Wspólnota przynależąca do Szkoły Nowej Ewangelizacji ze Stryszawy. Spotkania w każdy wtorek rozpoczynają się Eucharystią o 18.30. Galilejczycy organizują weekendowe rekolekcje ewangelizacyjne (Nowe Życie, Emaus, Samarytanka). Asystentem kościelnym wspólnoty w naszej parafii jest o. Maciej Sasiak CR.

 

Co to za wspólnota?

Jesteśmy katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną, która narodziła się w 1992 r. w Stryszawie. Żyjemy charyzmatem nadziei płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego. Działamy w wielu diecezjach zarówno w Polsce, jak i za granicą, zawsze za zgodą lokalnych władz kościelnych.

Członkowie wspólnoty spotykają się co tydzień w Domach Zmartwychwstania. Prowadzą także rekolekcje ewangelizacyjne – kursy, np. Nowe Życie, Emaus, Samarytanka.

Czym są Domy Zmartwychwstania?

Domy Zmartwychwstania to mieszkania, w których spotykamy się z Jezusem Zmartwychwstałym, tak jak On w czasie ziemskiej pielgrzymki odwiedzał np. Zacheusza czy Marię, Martę i Łazarza, by być z nimi i towarzyszyć w ich codzienności. Doświadczamy i dziś Jego zatroskania o nasze „tu i teraz”.

Kto może przyjść?

Każdy, kto pragnie spotkać żywego Boga we wspólnocie kościoła katolickiego. W naszych spotkaniach uczestniczą małżonkowie, duchowni, osoby konsekrowane i żyjące w świecie, zarówno młodzi, jak i starsi.

Jak wygląda spotkanie?

Czytamy Słowo Boże, modlimy się za siebie nawzajem uwielbiając Boga w radosnej modlitwie, dzielimy się swoim doświadczeniem życia wiarą i trudnościami dnia codziennego, budujemy relacje przyjaźni.

Prowadzący:

Asystent kościelny: ksiądz katolicki.

Animator: osoba świecka należąca do wspólnoty Galilea.

Spotkania w Poznaniu:

Szczegółowe informacje można uzyskać:

tel.: 512 167 152

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona internetowa oraz fanpage na Facebook`u:

https://www.facebook.com/Poznan.Galilea

http://www.wielkopolska.galilea.pl

 

Historia i założenia wspólnoty

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea" jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną, która narodziła się w 1992 r. we wsi Stryszawa - Siwcówka, koło Suchej Beskidzkiej, w województwie małopolskim, w Archidiecezji Krakowskiej, gdzie mieści się jej główna siedziba - Centrum Ewangelizacji i Modlitwy "Wzgórze Miłosierdzia". Wspólnota rozwija się dzięki łasce Ducha Świętego, który daje nam moc do osobistego nawrócenia i służby dla zmartwychwstania innych.

W uroczystość Chrystusa Króla 1998 r. XV Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, uznała, że Wspólnota realizuje Charyzmat i misję Zgromadzenia oraz włączyła nas w swoje wewnętrzne struktury. W związku z decyzją Kapituły, o. Prowincjał Adam Piasecki CR wydał dekret uznający Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea" i Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Marka za dzieła Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców.

Fundatorem i Pasterzem Wspólnoty jest o. Krzysztof Czerwionka CR.

We Wspólnocie w 2015 roku jest 2228 osób, różnego wieku i stanu (również duchowni). Obszar działania Wspólnoty został podzielony na regiony tzw. Winnice z realnym Centrum, którym zwykle jest parafia (miejsce formacji i ewangelizacji). Obecnie mamy dziewięć Winnic: Stryszawa, Śląsk, Chełm, Lublin, Warszawa, Radom, Wiedeń, Bielsko Biała i Kraków. We Wspólnocie istnieją również tzw. Szczepy Winne - Domy Zmartwychwstania bardzo oddalone od Winnic, podlegające bezpośrednio pod Centrum w Stryszawie, a które, mamy nadzieję, w przyszłości przekształcą się w Winnice. Obecnie mamy 5 Szczepów Winnych: Pomorski, Zamojski, Anglia, Bułgaria i Ukraina.

Podstawowym miejscem spotkań w Winnicach są tzw. Domy Zmartwychwstania - małe grupy ewangelizacyjne w prywatnych domach animatorów, gdzie spotyka się ok. 5-12 osób na modlitwie uwielbienia, czytaniu Słowa Bożego, a także dzieleniu się swoim doświadczeniem życia wiary i problemami dnia codziennego, oraz modlitwie wstawienniczej za siebie, swoje środowisko i Kościół. Obecnie mamy 217 Domów Zmartwychwstania.

Dynamika wewnętrznego życia we wspólnocie opiera się na cotygodniowych spotkaniach domowych (DZ), pięciu poziomach formacji (co miesiąc - każdy wg własnego etapu), comiesięcznych spotkaniach wspólnoty zwanych Świętowaniem w jednej z parafii, która jest dla nas realnym centrum formacji i ewangelizacji oraz zaangażowaniu w dzieła ewangelizacji.

Wzorcem w budowaniu Wspólnoty jest Trójca Święta i gmina pierwszych chrześcijan (Dz 2,42-45), dzięki czemu we Wspólnocie tworzymy więzi pełne ciepła, prostoty i miłości. Bóg powołał nas, abyśmy byli żywym znakiem ewangelicznych wartości: PRAWDY i MIŁOŚCI, to istotna zasada w naszym życiu, relacjach i formacji. Chcemy żyć duchowością zmartwychwstania i nieść NADZIEJĘ.

Rozumiejąc ogromną potrzebę ewangelizacji i formacji mężczyzn w roku 2000 założyliśmy ponadwspólnotowe Przymierze Mężczyzn "Bracia Zmartwychwstania", gromadzące dziś ok. 130 mężczyzn w małych spotkaniach domowych.

Nasze powołanie to ewangelizacja, dlatego rozwój Wspólnoty związany jest ściśle z włączeniem się w nurt kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji i z powołaniem w 1994 roku Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie.

Od 1995 r. należymy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Nowej Ewangelizacji ACCSE 2000.

Od 2006 r. weszliśmy w ścisłą współpracę ze Szkołą Ewangelizacji św. Andrzeja w Meksyku i pracujemy według jej metodologii.

Od 2009 r. uczestniczymy w spotkaniach Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji.

W roku 2011 Konferencja Episkopatu Polski powołała Zespół ds. Nowej Ewangelizacji, do którego zaproszono również osoby z naszej wspólnoty, m.in. o. Krzysztofa Czerwionkę CR.

Dziś, po latach kształtowania się tej posługi, na spotkania ewangelizacyjne przybywa wiele osób pragnących nawrócenia, pojednania, uzdrowienia czy umocnienia w wierze.