Intencje mszalne - 14.02.2021 - 21.02.2021

 

 

 

 

 

 

I N T E N C J E   M S Z A L N E

14.02. – 21.02.2021

VI Niedziela Zwykła - 14.02.2021

  7:30 - Za ++ Ludomirę, Edmunda, Benedykta, Alfreda, Albinę, Baernadetę Balcerowicz, Zdzisławę, Beatę, Grzegorza Maćkowskich

  9:30 - Za + Aleksandra Buszewicz – greg. 14

11:00 - Za ++ Krystynę Jacniacką i Leona Gołębniaka

12:30 - W intencji PARAFIAN i uczęszczających do naszego kościoła

19:00 - Za ++ Rozalię i Walentego Sobczaków – od wnuczki Magdaleny z rodziną

PONIEDZIAŁEK - 15.02.2021

  7:00 -

  8:00 - Za + Aleksandra Buszewicz – greg. 15

18:30 - Za + Zenona Chrzanowskiego – od brata z rodziną

W T O R E K – 16.02.2021

  7:00 -

  8:00 - Za + Rozalię Sobczak – od Teresy Niełacnej z rodziną z Ostrowa Wlkp.

18:30 - Za + Aleksandra Buszewicz – greg. 16

18:30 - Za + Włodzimierza Baranowskiego – od Mieczysławy Kistowskiej i Zosi z rodziną

Ś R O D A POPIELCOWA – 17.02.2021

DZIEŃ  ZAŁOŻYCIELI  ZGROMADZENIA  CR

  7:00 Za + Zdzisława Woźniaka – od Krystyny Woźniak z rodziną

  8:00 - Za + Gertrudę Kłak – od uczestników pogrzebu

  9:30 - Za + Teresę Łakomą – od uczestników pogrzebu

17:00 - Za + Aleksandra Buszewicz – greg. 17

18:30 - Za + Marię Skopińską w 2 r. śm.

20:00 - W intencji Zgromadzenia CR – o błog. Boże i nowe powołania do Zgrom.

 

C Z W A R T E K - 18.02.2021

  7:00 - Za + Zdzisława Woźniaka – od uczestników pogrzebu

  8:00 - Za + Aleksandra Buszewicz – greg. 18

18:30 - Za ++ Stanisława i Marię Rais, Władysławę i Henryka Snela

18:30 - Za ++ Teresę Łakomą i zm. z rodziny Łakomych i Baraniak

P I Ą T E K - 19.02.2021

   7:00 -

   8:00 - Za + Aleksandra Buszewicz – greg. 19

18:30 - Za + Stanisławę Dolną – od rodziny Dolnych

18:30 - Za + Irenę Bejnar – od Zosi

S O B O T A - 20.02.2021

  7:00 - Za + Wojciecha Jankowicza – od Andrzeja Durtana z Poznania

  8:00 - Za ++ Leona, Mariannę i Janinę Brauze

18:30 - Za + Jadwigę Piskorską – od sąsiadów

18:30 - Za + Aleksandra Buszewicz – greg. 20

I Niedziela Wielkiego Postu - 21.02.2021

  7:30 - Za ++ Mariana, Helenę, Józefa i Violettę Siekierskich oraz Leona i Antoniego Leśniewiczów

  9:30 - Za + Zofię Strużyna

11:00 - Za + Teresę Łakomą – od lokatorów

12:30 - W intencji PARAFIAN – CHRZTY – w intencji dzieci i ich rodzin

19:00 - Za + Aleksandra Buszewicz – greg. 21

 

19:00 - Za + Eleonorę Kostrzewa – od wnuka