Sprawy wiązane z pogrzebem załatwiane są także poza godzinami urzędowania kancelarii parafialnej. Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny lub w przypadku ich braku, znajomych czy sąsiadów osoby zmarłej. Parafia nie załatwia tych spraw przez telefoniczne lub osobiste pośrednictwo Zakładów Pogrzebowych.
 
Dokumenty konieczne do pochówku:
 
 - Skrócony Odpis Aktu Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 
 - Karta zgonu potwierdzona przez lekarza i Urząd Stanu Cywilnego.