Wspólnota ministrantów i lektorów, która spotyka się w każdą sobotę o godzinie 10.00. Opiekunem ministrantów  jest o. Piotr Gastoł CR.