29 sierpnia - 05 września 2021

 

                                                           NIEDZIELA, 29.VIII.2021

                                                           XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

GODZ.

                                                      INTENCJA

7.30

Za  + Ryszarda Bazylaka CR – od siostry Romana z synem

8.20

WYPOMINKI

9.30

Za + Tadeusza , Mariannę , Franciszka i Stanisławę Frąckowiak

11.00

Za + Elżbietę Durtan w 1 rocz. śmierci – od męża

12.30

W intencji parafian

19.00

Za + Małgorzatę Andrzejczak w 3 rocz. śmierci

 

PONIEDZIAŁEK, 30.VIII.2021

GODZ.

                                                     INTENCJA

  8.00

 

Za + Antoninę , Mieczysława , Danutę , Tadeusza , Arkadiusza , Grzegorza Rolewskich + Janinę , Wincentego , Edmunda , Stanisława , Tadeusza Foltyn + Teodorę , Stanisława Niedzwiadek  + Jadwigę , Kazimierza Kazubek + Agnieszkę Szafer i + Ryszarda Nowaka

 

18.30

Za +  Zofię Thiem – od uczestników pogrzebu

 

 

 

                                                            WTOREK, 31.VIII.2021

GODZ.

                                                  INTENCJA

   8.00

Za  + Mariannę , Józefa i ++ z rodziny Kaczmarków i Krzywdów

18.30

Za + Henryka Łuczaka w 1 rocz. śmierci – od żony z dziećmi

 

 

 

                                                                  ŚRODA, 01.IX.2021

GODZ.

                                                   INTENCJA

   7.00

Za  dusze w czyśćcu cierpiące

   8.00

   9.00

18.30

Za + Marię Beszterdę

O Boże błogosławieństwo dla dzieci , młodzieży , nauczycieli i katechetów na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego

Za+ ks. Ryszarda Bazylaka CR – od Wspólnoty Modlitwy Wstawienniczej


CZWARTEK, 02.IX.2021

                                                                 I czwartek miesiąca

GODZ.

                                                        INTENCJA

    7.00

    8.00

Za + Bożenę Golińską – od syna i męża

Za + Czesława Kowalika – od uczestników pogrzebu

   18.30

 

  18.30

Do Miłosierdzia Bożego o liczne i święte powołania kapłańskie , zakonne i misyjne

W intencji Dzieła modlitwy za kapłanów

 

                                                              PIĄTEK, 03.IX.2021

                                                                 I piątek miesiąca

GODZ.

                                                      INTENCJA

   7.00

   8.00

Za + Janinę Marciniak o radość wieczną

Za + Marię Nowakowską – od uczestników pogrzebu

18.30

 

18.30

O beatyfikację Założycieli Zgromadzenia  Zmartwychwstania Pańskiego i ks. Pawła Smolikowskiego CR

Za + Marka Drozdowskiego – od sąsiadów z ul. Kosińskiego 19

 

                                                           SOBOTA, 04.IX.2021

                                                            I sobota miesiąca

GODZ.

                                                     INTENCJA

    7.00

 

     8.00

 

   

Za + Zdzisława Szwałek – od pracowników spółdzielni lokatorsko własnościowej Rolna

W intencji Żywego Różańca oraz z okazji 80 rocz. Urodzin Stefanii Boińskiej o wszelkie łaski , dary Ducha św. i opiekę Maryi

 

 18.30

Za + Urszulę w 20 rocz. śmierci ++ Czesława i Barbarę Ochockich

 

                                                        NIEDZIELA, 05.IX.2021

                                                        XXIII Niedziela Zwykła

GODZ.

                                                       INTENCJA

7.30

Za + Ludomirę , Edmunda , Benedykta , Alfreda Balcerowicz  + Kazimierę Zielke + Zdzisławę , Grzegorza , Beatę Maćkowskich  oraz + Albinę Janicką

8.20

WYPOMINKI

9.30

Dziękczynno – błagalna w rocz. Urodzin Macieja z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą

11.00

Za + Janusza Lisiaka – od żony Danuty

12.30

W  intencji Parafian i dzieci przyjmujących Chrzest św.

19.00

Za + Brygidę i Józefa Popiela i + Aleksandra Sawińskiego