Z życia parafii

Z życia parafii

 

 

 

Różaniec od poniedziałku do soboty

Różaniec od poniedziałku do soboty
Godz. 18.00

Niedziela
Godz. 18.30

Różaniec dla dzieci
Poniedziałek , środa i piątek
Godz.17.30 w kaplicy

 

 


 

 

Historia


ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTANIA

PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

 

Kliknij aby przeczytać życiorysy założycieli

 


Adwent

Rozpoczynamy Adwent, a wraz z nim nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego hasłem są słowa „Idźcie i głoście”. Chcemy sobie przypomnieć, że każdy ochrzczony człowiek jest powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii.

 

Wraz z rozpoczynającym się adwentem zapraszamy już dziś na roraty:

  •  dla dorosłych i młodzieży codziennie – od poniedziałku do soboty o godz. 6:00 w kościele (w tym czasie nie ma mszy św. o godz. 7:00).
  •  dla dzieci – od poniedziałku do piątku – o godz. 17:30 w kaplicy M.B. Łaskawej.

 

4 grudnia będziemy gościć ks. Jacka, który reprezentuje Wspólnotę Chleb Życia Siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Po każdej Mszy Św.  ks. Jacek będzie kwestował na rzecz Wspólnoty „Chleb Życia”.

CARITAS Archidiecezji Poznańskiej po raz kolejny organizuje akcję „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Zapraszamy wszystkich do współpracy w tym pięknym dziele, które już na stałe zakorzeniło się w tradycji Świąt Bożego Narodzenia, a którego symbolem jest płonąca świeca Caritas na wigilijnym stole. Przy wyjściu z kościoła można po Mszy Św. zakupić świece – małą w cenie 6 zł., a dużą – 13 zł. W ciągu tygodnia świece można zakupić w kancelarii parafialnej w dniach urzędowania.

 

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Dla DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY

  04 - 07.12.2016 r.

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego

POZNAŃ - WILDA

 

Niedziela - 04.12. - Msze Św.:

7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12:30, 14:00 i 19.00 – Nauki ogólne dla dorosłych

 

Poniedziałek - Wtorek 05 – 06.12.2016

6.00 – Msza Św. (roraty) z nauką ogólną dla dorosłych

8.00 – Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych

18.30 – Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych

20.00 – Nauka dla młodzieży w kaplicy Matki Bożej

Ś r o d a  -  12.04.2016

6.00 – Msza Św. (roraty) z nauką ogólną i zakończenie

8.00 – Msza Św. z nauką ogólną i zakończenie

18.30 – Msza Św. z nauką ogólną i zakończenie

20.00 – Msza Św. z nauką dla młodzieży i zakończenie

 

 

 REKOLEKCYJNA

ADWENT - 2016 R.

04 - 07.12.2016 r.  

DLA DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY

ŚRODA - 07.12.2016 r.

Godz. 600 830 i 1800 – 2030

 

Warsztaty Odnowy Wiary

Serdecznie zapraszamy na WOW - Warsztaty Odnowy Wiary, które odbędą się w naszej parafii w każdą środę od 22.02 - 12.04.2017 r. o godz. 18:00. Szczegóły na stronie: http://www.wielkopolska.galilea.pl/

Domowy Kościół - Ruch małżeńsko-rodzinny

 


Czym jest DK?

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, jednego z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę.

Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). Współpracował on ściśle z siostrą Jadwigą Skudro RSCJ. Duchową kolebką tego ruchu stało się Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Znak DK tworzą dwa greckie słowa: „FOS” (światło) i „ZOE” (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. DK używa również znaku END – ikony Świętej Rodziny.

Świętem patronalnym DK jest Niedziela Świętej Rodziny, zaś  pismem formacyjnym „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”, wydawany od 1975 roku, którego pierwszym redaktorem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

W 2013 r. DK obchodzi Jubileusz 40–lecia.

Owocem wysiłków minionych lat jest obecny stan DK – wspólnoty obejmującej blisko 3250 kręgów w Polsce, w których formuje się prawie 29.000 osób oraz ok. 300 kręgów poza granicami Polski, utrzymujących ścisłą łączność z DK w Polsce (dane z września 2012 r.).Duchowość

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Pragnie pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła realizuje się przez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami, czyli darami. Cel DK polega więc na budowaniu wspólnoty rodzinnej pojętej jako eklezjola, domowy Kościół. Środowiskiem pomagającym wzrastać w wierze jest krąg. Tworzy go kilka małżeństw, które gromadzą się raz w miesiącu w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym (więcej informacji w zakładce Formacja).

Dzięki wprowadzaniu w życie elementów formacyjnych (zobowiązań), następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i rozwój na drodze duchowości małżeńskiej.

W ten sposób DK pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa. Uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Zamieszono z serwisu http://dk.poznan.pl/
Więcej informacji na http://www.dk.oaza.pl