Na terenie kompleksu klasztornego znajduje się szkoła pisania ikon oraz pracownia ikonopisarstwa.