VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 14.V.2023

7.30 Za ++ Stanisławę, Franciszka Frąckowiaków oraz ++ Halinę, Józefa Młyńczaków

8.20 WYPOMINKI

9.30 Za ++ Beatę Pawłowską, Marię i Adama Rotnickich – od syna z rodziną 

11.00 Za ++ Janinę, Franciszka Mazurczk oraz Janę, Jerzego Maksymiuk

12.30 W intencji Parafian 

12.30 Za + Zenona Kucharczak – od bratanka Jacka z żoną Joanną

19.00 Za + Macieja Dolnego – greg. 14

 

PONIEDZIAŁEK, 15.V.2023

7.00 Za + Zofię Stróżyna

8.00 Za + Zofię i Leona Ratajczaków

18.30 Za ++ Zofię i Aleksandra oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Za + Macieja Dolnego – greg. 15

 

WTOREK, 16.V.2023

7.00 Za + Macieja Dolnego – greg. 16

8.00 Za + Jana Nowaka w 21 rocznicę śmierci i + Anielę Nowak oraz za ++ z rodziny i bliskich

13.00 POGRZEBOWA Cm. ul. Bluszczowa: Za + Krzysztofa Paraszkiewicza 

18.30 Za + Zofię Przybylską w 9 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny

18.30 Za ++ Zofię, Mateusza, Ryszarda, Grzegorza Piotrów i ++ z rodziny

 

ŚRODA, 17.V.2023

7.00 Za żyjących dobroczyńców i rodziców członków Zgromadzenia Zmartwychwstańców

8.00 Za + Macieja Dolnego – greg. 17.

18.30 W intencji Haliny i Henryka Kanoniczak z okazji 40-tej rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Bożą 

18.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i o wszelkie dary potrzebne w pracy duszpasterskiej dla kapłanów naszej parafii i br. Pawła

CZWARTEK, 18.V.2023

7.00 Za + Teresę Niedzielską Fiszer – od Anny Lipowicz z rodziną

8.00 Za + Macieja Dolnego – greg. 18

18.30 Za ++ Janinę, Władysława, Kazimierza, Stanisława i Wojciecha Król oraz + Artura Pałkę

18.30 Za ++ Sewerynę, Bronisławę i Józefa Szych oraz ++ Łucję i Wacława Żmijewskich

 

PIĄTEK, 19.V.2023

7.00

8.00 Za + Macieja Dolnego – greg. 19

18.30 Za + Włodzimierza i ++ z rodziny

18.30 Za + Janinę i Franciszka Glapa i + Antoniego Bartkowiaka oraz + Teodozję Szulc

 

SOBOTA, 20.V.2023

7.00

8.00 Za + Krystynę Górka – od sąsiadów 

18.30 Za + Macieja Dolnego – greg. 20

18.30 O łaskę nieba dla Zygmunta i Marii Miedziarków, + Marka Silskiego oraz zmarłych z rodzin Miedziarków i Silskich

 

NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, 21.V.2023

7.30 Za + Macieja Dolnego – greg. 21

8.20 WYPOMINKI

9.30 Za + Janinę Dziembowską – o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie

11.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA

13.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA

19.00 Za ++ Joannę i Stanisława Szablewskich