Reginę, Floriana, Sebastiana Nadolczaków, Wiktorię, Pawła, Maksymiliana, Onufrego, Mieczysława Napartych, Irenę, Edwarda Staniszewskich, Eugenię Matuszewską, Mariannę Godziewską, Feliksa Duszyńskiego, Czesława Stawickiego, Stanisława Pawlik, Anielę Szteibach, Pelagię, Stanisława, Piechockich, Huberta Niedzielskiego, Włodzimierza Klińskiego, Mariusza Bobonia, Halinę Kwiatkowską, Alicję i Mariana Rybczyńskich, Macieja Dziedzieniewicza, Dariusza Fikusa, Martę Małysz, Zofię Jamontt, Wiktora Respondka, Marka Pakułę, Andrzeja Szopę, Roberta Adamczyka

 

II i IV NIEDZIELA

 

36.            Annę, Czesława Kasprzaków, Weronikę, Piotra Paszkowskich, Wiesława, Mariannę, Mieczysława Gadzińskich, Reginę Sobkowiak, Marię Przygodzką, Władysława Koska, Irenę Kawecką, Emilię Czajka, Janinę Płotkowiak, Edwarda Kuźbińskiego, Jolantę Krzysztofiak

 

37.            Wandę i Henryka Stroińskich, Henrykę Sobierajską, Marcela Dorin, z rodzin Sobierajskich, Otomianowskich, Borowiaków

 

38.            Zofię, Józefa Dojcz, zmarłych z rodziny, Katarzynę, Stanisława Paul, zmarłych z rodziny, Reginę, Stanisława Skowronków, zmarłych z rodziny

 

39.            Martę i Józefa Gajdów, Zofię, Mariana, Krzysztofa Solarków, Rozalię, Stanisława Andrych, Walerię, Kazimierza Solarków, Mariannę, Jana Cęcek, Zofię, Jakuba Gajdów, zmarłych krewnych, znajomych i sąsiadów

 

40.            Alinę, Józefa, Walentego, Antoninę, Stefana, Wacława Tatucha, Ignacego, Józefę Nowaków, Wojciecha, Edwarda Jędrzejewskich, Mariannę, Józefa Niewiadomskich, z rodziny Małkiewiczów

 

41.            Wiktorię, Aleksandra, Krystynę, Ludwika, Aleksandrę Wolskich, Zofię, Kazimierza, Agnieszkę, Józefa, Bolesława, Wojciecha, Władysławę, Stanisława, Janinę, Mieczysława Rybackich, Zofię, Mieczysława Hałacińskich, o. Teofila Kapustę, Anielę i Tadeusza Janc, o. Ryszarda Bazylaka

 

42.            Z rodzin: Antkowiaków, Margowskich, Celińskich, Gielów, Antysiaków, Pawlickich, Skibińskich, Rogackich, Krzysztofa, Beatę, Mariana, Janinę, Ludmiłę, Mariana, Elżbietę, Jacka, Urszulę, Romana, Ryszarda, Bożenę, Władysława, za kapłanów, dzieci nienarodzone, walczących za ojczyznę, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące

 

43.            Marię, Mariana, Władysławę, Piotra Bręk, Franciszkę i Walentego Tomczak, Katarzynę i Krystynę Filipiaków, Teresę i Ignacego Katolik, Irenę i Władysława Beynar, Helenę i Władysława Nierzejewskich, Zofię i Ryszarda Grochowskich, Helenę i Antoniego Michalskich

 

44.            Andrzeja Pawlickiego, Mariannę i Józefa Zięba

 

45.            Eugeniusza, Grzegorza, Kazimierza, Henryka, Stanisława Maciupa, Marię Jezierską, Monikę Dombek, Stefanię, Pawła, Zdzisława Kapuścińskich, Stanisława Uran, Edwarda Śmigiera, Józefa, Franciszka, Józefę Kunowskich, Reginę, Juliana, Zofię, Irenę Rykała, Bibiannę, Henryka Ziemba, Halinę, Jana Ronczy, Teresę, Juliana Pawelskich, Marię, Józefa Jenek, Henryka, Mariana, Kazimierza, Józefa, Bogusława Wojnicz, za dusze w czyśćcu cierpiące

 

46.            Katarzynę Przymuszała, Mariannę, Bronisława Barczewskich, Marię, Stefanię, Wacława Michałowskich, Barbarę i Ludwika Lejman, Antoniego Krajewskiego, Genowefę i Zdzisława Biernat;

 

