Parafialny Zespół Caritas gromadzi żywność dla rodzin potrzebujących naszej parafii. Ze zgromadzonych środków stara się pomagać osobom potrzebującym. Szefową parafialnego Caritas jest Pani Kazimiera Rogowska, która pełni dyżur w biurze parafialnym w każdy piątek w godz.10 do 12.