Osoby odpowiedzialne za poszczególne wspólnoty stanowią - Radę Duszpasterską.