47.            Julię, Faustynę, Janinę, Stanisława Gnieździńskich, Stanisława, Wacławę Wyczachowskich, Honoratę Sowę, Jana Ziemiana, Irenę Święciaszek, Jana, Krzysztofa, Romana, Franciszka Jakiel, Mariannę, Jana, Bronisławę Fryzubiak, Mariannę, Antoniego Wójcików, Marię, Władysława Kubica, Grażynę, Marka Semran,

 

48.            Katarzynę, Antoniego, Ireneusza Majewskich, Marię, Mariana, Pawła Pikosz, Leokadię, Feliksa Marciniak, Marię, Andrzeja Majewskich, Reginę Markowiak, Irenę, Władysława Niewiadomskich, Gizelę Snuszka, Elżbietę Andrzejewską, Józefę, Ignacego Narzekalskich, Franciszkę, Edmunda Wojteckich, Bożenę Klimas, Anielę, Władysława Rybackich, Praksedę, Leona, Łosińskich, Michała Kolasińskiego,

 

49.            Jana, Joannę, Teresę Madziara, Seweryna, Józefę, Bronisława, Justyna Jacoszek, Jana, Kazimierę, Erwina Kukuła, Ryszarda Galczewskiego

 

50.            Włodzimierza Jagodzińskiego i z rodziny Jagodzińskich, Wandę, Józefa Krzyżanek i z rodziny Krzyżanek, Marię, Ignacego Strzelewicz i z rodziny Strzelewicz, Jadwigę, Mariana, Czesława, Zofię, Renatę, sąsiadów, znajomych, przyjaciół, ojców i braci ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, członków parafialnej wspólnoty modlitwy wstawienniczej i koła Radia Maryja

 

51.            Jana, Mariannę, Marię, Antoniego, Józefa, Szczepana Maćkowiak, Zbigniewa, Jana, Józefę Przybylskich, Walentego, Józefę, Weronikę, Szczepana Kaczmarek, Halinę Krzyżanowicz, Jadwigę Włosowicz, Teodora, Michała, Jadwigę Górczak, Marię i Józefa Pakuła oreaz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

52.            Genowefę, Zdzisława, Jana, Helenę, Felicję Biernat, Katarzynę, Marię, Mieczysława Biskup, Jadwigę, Aleksandra Kalemba, Krystynę, Kazimierza Krüger

 

53.            Krystynę Jacniacką, Leona Gołębniaka, Aleksandrę, Cyryla, Dobrochnę, Mariana Pribe, Zenona Ignaszaka, zmarłych z rodziny

 

54.            Krystynę, Henryka Juskowiak, Zofię, Stanisława Piechockich, Marię, Mariana Kruszona, Władysławę, Jana Powałowskich, Marię, Stanisława Norek, Kazimierę, Teodora Juskowiak, Zbigniewa Kruszona

 

55.            Marię, Stefana Tarantów, Felicję Tarant, Gabrielę, Mieczysława, Alfonsa, Ryszarda Nowaczyków, Bożenę, Jerzego Kaczmarków, Bolesława, Jacka Witaszyków

 

56.            Kazimierę, Mariannę, Marzenę, Ludwika, Józefa, Zenona, Wacława Jasiaków, Irenę Napiecek

 

57.            Mariannę, Mariana Wilk, Agatę, Władysława, Jadwigę, Kazimierza, Sylwestra Tomiak, Danutę, Wojciecha Norskich, Jadwigę Kasprzak, Marię, Stanisławę Grześk

 

58.            Leokadię, Jarosława, Mariana, Janusza, Martę, Franciszka, Pelagię, Ziemisława, Żanetę, Bognę, Lubomirę, Kazimierza, Leona, Irenę, Witolda, Jadwigę, Łucję, Albina, Bronisławę, Aleksandra, Lilianę i Krystynę, Włodzimierza, Jerzego Babst, Apolonię, Marcina, Wandę, Jana, Wiktorię, Katarzynę i Antoniego Piętka, Marię, Witolda, Kazimierza, Marię, Adama, Albina Knioła, Zofię, Czesława, Wincentego, Mariannę, Klarę Kajdasz, oraz zmarłych z rodzin: Adamskich, Masłowskich, Geislerów, Muchajerów, Graczyków, Leszczyłowskich, Poprawów, ks. Marka Kabsza, Ks. Wacława Jeszke, zmarłych przyjaciół, znajomych i sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące;

 

