S P O W I E D Ź

1.w kościele, gdzie dezynfekowany jest konfesjonał: w dniach i godzinach:

a)          03 i 04 kwietnia: w godz. 16:00 – 18:00 i 19:00 – 20:00

b)         Wielkiego Poniedziałku – Wielkiej Środy (06.04. – 08.04.) w godz. 10:00 – 12:00 i 16:00 – 18:00 oraz 19:00 – 20:00

2.               w konfesjonale usytuowanym na placu przy kościele, gdzie spowiadamy się nie wysiadając z samochodu:

a)          02 – 04.04.w godz. 5:00 – 16:00 i 17:00 – 18:00

b)      Wielkiego Poniedziałku – Wielkiej Środy (06.04. – 08.04.) w godz. 15:00 – 16:00 i 17:00 – 18:00

W Triduum Paschalne – NIE  SPOWIADAMY !!!