Istnieje od samego początku naszej parafii (czyli od 1923   roku). Prezentuje wysoki poziom artystyczny. Najczęściej animuje mszę świętą niedzielną o godzinie 12.30.

Dyrygentem jest P. Beata Szmyt-Nowak.