Bierzmowanie młodzieży
 
Proszą o bierzmowanie wspólnotę Kościoła: osoby wierzące (praktykujące), przystępujące regularnie do sakramentów (Pokuty i Eucharystii), uczęszczające systematycznie na katechezę oraz pragnące żyć słowem Bożym, rozwijać swoją wiarę przez świadectwo życia i zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.
 
Kandydaci do bierzmowania uczestniczą obowiązkowo w katechezie szkolnej i spotkaniach dla młodzieży organizowanych przez odpowiedzialnych za poszczególne grupy wiekowe kapłanów.
 
Sakrament ten powinien być przyjmowany w parafii zamieszkania. Jeżeli kandydat jest z innej parafii - dostarcza stosowną zgodę przeniesienia przygotowania do tego sakramentu od duszpasterzy z parafii zamieszkania i postępuje jak powyżej. Jeżeli był on ochrzczony poza naszą parafią i poza naszą parafią przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu.
 
Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania. Zazwyczaj jest to jedno z imion otrzymanych na Chrzcie. Jeżeli natomiast, obydwa imiona chrzcielne nie są imionami świętych patronów, obiera on sobie trzecie (musi to być imię osoby świętej lub błogosławionej).
Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata.
Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo. Wybór patrona nie może być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.
 
Świadek
 
Godność tę może pełnić: osoba wierząca (tzn. praktykująca), najlepiej rodzic chrzestny kandydata, osoba bierzmowana, postępująca według zasad wiary. W niektórych przypadkach może to być osoba inna niż rodzic chrzestny. W wyjątkowej sytuacji może to być rodzic bierzmowanego; nie może nim być rówieśnik czy rówieśniczka. Świadek, nieustannie wspiera kandydata do bierzmowania modlitwą i głęboką postawą wiary. Świadczy w dniu bierzmowania. Przygotowanie liturgiczne dla świadków odbywa się w dzień poprzedzający bierzmowanie.
 
Bierzmowanie dorosłych
 
Sakrament ten jest udzielany osobom dorosłym po rocznym przygotowaniu w tutejszej parafii. Bliższe informacje można uzyskać poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt z duszpasterzem naszej parafii.
 
Po rocznym przygotowaniu i dostarczeniu aktu chrztu (dostarcza wtedy, jeżeli kandydat był ochrzczony i przyjął I. Komunię Św. poza naszą parafią) otrzymuje od miejscowego duszpasterza poświadczenie o zdatności do przyjęcia bierzmowania i z tym dokumentem zgłasza się w naszej parafii lub w innej, (np.
w katedralnej) celem przyjęcia tego sakramentu. Następnie przed przyjęciem bierzmowania w naszym kościele czy w innym kościele (o określonej porze), uczestniczy w przygotowaniu liturgicznym.