I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021r.

 

 

 

1.     Trwa święty czas Wielkiego Postu. Przypominamy i zachęcamy do udziału w nabożeństwach Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 18:00   i  Drodze Krzyżowej w piątek: dla starszych: o godz. 8:30 i 17:45 - także dla dzieci,  a dla młodzieży o godz. 19:15 (w kościele). Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

 

2.     W każdy czwartek parafialnej adoracji Najświętszego Sakramentu, od godz. 19:00 – 21:00 w konfesjonale dyżur będzie pełnił jeden z kapłanów naszej wspólnoty.

 

3.     W przyszłą niedzielę w kościołach całej Polski będą zbierane ofiary do skarbony na misyjne dzieło Ad Gentes, które wspiera pracę polskich misjonarzy. Skarbona zielona ustawiona będzie na środku kościoła.

 

4.     Również w przyszłą niedzielę Caritas Parafialna będzie zbierać ofiary do puszek na najuboższych w parafii.

 

5.     Decyzją Władz Zakonnych Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców w Krakowie z dniem 1 marca 2021 r. następuje zmiana na stanowisku proboszcza parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu na Wildzie. Od 1 marca b.r. funkcję proboszcza będzie pełnił ks. Maciej Sasiak CR.

 

6.     W przyszłą niedzielę na wszystkich mszach św. będzie podsumowanie prawie pięcioletniej pracy duszpasterskiej obecnego proboszcza ks. Stanisława Pankiewicza CR. i będzie to ostatnia niedziela Jego pobytu w parafii. Zapraszamy Drogich parafian do modlitwy i liczniejszego udziału w mszach świętych.

 

7.     Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na tacę gospodarczą w ubiegłą niedzielę. Zebraliśmy: 3 tys. 634 zł. Dziękujemy również tym, którzy wpłacili ofiary na nasze konto parafialne.

 

8.     Zapraszamy do lektury prasy religijnej: „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik Katolicki”, „Gość Niedzielny” i czasopismo „Miłujcie się”.

 

9.     W ostatnim tygodniu zmarli  nasi  parafianie: + Henryk Mikołajczak z ul. Fabrycznej,   + Sabina Bednarek i + Bogumiła Giermaziak z ul. 28 Czerwca 1956 r., + Wanda Kałużna z ul. Kosińskiego oraz + Grażyna Zielazek i + Mieczysław Dębski  z ul. Hetmańskiej. W ich intencji odmówmy wspólnie: „wieczny odpoczynek…”