Wspólnota    mężczyzn    stowarzyszona    ze zgromadzeniem zmartwychwstańców. Starają się w swoim życiu małżeńskim i rodzinnym żyć charyzmatem zmartwychwstania. Spotykają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca po mszy świętej wieczornej.

Br. Starszym jest Paweł Solarek. Opiekunem duchowym jest O. Proboszcz Maciej Sasiak CR.