Chrzest dzieci jest udzielany w każdą 1 i 3. niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 12:30.

Chrzest dziecka zakłada koniecznie żywą wiarę rodziców dziecka, przynajmniej jednego z nich.


 
PRZYGOTOWANIE RODZICÓW PRZED CHRZTEM DZIECKA:
 
Proszą o chrzest wspólnotę Kościoła:
 
- rodzice dziecka - jeżeli są wierzący, tzn. praktykujący (przynajmniej jedno z nich), żyjący w związku sakramentalnym oraz pragnący wychować dziecko po chrześcijańsku;
 
- rodzice dziecka, pozostający w związku niesakramentalnym, ale z przeszkodą kanoniczną do ślubu kościelnego - jeżeli są wierzący (tzn. praktykujący), oraz pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;
 
- osoby samotnie wychowujące dziecko - jeżeli są wierzące (tzn. praktykujące) i pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;
 
- w pozostałych sytuacjach proponuje się odłożenie chrztu dziecka na okres późniejszy, gdy zaistnieją warunki rozwoju jego wiary lub ono samo podejmie decyzję przyjęcia chrztu


 
Zgłaszają dziecko do chrztu (w kancelarii):
 

Zgłaszają rodzice (osobiście - jedno z nich) najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem udzielania. Okazują w kancelarii:

 

1)    dokument urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,

 

2)      jeżeli są po ślubie kościelnym okazują również zaświadczenie z kościoła, gdzie był ślub kościelny zawierany,

 

3)      podają dane personalne rodziców chrzestnych (w tym, datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).

 

4)      Rodzice chrzestni muszą ze swojej parafii zamieszkania wybrać zaświadczenie, że mogą pełnić rolę ojca (matki) chrzestnej.

 

5)      Jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii - dostarczają oni stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka. Podobną zgodę uzyskują w naszej parafii - jeżeli dziecko jest zamieszkałe w naszej parafii, a rodzice pragną je ochrzcić w innej.

 

6)      Kupują dla dziecka świecę i szatę. Świeca powinna towarzyszyć dziecku przez całe życie, m. in. przy pierwszej Komunii Świętej.

 

7)      Przed chrztem rodzice uczestniczą w katechezie w piątek poprzedzający chrzest o godz. 18.00 w salce katechetycznej.

 
 
W dniu chrztu:


Rodzice dziecka (o ile nie mają kanonicznych przeszkód) przystępują do Komunii świętej. Ofiarują Komunię Św. w intencji dziecka.