Paczka dla Dzieciaczka

W adwencie kilkanaście dzieci z parafialnej świetlicy oczekuje na prezenty, które fundują parafianie. Osobą odpowiedzialną za ten pomysł jest o. Tomasz Baniak CR.