26 września - 3 października 2021 r.

 

                                                            NIEDZIELA, 26.IX.2021

                                                           XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

GODZ.

                                                      INTENCJA

7.30

Za + Teresę Krotoską

8.20

WYPOMINKI

9.30

Dziękczynno – błagalna w rocz. Urodzin Teresy Biegały z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

11.00

Za + Gerarda Kozłowskiego  

12.30

Dziękczynno – błagalna w rocz. ślubu Mirosławy i Tadeusza

19.00

Za + Tomasza Pilarczyka z okazji 47 rocz. Urodzin o życie wieczne – od żony z dziećmi

 

PONIEDZIAŁEK, 27.IX.2021

                                       GODZ.

                                                     INTENCJA

    7.00

Za zmarłych dobroczyńców i rodziców Zgromadzenia

    8.00

Za + Zofię Dolata – od Ilony i Zbigniewa z rodziną

18.30

Za + ks. Ryszarda Bazylaka – od Wspólnoty Żywego Różańca

18.30

Za + Irenę Pogorzelczyk – od uczestników pogrzebu

 

                                                            WTOREK, 28.IX.2021

GODZ.

                                                  INTENCJA

   7.00

Za ++ Współbraci

   8.00

Za + Elżbietę Tomkowiak – od męża

18.30

Za + Czesława Kowalika – od bratanka Ireneusza z rodziną

18.30

Za + Malwinę Kulińską – od uczestników pogrzebu

 

                                                         ŚRODA, 29.IX.2021

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

GODZ.

                                                   INTENCJA

   7.00

Za Papieża Franciszka

   8.00

W intencji członków Stowarzyszenia Patronki Dobrej Śmierci – za żyjących o łaskę dobrej śmierci, a dla zmarłych o radość wieczną

18.30

O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Świętej Rodziny dla o. Sylwestra Jasiaka

18.30

Dziękczynna w 5 rocznicę ślubu Małgorzaty i Przemysława z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej


 

CZWARTEK, 30.IX.2021

GODZ.

                                                        INTENCJA

7.00

Za  dusze w czyśćcu cierpiące

8.00

Za + Elżbietę Tomkowiak – od córek

18.30

Za + Czesława Kowalika – od uczestników pogrzebu

18.30

Za ++ Przemysława, Eugeniusza, Arkadiusza Gaworzewskich, Reginę Nadolczak oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

 

                                                              PIĄTEK, 1.X.2021

                                                                              

GODZ.

                                                      INTENCJA

   7.00

Za + Artura Góra – od rodziny Drętkiewiczów

   8.00

W intencji członków Stowarzyszenia Patronki Dobrej Śmierci – za żyjących o łaskę dobrej śmierci, a dla zmarłych o radość wieczną

18.30

O beatyfikację Założycieli Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego i o. Pawła Smolikowskiego

18.30

Za + Jerzego Chlebowskiego – od syna Wiesława z rodziną

 

                                                           SOBOTA, 2.X.2021

GODZ.

                                                     INTENCJA

7.00

Za ++ rodziców Martę i Stanisława Liberkowskich

8.00

W intencji Żywego Różańca – o Boże błogosławieństwo dla członków Żywego Różańca

16.00

Ślub: Faustyna, Tomasz

18.30

Za ++ Marię i Piotra Sawińskich oraz ++ Zofię i Stanisława Popiela

18.30

Za ++ Ewę Brencz-Gańską w 5 rocznicę śmierci, Werę i Józefa Brencz, Otylię i Władysława Gańskich

 

                                                         NIEDZIELA, 3.X.2021

                                                       XXVII Niedziela Zwykła

GODZ.

                                                       INTENCJA

7.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.20

WYPOMINKI

9.30

Za + Marię i Tadeusza Janc w rocznicę ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata małżeństwa

11.00

Za ++ Janinę i Zbigniewa Margowskich i ++ z rodziny  

12.30

W intencji Parafian i dzieci – chrzty

19.00

Za ++ Eugeniusza i Krzysztofa Kaczmarek