59.            Barbarę, Leona, Antoninę, Franciszka, Józefa, Joannę, Pawła Poraszka, Kazimierę, Stefana, Jana Jurek, Ludwika, Annę, Mikołaja Spoka, z rodz. Andrzejewskich

 

60.            Mariannę, Brunona Gałdowskich, Antoninę, Andrzeja Ratajczaków, z rodzin Gałdowskich i Ratajczaków, Leokadię, Eugeniusza Gramatyków, Krzysztofa, Piotra Wilkus, Zdzisława, Jana Hetmańczyk, Annę Góreczną, Ryszarda Sieniawskiego, z rodzin Wawrzyniaków, Szymańskich, Bolesława Pawlickiego, ks. Prałata Stanisława Janię, ks. Stefana Kasprzyka i zmarłych oo. Zmartwychwstańców

 

61.            Z rodzin Gałdowskich, Ratajczaków, Rosadów, Szramów, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

 

62.            Jerzego Marcinkowskiego, Mariannę, Kazimierza, Janusza, Zenona Świerkowskich, Mariannę, Edwarda Marcinkowskich, Irenę, Edwarda, Joannę, Marcina Świerkowskich, Józefa Wyrembka

 

63.            Stanisławę, Stefanię, Wiktora, Katarzynę Kuberskich, Stanisława, Feliksa, Martę, Annę, Barbarę, Domicelę Zydorowicz, Władysławę, Wacława Sopoćko, Marka Piasny

 

64.            Marię, Tadeusza Bednarowicz, Grażynę, Pelagię Gronowskie, Władysławę, Stanisława Frątczak

 

65.            Tadeusza, Wandę, Franciszka Przybeckich, zmarłych z rodziny, z rodzin Zakrzewskich, Trawińskich, Tempich, Piotrowskich, Bogumiłę, Romana Undrych, Antoniego Milińskiego, Adama Handke, Ewę, Andrzeja Pstrągowskich, Martę Puszczyk

 

66.            Ks. Mariana, Ks. Bogdana, Józefę, Czesława Kasperek, Zdzisława Smyk, dziadków: Puszka, Smyk, Gawełek, Łukasik, Kasperek, z rodziny Łuczak, dusze w czyśćcu cierpiące

 

67.            Tomasza Pilarczyka

 

68.            Franciszka, Michała, Krystynę, Mieczysława, Henryka Wędzikowskich, Tomasza Pilarczyka

 

69.            Marię, Stefana, Wojciecha Filipiaków, Ryszarda, Hannę, Pawła oraz zmarłych z rodziny Filipiaków i Batkowskich

 

70.            Mikołaja, Adama, Ewę, Józefa, Helenę Parysek, Jana Maryiczyn, Mariana Kucza, Danutę Bilicką, Elżbietę Kulik, Zygmunta Królikiewicza

 

71.            Józefa Bilińskiego, Teresę, Jana Grochowskich, Adama Rogozińskiego, Mariannę, Filipa Komorowskich

 

72.            Franciszka, Stanisławę, Krystynę Komor, Helenę Kwiatkowską, Natalię z domu Dymska, Stanisława Płoucha, Zofię, Stefana Prusak, Genowefę Stachurę, Grzegorza Pol, Annę, Lucjana Dymskich

 

73.            Zbigniewa Kałka, Wandę Rechnio, Mariannę, Teofila Grzechowiak, Leokadię Eckert, Antoniego Szymkowiaka, Władysława Krzysztonia, Bożenę Jankowską, Krzysztofa Buczkowskiego, Zdzisławę Lech, Reginę i Stefana Psuty, Sławomira Tomaszyka, Ewę Bukowiak

 

74.            Mariannę, Stanisława, Mariana, Ewę, Jerzego Marciniak, Joannę, Jana Pawlak, Ewę, Romana Grzeskowiak, Ewę Kietlińską, Dorotę Zawadzką, Daniela Szymańskiego

 

75.            Tadeusza, Stefana, Mieczysława, Heleny, Mariana, Haliny, Apolinary, Franciszka, ks. Władysława, Ks. Zygmunta, Henryka, Anny Bajon, Anieli, Jana Frąckowiak, Jerzego, Marii, Kasprzyckich, Stefana, Haliny Ilmer, Konrada, Gertrudy Frąszczak, Marii Cuske, Bogdana, Teresy Popielas

 

