Angelus

Zespół muzyczny Duszpasterstwa Młodzieżowego. Najczęściej animuje mszę świętą niedzielną o godzinie 19.00.

Zespołowi szefuje pani Katarzyna Solarek. Opiekunem duchowym jest O. Tomasz Baniak CR.