W 1923r. wraz z utworzeniem przez Księży Zmartwychwstańców nowej parafii na Wildzie rozpoczął swoją działalność pod opieką założyciela i pierwszego dyrygenta Ks.Władysława Zapały chór parafialny. 20 maja 1923 r., tj. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, zespół po raz  pierwszy uświetnił swoim śpiewem Mszę św. -  sumę. Również w maju 1923 r. na zebraniu konstytucyjnym przyjęto oficjalną nazwę  Chór Zmartwychwstanie Poznań -  Wilda. We wrześniu tego samego roku chór otrzymał sztandar. Od tego momentu stał się on trwałym uczestnikiem życia parafii.

Z Chórem współpracowali wielcy dyrygenci nie tylko znani w środowisku poznańskim: Zygmunt Latoszewski, Marian  Sobieski, Franciszek Woszek, Marian Mikołajewski, Teodor Sobieski, Zygmunt Mahlik, Marian Nagórski.

W 1964r stanął przy pulpicie dyrygenckim Ks. Bogusław Borzyszkowski, który do 1993r. z wielkim zapałem, oddaniem i umiłowaniem kierował zespołem. W tych latach współpracowali z Ks. Bogusławem Borzyszkowskim między innymi p. Andrzej Niedziałkowski, jako dyrygent wspomagający i p. Krzysztof Wilkus, jako organista i akompaniator. Współpraca z p. Krzysztofem rozwinęła się na dalsze lata (do roku 2014r.)

Od 1993 roku Chór Zmartwychwstanie przejęła p. Beata Szmyt-Nowak, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i prowadzi go do dzisiaj.

W roku 2014 „ w duchu wdzięczności za wierną służbę archidiecezji poznańskiej” oraz za troskę o muzykę kościelną, a zwłaszcza 20-letnie kierowanie działalnością Parafialnego Chóru „Zmartwychwstanie” p. Beata otrzymała z rąk abp. Stanisława Gądeckiego medal Optime Merito Archidioecesis ( za znaczące zasługi dla archidiecezji poznańskiej).

Dalsza współpraca z organistami to; od 1990r. z  p. Waldemar Gawiejnowicz i od roku 2008 p. Tomasz Walenciak, który z oddaniem współpracuje z zespołem jako akompaniator.

Chór Zmartwychwstanie występował w licznych kościołach w Polsce,  m.in. w Gdańsku,  Warszawie , Częstochowie, Krakowie i wielu innych miastach.

Zyskał uznanie zarówno słuchaczy amatorów jak i muzyków. Owocem tego stały się zaproszenia zespołu na liczne uroczystości w całej Polsce ( m.in. z okazji 100-ej rocznicy śmierci Hieronima Kajsiewicza, współzałożyciela Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, liczne uroczystości kościelne organizowane w Katedrze Poznańskiej, a także uczestnictwo w uroczystych Mszach św. organizowanych z okazji rocznic państwowych i świąt miejskich. 

Szczególną dumą zespołu są słowa uznania wypowiedziane przez Kardynała Karola Wojtyłę i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

W 1980 roku zespół występował w Austrii na Kalenbergu i w kościele Polonii na Rennwegu, we Włoszech w Rzymie i w sanktuarium Maryjnym na Mentorelli.

Chór kilkakrotnie koncertował w Berlinie a także w parafiach księży Zmartwychwstańców w Bawarii i Austrii. 

Chór ma w repertuarze utwory religijne kompozytorów polskich i zagranicznych, m.in.  Giovanniego Pierluigi da Palestrina, Orlanda di Lasso, Bartłomieja Pękiela, Stanisława Moniuszki, Chlądowskiego, Józefa Haydna, Franciszka Schuberta, Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki, Grzegorza Feliksa Nowowiejskiego, Bolesława Poradowskiego, Jerzego Fryderyka Haendla, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Charlesa Gounada, Giuseppe Werdiego i innych.                                              

  Jednym z największych osiągnięć zespołu było wykonanie w Poznaniu z okazji 100-lecia istnienia i pracy księży Zmartwychwstańców na ziemiach polskich  oratorium Józefa Haydna „Stworzenie Świata” z udziałem solistów Akademii Muzycznej w Poznaniu i orkiestry im. Karola Kurpińskiego pod dyrekcją   ks. Bogusława Borzyszkowaskiego.

A także innych form wokalno-instrumentalnych związanych z Jubileuszami Chóru :

• 70-lecia w 1994r.  - Vespere Solennes de confessore  - W. A. Mozarta  

• 75- lecie w 1999r. - Msza G-dur  - F. Schuberta   

• 80-lecia w 2004r.   - Kantata 131 - J. S. Bacha 

• 85-lecie w 2009r.   - Missa brevis C-dur - W.A. Mozarta  

• 90-lecie w 20014r.  

Jako członkowie chóru tworzymy wspólnotę, lubimy się, szanujemy, a więzy, które nas łączą, pomagają nam żyć i pokonywać trudy niełatwego przecież życia codziennego.

Wszystkich którzy chcieliby należeć do naszej śpiewaczej rodziny, zapraszamy na próby, które odbywają się w poniedziałki i piątki o godz. 19:00.

Obecnie rozpoczynamy przygotowania do obchodów  100-lecia istnienia Chóru, które zakończą się koncertem jubileuszowym. Zwracamy  się z uprzejmą prośbą do parafian i sympatyków o wsparcie na potrzeby związane z obchodami roku jubileuszowego Chóru Zmartwychwstanie.  Mamy nadzieję, że wspólnie z państwem  będziemy mogli przeżyć ten rok uroczyście i na chwałę Pana.

Dziękujemy i zapraszamy na wspólne Msze św. i koncerty

 

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu

ul. Dąbrówki 4/7    61-501 Poznań

Konto Chóru Zmartwychwstanie:  12 1020 4027 0000 1302 1796 7377