76.            Zdzisławę, Zofię, Czesława, nienarodzone Dziecko Miara, Bogusławę, Czesława Pikosz, Elżbietę Solarek, Hieronima, Leokadię Kaczmarek, Helenę Wąśniewską, Mirosława, Pelagię, Leona, Wacława, Czesława, Józefa Trafas, Wandę, Edwarda, Katarzynę, Jana Nawrockich, Zdzisława, Elżbietę Owedyk, Marię, Wawrzyna Wichniarek, Urszulę Biegańską, Celinę Marchlewską, Sebastiana Drożdżyńskiego, Izę Wojtyś, Urszulę, Zenona Gindera, Włodzimierza Poterskiego, Marię Plota

 

77.            Janinę, Kazimierza, Marię, Bolesława Korczyńskich, Annę, Antoniego Siuchnińskich, Elżbietę, Gabrielę, Henryka

 

 

 

 

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych

REKOLEKCJE  dla  DOROSŁYCH

V  Niedziela  Wielkiego  Postu  7 - 10.04.2019 r.

N i e d z i e l a  -  Msze Św.: 7:30, 9:30, 11:00, 12:30 i 19:00– Nauki ogólne

Godz. 15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Godz. 18:00Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek – 08.04.2019

Godz.  8:00 – Msza Św. z nauką ogólną

         15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego

 18:30 Msza Św. z nauką ogólną.Po Mszy Św. nauka stanowa dla kobiet

Wtorek – 09.04.2019

  8:00 – Msza Św. z nauką ogólną

15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego

18:30 Msza Św. z nauką ogólną Po Mszy Św. nauka stanowa dla mężczyzn

Środa – 10.04.2019

  8:00 – Msza Św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji

15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego

18:30 Msza Św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji

 

   

SPOWIEDŹ ŚW.

R E K O L E K C Y J N A

DLA  DOROSŁYCH

Poniedziałek – Środa

Godz. 730 - 900; 1500 – 1600; 1800 – 1930

W środę całodzienna ADORACJA Najświętszego SakramentuWieczorem 19:00 – 23:00  NOC  KONFESJONAŁÓW

REKOLEKCJE  głosi Ks. dr Radosław Siwiński

egzorcysta diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

       Droga Krzyżowa ulicami parafii – 12 kwietnia 2019 r. o godz. 19:00

Triduum Paschalne 2021

 

TRIDUUM PASCHALNE

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu


Misterium Chrystusa umęczonego
 i ukrzyżowanego

 

 

WIELKI CZWARTEK

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:  8.00-10.00; 15.00-18.00


800– Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czytań

 

 

 

 

Rozpoczynamy Triduum Paschalne

 

 

1900– MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu
do godz. 2300

 

 

WIELKI PIĄTEK

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:  8.00-10.00; 15.00-18.00

 

 

 

Zachowujemy w tym dniu post ścisły.

 

 

800– Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czytań

 

1430– Droga Krzyżowa i Koronka z Nowenną do Bożego Miłosierdzia

 

800 – 1900– Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

1900 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Misterium Chrystusa pogrzebanego


 

WIELKA SOBOTA

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:  8.00-12.00; 15.00-18.00

 

 

 

 

Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.

 

 

800– Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czytań

 

1500 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia

 

900– 1700 –Święcenie pokarmów

 

800 – 2030– Adoracja przy Grobie Pańskim

 

Misterium Chrystusa zmartwychwstałego

 

 

2100 – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

 

 

PO LITURGII PROCESJA REZUREKCYJNA

 
 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

 

 

Msze święte: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 19.00

 

15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia

 

 

Plan Kolędy 2020

 

 

 

 

 

 

PLAN  KOLĘDY  2020

 

Parafia Zmartwychwstania  Pańskiego w  POZNANIU

Rozpoczęcie kolędy od poniedziałku do piątku:

o godz. 17:00

w soboty: od godz. 15:00

 

DATA

Dzień

U L I C E

02.01.2020

Czw.

ul. Barska 3, 4, 5, 7;

ul. Sportowa1, 3, 5, 7;

ul. Łanowa9, 11, 15, 15A, 17, 19, 21;

03.01.2020

Pt.

ul. Rolna: 40,42,43,43ab,44,44a,46,

46ab,48,50,50a,52,52a;

04.01.2020

Sob.

ul. Rolna: 34,35,36,37,38,39,41

07.01.2020

Wt.

ul. Rolna: 31,33;

08.01.2020

Śr.

ul.Rolna: 15,17,17a,20,21,22,23,24,

25,26,27,28,29,29a,0,32,

09.01.2020

Czw.

ul. Rolna:6, 8,8a,16,18

ul. Czwartaków:32a,32,30,29,28,26a,

26,24,23,22,19,18a,18

ul. Partyzancka:1,4,4a,5,6,7,8,9,10,12,

13,15,17

10.01.2020

Pt.

ul.Saperska:10,12,12a,13,16,17,18,19,

20,21,22,23,23B,24,25,26,27,31(wejście obok),32,33,34,34ab,35,37,39,41,43,45,

47,49,51,53,53a,55,55a,57,59,63,65;

(jeden kapłan

zacznie od nr 10, a drugi od nr 65)

11.01.2020

Sob.

ul.Saperska: 32abc

ul. Hetmańska: 101,102,103,104,105,106,107,108,

109,110,111,112;

13.01.2020

Pon.

ul. Traugutta: 11,13,15,17,19,21,23,25,27,28,29,29a,

30,31,31a,32,38a,38b;

14.01.2020

Wt.

ul. Traugutta: 40,40ab,42a,46,48;

ul. Mielęckiego (cała);

ul. Pamiątkowa:1,2,2a,3,5,7,7a,9,10,

11,12,13;

15.01.2020

Śr.

ul. Pamiątkowa:14,15,17,18,19,20,22,23,

24,25,25a,26,27,28,29;

ul. Filarecka: 1,2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,11;

16.01.2020

Czw.

ul. Langiewicza: 3,5,17,18,19,20,20a,21,

22,23;

17.01.2020

Pt.

ul. Dąbrówki: 1,2,3,13,14,15,16;

ul. Zmartwychwstańców: 2,4,6,8,8a,8b,

8c,11;

18.01.2020

Sob.

ul. Chłapowskiego: 1,2,3,4,5,5a,6,7,8,9,10,13,14,15;

ul. Dolna Wilda: 86,88a,88b,88c,88d,88e,88f,88g;

20.01.2020

Pon.

ul. Chłapowskiego: 21,24,25,26,27,28,30;

21.01.2020

Wt.

ul. Chłapowskiego: 19A i 19B

(od godz. 19:00)

ul. Fabryczna: 1,2,2a,3,5,5a;

22.01.2020

Śr.

ul. Fabryczna: 6,8,11,12,13,13a,13b,14,

18a,18b,18c,19;

23.01.2020

Czw.

ul. Fabryczna: 20,21,27,29,30,34,34a,34b,35,35a,35b,

36,37,37a;

24.01.2020

Pt.

ul. Fabryczna: 38,40a,40b,42;

ul. Madalińskiego: 2,3,4,5,6,7;

25.01.2020

Sob.

ul. Madalińskiego: 8,9,11,13,19,21,23;

ul. Prądzyńskiego: 15, 21, 22, 23, 47,48,

49, 50,50a, 51, 53(szkoła)

 

PRZERWA

 

FERIE  ZIMOWE  DLA  DZIECI 

I MŁODZIEŻY

10.02.2020

Pon.

ul. Robocza: 33, 35, 37, 39, 43, 46;

ul. Umińskiego: 5,6,7,7a,8,9a,9b,9c,9d,9e,9f,9g,10,

10a,b,c,d,e,f;

11.02.2020

Wt.

ul. Umińskiego: 11,11a,b,12,12a,b,c,d,14,17,18,19,

19a,b,20,20a,21,23,24,24a,25,26;

ul. Kosińskiego: 1,2,2a,3;

12.02.2020

Śr.

ul. Kosińskiego: 4,5,6,7.7a,8,9,10,11,

12,13,14;

13.02.2020

Czw.

ul. Kosińskiego: 15,16,17,17a,19,20,21,24,25,25a,26,

27,28,29;

14.02.2020

Pt.

ul. Kosińskiego: 30,31,32,33;

ul. Wybickiego: 1,2,3,4,4a,5,7,12,12a,

15,16;

15.02.2020

Sob.

ul. Wybickiego: 13/14,16a,16b,17;

ul. 28 Czerwca 1956: 130,131,132,134,136,138/140a,b,c,

140,142,144,146,148,150,151,151a,

152,153;

18.02.2020

Wt.

ul. 28 Czerwca 1956: 156,158,158a,159,160,160a,161/163,

162,162a,164,165,166,166a,167,168,

168a,169,170,171,172,173,174,175,

177,187;

19.02.2020

Śr.

KOLĘDA  NA  ZAMÓWIENIE

tel. 61 833-34-62;

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poznań 13 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

Informacje o transmisjach Mszy Świętych

 

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku, na której prowadzimy transmisje Mszy świętych: