Wypominki Roczne

 

WYPOMINKI ROCZNE: 2020 2021

 

I i III niedziela miesiąca

 

Tajemnica 1 Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

Bożemu miłosierdziu polecajmy dusze zmarłych:

 

1.    Biskupów, kapłanów, diakonów, braci, kleryków, juniorystów, nowicjuszy i postulantów Zgromadzenia Zmartwychwstańców; zmarłych Braci Zewnętrznych Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego; zmarłe siostry zmartwychwstanki;

 

2.    Budowniczych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego kościoła;

 

3.    Zmarłych spoczywających w opuszczonych i zapomnianych mogiłach;

 

4.    Zmarłych przodków, krewnych i znajomych z rodzin: Pankiewicz, Bazylak, Krzekotowski, Strzyżyński, Krawiec, Koperek i Gastoł;

 

5.    Zmarłych, którym służyliśmy posługą sakramentalną, i których odprowadzaliśmy na miejsce wiecznego spoczynku;

 

6.    Zmarłych, którzy w przeciągu historii naszej ojczyzny, oddali życie w jej obronie;

 

7.    Małgorzatę, Mieczysława, Lucjana, Piotra, Jakuba Korbal i zmarłych z rodziny, Eleonorę i Józefa Kostrzewa i z rodziny, Sabinę i Wacława Zyk oraz zmarłych z rodziny, Aleksandrę Krusik i zmarłych z rodziny oraz zmarłych z rodzin: Królaków, Kamińskich i Borowskich oraz wszystkich zmarłych potrzebujących modlitewnego wsparcia;

 

8.    Z rodzin Raczyńskich, Gostyńskich, Puczyńskich, Podolskich, Kalineckich, Kacprzaków, Czajkowskich, Korzeniowskich i Śmiesznych;

 

9.    Włodzimierza Jagodzińskiego i z rodziny Jagodzińskich, Wandę, Józefa Krzyżanek i z rodziny Krzyżanek, Marię, Ignacego Strzelewicz i z rodziny Strzelewicz, Jadwigę, Karola, Jana, Olgę, Karola, Mariana, Jadwigę, Czesława, Zofię, Stefana, Stanisławę, Stefanię, Tadeusza, Zenona, sąsiadów, przyjaciół, księży i braci ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego oraz Członków Parafialnej Wspólnoty Modlitwy Wstawienniczej i Radia Maryja;

 

10.                      Janinę, Władysława, Kazimierza, Stanisława i Wojciecha Król, Bronisławę, Sewerynę i Józefa Szych oraz Łucję Żmijewską;

 

11.                      Józefę i Piotra, Salomeę i Pawła Woszczek, Annę i Vasile Lefter, Julię i Franciszka Pacel, Julię Stefanię Pacel, Eleonorę i Stanisława, Janusza i Zdzisława Bryzik, Srefanię i Stanisława Gut, księży: Mariana Nowaka, Alfreda Pawlak, Jana Nowackiego, ks. bp Mirosława Kołodziejczyka i Danutę Front;

 

12.                      Z rodziny Siekierskich: Mariana, Helenę, Józefa, Violettę, Praksedę, Józefa, Stefana, Gabrielę, Stanisława, Stanisławę, z rodziny Leśniewiczów: Eleonorę, Antoniego, Zbigniewa, Zdzisława, Walentego, Rozalię, zm. Irenę i Czesława Mielcarków, Józefę i Ignacego Budczaków;

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

13.                      Tadeusza i Agnieszkę, Amelę, Wacława, Mariana, Jana, Józefa Kotowskich, Jana, Marię, Piotra, Alfonsa, Władysława, Elżbietę, Stanisława, Antoniego, Aldonę, Stanisława, Jana i Margott Mannach, Stanisława Pacygę, Edwarda, Wojciecha, Józefa Szulgit, Jana, Helenę, Zygmunta i Karola Kowalskich, Czesława i Teresę Kubackich, Franciszka Mruk, Melanię Wiese, Dorotę Grudzińską, Ludwika, Stefanię, Mieczysława i Jadwigę Wielebińskich, Eugeniusza i Janinę Krygier, Stanisława i Teodorę Staszewskich, Kazimierza i Sabinę Bierło, Ewę Dec i z rodziny, Reginę Maciejewską i z rodziny, Arletę Straśko, Tomasza Kopeć oraz z rodziny Zawal;

 

14.                      Zdzisławę i Mariana Spalonych, Zofię, Franciszka, Sebastiana i Mariana Andrzejak, Barbarę Szrodke, Juliannę i Antoniego Stam;

 

15.                      Gabrielę, Marcina, Floriana, Henryka, Joannę, Gemma, księży: Suchowolca, Niedzielaka, Zycha, O. Katarzyniec oraz Antoninę i Grażynę;

 

16.                      Edmunda i Ludwinę Strzyżyńskich, Stanisławę i Franciszka Strzyżyńskich, Franciszka i Klarę Piechowiak, Bolesławę, Feliksa, Adama Kawczyńskich oraz zmarłych z rodziny;

 

17.                      Jadwigę Beczkowską oraz z rodzin: Beczkowskich, Kasztelanów, Bressów i za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

18.                      Franciszkę, Józefa, Izydora, Mariannę i Grzegorza Miszkielów, Karolinę i Pawła Wąsewiczów oraz Teresę Piątek;

 

19.                      Marię i Stefana, Antoninę, Franciszka i Felicję Tarant, Ludwikę, Wiktora, Jerzego i Bożenę Kaczmarek, Gabrielę, Mieczysława Nowaczyk, Jacka i Bolesława Witaszyk, Zbigniewa Miller, Marię Myszkowską, Hannę Rakoczy, Joannę, Romana Daroszewskich, Józefa, Krystynę Knopkiewicz, Justynę Wołkowską oraz z rodziny Smulów i Kaczmarków;

 

20.                      Z rodzin: Sobalak, Nowak, Jaśkiewicz, Mieloch, Nowackich, Wawrzyniak, Pawlickich, Duszyńskich i Powałowskich;

 

21.                      Edmunda i Bronisławę Lewandowiczów;

 

22.                      Martę, Stanisława, Annę, Michałka Liberkowskich, Agnieszkę i Józefa Chęsiów, Barbarę, Andrzeja, Ewę Kietlińskich, Krystynę Kawecką i wszystkich zmarłych przodków;

 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego

 

23.                      Waldemara, Teresę, Bernarda Zgóreckich, Teresę, Helenę, Grażynę, Szczepana i Andrzeja Kobaszyńskich, Helenę, Edmunda i Henryka Lipińskich, Krystynę Kozłowską, Annę, Franciszka, Jana, Mariana, Mariannę, Mirosławę, Krzysztofa, Wiesława i Michalinę Nowickich, Janinę i Janusza Daszewskich, Ewę i Wiesława Ślęzak, Katarzynę Kubińską, Małgorzatę Andrzejak, Grażynę Praiss, Zofię, Władysława Chojnackich, Sławomira Surowiec, Michała Mantej, Arkadiusza Sztuba, Marka Skibiak;

 

24.                      Katarzynę, Antoniego, Ireneusza Majewskich, Reginę, Kazimierę i Jerzego  Markowiak, Leokadię Marciniak, Marię, Mariana i Pawła Pikosz, Gizelę Snuszka, Andrzeja Kijowskiego, Irenę i Władysława Niewiadomskich, Radzisława Stanisławskiego, Elżbietę Andrzejewską, Józefę i Ignacego Narzekalskich, Franciszkę i Edmunda Wojteckich, Marię i Stefana Weiss, Bożenę Klimas, Janinę Kulka, Urszulę Miara, Helenę Kaczmarek, ks. Aleksandra Woźnego, siostrę Annę Kulczycką, Władysława i Anielę Rybackich, Halinę Węgorzewską, Praksedę i Leona Łosińskich;

 

25.                      Marię, Stanisława, Mariana, Ewę i Jerzego Marciniak, Rozalię i Stefana Wawrzyniak, Joannę i Jana Pawlak, Ewę i Romana Grześkowiak, Ewę Kietlińską, Dorotę Zawadzką i Władysława Szefer;

 

26.                      Jana, Helenę, Lechosława, Janinę i Elżbietę Siejaków, Franciszka i Stefanię Widelskich, Marię Kraśner i Krystynę Dembecką;

 

27.                      Martę, Bronisławę i Teresę Szumińskie oraz Piotra i Katarzynę Chudzickich;

 

28.                      Marię, Stanisława Kortusów, Bożenę Kaczmarek, Sławomira Kortus, Czesława Szymbrowicza oraz z rodzin: Pluta, Kortus, Kahl, Jędrych, Kostrzyńskich, Szczęsnych, Kaczmarków, Linke, Pińskich, Rakockich, Filipowiczów, Marszałek, Gryska i Brzezińskich;

 

29.                      Z rodzin: Kaczmarków, Kulińskich, Stachowiaków, Nowaków, Dopierałów, Kalembów, Blumreder, Krzywdów, Andrzejewskich, Nowickich, Antczaków i Ślazewiczów;

 

30.                      Mariana, Stanisława, Stanisławę, Ewę, Jana, Janinę Kubiaków, Walentego, Jadwigę, Stanisława i wszystkich z rodziny Dardasów, Joannę i Sylwestra Dymek, Antoninę, Kazimierza, Jana Hain, księży: Jacka Schwanzera, Mieczysława Sarneckiego, Bogusława Borzyszkowskiego, Stefana Kasprzyka i wszystkich księży, którzy posługiwali w naszej parafii oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Matki Bożej

 

31.                      Aleksandra Buszewicz, Aleksandrę i Mariana Buszewicz, wszystkich z rodziny Buszewicz, Annę, Bronisława, Michała i Jadwigę Osieckich oraz z rodziny Osieckich, Maksymiliana, Bronisławę, Helenę, Lidię, Aleksandrę Luckner, przyjaciół i znajomych, sąsiadów z ul. Dąbrówki 3 oraz ks. Władysława Simińskiego;

 

32.                      Marię i Leokadię Zentalczyk, Marię, Teresę, Krystynę, Stanisława, Dariusza i Kazimierza Kurowskich, Kingę, Franciszkę, Helenę, Jana, Aleksandra i Eugeniusza Nowaków, Annę, Bernarda i Tomasza Ponitków, Teresę, Jana i Leona Piosików, Stanisława i Jacka Lamchów, Franciszkę i Franciszka Kuczów, Grażynę i Marka Różańskich;

 

33.                      Z rodzin: Mroczkowskich, Jędrzejczak, Jabłkowskich, Karmelitów, Kamińskich, Sobczaków i Menclów;

 

34.                      Kazimierę i Stefana Łakomych, Mariannę i Piotra, Genowefę i Zygmunta Chojnackich, Nikodema Szymańskiego, Kazimierza Pawłowicz, Marcela Hildebrandt-Pruska, Klarę Kaulfussównę, Zofię Urbańską, Franciszkę i Zygmunta Dyc;

 

35.                      Leokadię, Jarosława, Mariana, Janusza, Martę, Franciszka, Pelagię, Ziemisława, Żanetę, Bognę, Lubomirę, Kazimierza, Leona, Irenę, Witolda, Jadwigę, Lucjanę, Albina, Bronisławę, Aleksandra, Lilianę i Krystynę z rodziny Babst, Apolonię, Marcina, Wandę, Jana, Wiktorię, Katarzynę i Antoniego z rodziny Piętka oraz zmarłych z rodzin: Adamskich, Masłowskich, Kniołów, Geislerów, Muchajerów, Graczyków, Kajdaszów, Leszczyłowskich, Poprawów, Prausów, ks. Marka Kabsza, ks. Wacława Jeszke zmarłych przyjaciół, znajomych i sąsiadów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

36.                      Z rodzin: Biegałów, Brzoskowskich i Fijałkowskich;

 

37.                      Ludomirę, Edmunda, Benedykta, Alfreda, Albina, Bernardetę, Floriana, Feliksa, Leokadię Balcerowicz, Grzegorza, Zdzisławę, Beatę Maćkowskich, Marię i Andrzeja Dalka, Andrzeja, Witolda, Janusza Węclewskich, Joannę i Edwarda Mainike, Kazimierę i Stanisławę Woźniak, Zbigniewa Gromadzińskiego, Henrykę Jarczak, Helenę Mendel, Czesławę Gajewską i wszystkie dusze, które potrzebują modlitewnej pomocy;

 

38.                      Cecylię i Stefana Łukarskich, Anielę i Olafa Luckner, Henryka Bielica i z rodziny Bieliców, Antoninę i Władysława Antkowiaków, Annę i Stanisława Mikołajczaków, Rafała Adamczak, Mario Deutschmann, Walerię i Willego Block;

 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

 

39.                      Gabrielę, Władysława i Tadeusza Nowak, Genowefę, Józefa i Kazimierza Michalak, Krystynę Połczyńską i Jerzego Malak;

 

40.                      Zofię i Józefa Dojcz oraz z rodziny Dojcz, Katarzynę, Stanisława i Józefę Paul oraz z rodziny, zmarłych z rodziny Szajdak, Ignacego Sinieckiego, Irenę Mońko oraz Pelagię Zielińską;

 

41.                      Martę i Józefa Gajda, Zofię, Mariana i Krzysztofa Solarek, Rozalię, Stanisława, Mariannę, Jana, Walerię, Kazimierza, Zofię, Jakuba, Andrzeja, Kubę, Jasia, Zofię, Władysława, Zofię, Stanisława, Hieronima, księży: Tytusa, Jerzego, Ryszarda i Walentego, z rodzin: Gajda, Solarek, Ziółkowskich, Adrych, Cęcek, Pietrowskich, Kaczmarek, Majchrowicz, Błaszak, Kobyłka, Robakowskich, Broda, Żaba, Zając, Rulewskich, Wojciechowskich i Sierant;

 

42.                      Włodzimierza Jagodzińskiego i z rodziny Jagodzińskich, Wandę, Józefa Krzyżanek i z rodziny Krzyżanek, Marię, Ignacego Strzelewicz i z rodziny Strzelewicz, Jadwigę, Karola, Jana, Olgę, Karola, Mariana, Jadwigę, Czesława, Zofię, Stefana, Stanisławę, Stefanię, Tadeusza, Zenona, sąsiadów, przyjaciół, księży i braci ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego;

 

43.                      Jana, Krystynę, Katarzynę, Wojciechę, Stanisława, Reginę Skowronek oraz z rodziny;

 

44.                      Zofię, Aleksandra, Wiktorię i Jana, Józefę, Teodozję i Antoniego, Czesławę i Władysława, Jerzego, Norberta, Helenę i Ignacego, Mieczysława, Magdalenę, Jadwigę, Juliana, Włodzimierza, Barbarę, Karola, Irenę, Władysławę i Franciszka, Reginę, Konrada i Piotra, Wiesława, Katarzynę i Floriana, Gabrielę i Stefana, Sabinę, Helenę i Józefa, Janusza i Edwarda, Annę, Krystynę, Teresę, Ewę, Helenę, Marię i Krystynę, Barbarę, Jadwigę, Ludwikę i Bernarda, S. Józefę, Eugenię i Konstantego, Martę i Witolda, Henryka i Marka, Adelę, Pelagię, Anielę, Księży: Stefana Psutego CR, Marka Kabsza CR, Stanisława Lesiaka, Bogusława Borzyszkowskiego CR, Mieczysława Sarneckiego CR, Jarosława i Bożenę, za dusze w czyśćcu cierpiące, sąsiadów i znajomych z parafii;

 

Za ++ Annę i Jana Pankiewicz, Wiktorię i Franciszka Dyląg oraz z rodzin: Pankiewicz i Dyląg, Gancarz, Zięba, Wójcik, Lewanda, Szydłowski, Stanula, Socha, Lisowski, Dziedzic, Kasowicz, Madej, Kuraś, Buś, Ks. Władysława Pawikowskiego, Teresę i Brunona Zinkel, wszystkich krewnych, znajomych, przyjaciół i dobrodziejów;

 

 

WYPOMINKI ROCZNE 2020 2021

 

II i IV niedziela miesiąca

 

Tajemnica 1 Tajemnica 1 Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

45.                      Tadeusza Przybeckiego, Aleksandrę, Wodzisława, Jarosława, Kazimierę, Romana, Danielę i Teofila Piotrowskich, Wandę i Franciszka Przybeckich, Kazimierę i Kazimierza, Marię i Pawła Trawińskich, Janinę Zakrzewską, Andrzeja Pstągowskiego, Antoniego Milińskiego i Adama Handke oraz Zbigniewa Tempicha, Martę, Józefa i Henryka Puszczyk;

 

46.                      Teresę, Szczepana, Helenę, Andrzeja, Grażynę, Bogdana, Jana, Wiktorię, Zofię i Annę Kobaszyńskich, Edmunda, Helenę, Jana, Albina, Mariannę, Kunegundę, Brunona, Jadwigę, Martę, Weronikę, Czesławę, Marcina i Henryka Lipińskich, Leona, Wiktorię, Franciszka i Zofię Nowowiejskich, Stefanię, Stanisława, Franciszka i Zofię Sobczak, Alinę i Antoniego Kurdyk, Krystynę Kozłowską, Horsta Linszted oraz z rodziny Kluzikowskich;

 

47.                      Za zmarłych z rodziny Woźniak: Władysława, Jadwigę, Stanisława, Jerzego, Kazimierza, Józefa, Zofię i Danielę; z rodziny Szablewskich: Stanisława i Joannę, Michała i Martę; Walentego, Tadeusza, Czesława, Janinę, Marię, Tadeusza i Bronisławę; z rodziny Machnickich: Eugeniusza, Piotra i Franciszkę, Jerzego i Stanisława; z rodziny Stachowiaków: Seweryna i Lidię, Ewę i Irenę;

 

48.                      Barbarę i Zdzisława Nadobnik oraz Stanisława Rais;

 

49.                      Edmunda Piotrowskiego, Franciszka, Zofię, Radosława Rosada, Kazimierza Skrzypczak, z rodziny Gostyńskich, Bittner, Kazimierza, Zofię, Józefa, Agnieszkę, Bolesława, Romana, Wojciecha Sobkowiak, Barbarę, Macieja, Gerarda Lipińskich, Stefanię, Ryszarda, Krzysztofa, Hannę, Stanisława, Andrzeja Zalewskich, Feliksa, Bolesława Sikorskich, Krystynę, Ludwika Wolskich i Jolantę Sobkowiak;

 

Jadwigę i Stanisława Nogacz, Łukasza Potockiego, Janinę, Mieczysława i Waldemara Wotkowiaków, Tomasza Dreliszaka, Witolda Sroczyńskiego, Kazimierza Koprasa, Leontynę Różycką, Bronisławę Zielińską, Józefa Pemperę, Jana Kaczmarka, Bożenę Kubiak, Witolda Grafundera, Tadeusza Rybarczyka, Marię Walkowiak wraz z mężem, Jerzego Ambrosiewicza, Władysława Łojka, Jerzego Chrzanowskiego, Katarzynę Kasprzyk, Bartosza Soleckiego, Halinę Krawiec, Władysława i Ewę Jankowskich, Stanisława Zielińskiego, Mariana Leszczyńskiego, Ryszarda i Salomeę Gwoździńskich, Eugeniusza Włodarka, Czesławę i Arkadiusza Matuszewskich, Lecha Gronka, Zbigniewa Strzałkowskiego, Bolesława Skibę, Ewę Tylman, Adama Glinkę, Jarosława Wysoczańskiego, Bolesława Graczyka, Jacka Szczepaniaka, Józefa Kniecia, Zdzisława Zielaznego, Bolesławę i Remigiusza Reteckich, Stanisławę, Brunona i Benedykta Rausch, Zofię Szymczak, Jana Rybarczyka, Tadeusza Kujawę, Donalda Nyberga, Mariana Bereszyńskiego, Dariusza Trochimiuka, Piotra Szczepańskiego, Jana Jakuboszczaka, Stanisława Gasińskiego, Eryka Piaseckiego i Wiesława;

 

50.                      Z rodziny Stroińskich, Sobierajskich i Borowiaków;

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

51.                      Henryka, Bolesława i Józefę Książkiewicz, Józefa, Salomeę, Alfonsa i Alojzego Lisiak, Franciszka, Piotra i Martę Oppel, Michalinę i Antoniego Bakselerowicz, Juliusza, Janinę i Władysława, oraz z rodzin: Woźniczków, Spychajów, Szymkowiaków i wszystkich zmarłych potrzebujących modlitewnej pomocy;

 

52.                      Mariannę, Jana, Szczepana, Józefę, Antoniego i Marię Maćkowiak, Zbigniewa, Jana, Józefę Przybylskich, Józefę, Walentego, Szczepana Kaczmarków, Marię i Józefa Pakuła, Jadwigę i Michała Górczak, Halinę Krzyżanowicz, Jadwigę Włosowicz, Henrykę i Feliksa Matuszewskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

53.                      Jana, Joannę i Teresę Madziara, Seweryna, Józefę, Bronisława i Justyna Jacoszków, Jana, Kazimierę, Erwina Kukułów;

 

54.                      Ryszarda Laugsch (czyt. Laugsz), Mariannę i Stefana, Wojciecha Filipiak oraz z rodzin Filipiaków i Bartkowskich, Hanię Marciniak i Hanię Kłosowską;

 

55.                      Mariana, Mariannę Wilk, Jadwigę Kasprzak, Stanisławę, Marię Grześk, Danutę, Wojciecha Norskich, Agatę i Władysława Tomiak, Sylwestra, Kazimierza, Jadwigę i Marię Tomiak, Marię i Czesławę Ostrowską;

 

56.                      Witolda, Mieczysławę, Jacka, Wacława, Janinę Kokocińskich, Marię, Ludwika, Stanisława Wolko, Juliannę, Wacława, Irenę, Stanisławę, Józefa Tomalak, Marka, Krystynę, Mariana, Marię, Piotra Byzia, Walentynę, Bronisława, Henrykę Rauchut, Janinę, Alfonsa, Zbyszka Pawłak, Zofię, Heliodora Antczaków, Zofię Rybczyńską, Henrykę, Mikołaja Hałaj, Mieczysławę Ogrodowską, Rozalię Kaczmar, Marię Kisiel, Leszka Olejnik, Stanisława Reszuto, Marię Komendzińska i Sławomira Dudzińskiego;

 

57.                      Eugeniusza, Grzegorza, Henryka i Kazimierza Maciupa, Marię Jezierską, Stefanię i Pawła Kapuścińskich, Józefa, Franciszka, Józefę Kunowskich, Reginę Rykała, Monikę Dombek i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 

58.                      Bolesławę, Jana Michor i Katarzynę Miękwicz;

 

59.                      Z rodzin Antkowiaków, Margowskich, Gielów, Wiśniewskich, Celińskich, Antysiaków, Władysława, Mariana, Janinę, Bożenę, Wandę, Urszulę, Romana, Lucjana, Mariana, Krzysztofa, Beatę, Marią, kapłanów, którzy zginęli w obronie ojczyzny, za dzieci nienarodzone, przodków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego

 

60.                      Dorotę i Kazimierza Wiśniewskich, Stefanię i Henryka Bogusiewicz, Józefę i Jana Józefiak, Helenę i Horsta Radtke, Olgę i Kazimierza Zawadka, Artura Chomka, Agnieszkę Kośmicką, Annę i Bernarda Przybylskich, Zygmunta Bogusiewicza, Henryka Wańkowicz, Bartosza Hapońskiego i Daniela Zielinka oraz z rodziny Wędzikowskich;

 

61.                      Włodzimierza Klińskiego, Mariusza Bobonia, Halinę Kwiatkowską, Macieja Dziedziniewicza, Pawła Handschucha, Dariusza Filusa, Andrzeja Szope, Huberta Niedzielskiego, Roberta Adamczyka, Wiktora Respondka, Ziemowita Olszanowskiego, Marka Pakułę i Andrzeja Surmę, Eugeniusza, Przemysława, Helenę, Henryka Gaworzewskich, Reginę, Floriana, Sebastiana Nadolczaków, Wiktorię, Pawła, Maksymiliana Napartych, Irenę, Józefa Staniszewskich, Eugenię Matuszewską, Marię Godziewską, Feliksa Duszyńskiego, Czesława Stawickiego, Ryszarda, Stanisława Pawlików, Anielę i Władysława Szteibach, Pelagię, Stanisława, Henryka Piechockich, z rodziny Napartych i Górnych, ks. Leszka Wilczyńskiego, Arkadiusza Gaworzewskiego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

62.                      Janinę i Kazimierza, Marię i Andrzeja Sołkiewicz, Lucjana Stachurskiego, Zofię, Teodorę, Józefę Przybysz, Aleksandrę Ardowską, Franciszkę, Stanisława i Aleksandra Stachurskich;

 

63.                      Jerzego Tomaszewskiego, Jolantę Gal, Stanisława, Martę i Stefana Karpińskich, Helenę, Bronisława i Eugeniusza Przybyłowicz, Wiktora, Władysławę i Wiktora Piotrowskich oraz rodzinę Obieremkowych;

 

64.                      Mariannę, Jadwigę, Stefana i Jakuba Zaremba, Franciszkę, Jadwigę, Franciszka i Roberta Brońskich, Stanisławę i Józefa Szajba, Teresę i Stanisława Szeląg, Stefanię Maciejewską i Andrzeja Motała;

 

65.                      Zofię, Aleksandra, Wiktorię i Jana Mizerów, Józefę, Teodozję i Antoniego, Czesławę i Władysława, Jerzego, Norberta, Helenę i Ignacego, Mieczysława, Magdalenę, Jadwigę, Juliana, Włodzimierza, Barbarę, Karola, Irenę, Władysławę i Franciszka, Reginę, Konrada i Piotra, Wiesława, Katarzynę i Floriana, Gabrielę i Stefana, Sabinę, Helenę i Józefa, Janusza i Edwarda, Annę, Krystynę, Teresę, Ewę, Helenę, Marię i Krystynę, Barbarę, Jadwigę, Ludwikę i Bernarda, S. Józefę, Eugenię i Konstantego, Martę i Witolda, Henryka i Marka, Adelę, Pelagię, Anielę, Księży: Stefana Psutego CR, Marka Kabsza CR, Stanisława Lesiaka, Bogusława Borzyszkowskiego CR, Mieczysława Sarneckiego CR, Jarosława i Bożenę, za dusze w czyśćcu cierpiące, sąsiadów i znajomych z parafii;

 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Matki Bożej

 

66.                      Weronikę, Józefa, Leona, Łucję, Zenona, Stanisława, Jadwigę, Edmunda, Andrzeja, Stanisława, Ludwika, Stefanię, Aleksandra, Helenę, Ewę, Alfreda, Czesława, Ksawerego, Ksawerę, Krystynę, Piotra, Janinę, Brunona, Helenę, Jerzego, Bogdana, Mirosława, Adama, Andzię, Leona, Mieczysława, Pelagię, Zdzisława, Helenę, Zdzisława, Michała, Edmunda, Floriana, Janinę, Zdzisława, Michała, Zdzisława, Michała, Marię, Bolesława, Czesława, Marię, Helenę, Eugeniusza, Michała, Pawła, Klarę, Edmunda, Jadwigę, Andrzeja, Franciszkę, Stanisława, Alis;

 

67.                      Jana, Weronikę, Wiktorię, Józefa, Stanisława, Wiktorię, Stanisława, Zofię, Mateusza, Irenę, Ryszarda, Grzegorza, Irenę, Antoniego, Edmunda, Ryszarda, Marcina, Joannę, Praksedę, Miriam, Kazimierza, Joannę, Gabrielę, Jana i Radosława Blachowskich, Kazimierę, Józefa, Ewę, Mariannę, Pelagię, Stanisława, Waleriana, Stanisława, Stefana, Wandę i Floriana;

 

68.                      Marię, Mariana, Władysławę i Piotra, Mieczysławę i Józefa Bręk, Franciszkę i Walentego Tomczyk, Krystynę i Katarzynę Filipiak, Helenę i Antoniego Michalskich, Teresę i Ignacego Katolik, Helenę i Władysława Wierzejewskich, Irenę, Marcina, Hieronima i Tadeusza Blachnierek;

 

69.                      Teresę i Mariana Rutkowskich, Jana i Anastazję Bock;

 

70.                      Henryka, Andrzeja, Krystynę, Władysława, Stanisławę i Krystynę Drętkiewicz, Wawrzyńca i Józefę Ślebioda, Jacka, Cyryla i Bogusława Sławicz, Annę, Jana, Mariana i Walentego Orchowskich, Janinę, Michała, Elżbietę, Michała i Michalinę Bartkowiak;

 

71.                      Henryka, Kazimierza, Stefanię Frajs, Ewę Kołodziejską i Romana Kołodziejskiego oraz Zofię Kwaśny;

 

72.                      Krystynę i Jana Kołpowskich, Janinę i Jana Jóźwiak, Helenę i Zbigniewa Wierzchowieckich, Albina Kurnatowskiego, Aleksandra Kowalczyka i Jerzego Pisarzewskiego;

 

73.                      Zdzisławę, Zofię i Czesława Miara, Bogusławę i Czesława Pikosz, Mirosława, Wacława, Leona, Józefa, Pelagię Trafas, Elżbietę, Zdzisława Owedyk, Elżbietę Solarek, Wandę i Edwarda Nawrockich, Leokadię i Hieronima Kaczmarek, Basię Schulc, Sebastiana Drożdżyńskiego, Celinę Marchlewską, Urszulę Biegańską, Stanisławę Jankowską, Izabelę Wojtyś, z rodziny Plota, rodzinę Wichniarek, za dzieci nienarodzone oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

 

74.                      Marię, Mieczysława, Katarzynę i Czesława Scheibe, Alinę i Mieczysława Wójcik, Zofię i Aleksandra Bartoszkiewicz, Pawła Owczarek, Henryka, Bożenę, Wojciecha Puk, Michała Wilczak, Annę Kopaszewską, Piotra Chojdzińskiego, Szymona Szymańskiego, Danutę Kardaś, Eugeniusza Sobalak, Agatę Sierpowską, Macieja Nowak, Michała Iwańskiego, Grażynę i Przemysława Kaczmarek oraz wszystkie dusze, które potrzebują pomocy modlitewnej;

 

75.                      Artura Czapińskiego, ks. proboszcza Ryszarda Olszewskiego, Jacka Cedrowskiego, Mariannę i Tadeusza Cieślikowskich;

 

76.                      Irenę, Mirosława, Tadeusza Przybył, ks. Mariana Wołka TCH, Janusza, Bogusława Woźniak, Jana, Mieczysława, Elżbietę, Mariannę, Władysława Borowczyk, Władysławę Kruk, Zofię Wawrzyniak, Władysławę Golimowską, Mariannę i Piotra Nowak, z rodzin: Luch, Flak, Chwaszcz, Waldka Puk, Aleksandrę Zaremba, Panią Zosię, Grażynę Gierka-Przewoźną, Lidkę Gołaś, księży i siostry Zmartwychwstanki oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

77.                      Z rodziny Poraszka, Jurek, Sroka i Andrzejewskich;

 

78.                      Krystynę i Jana Kołpowskich, Zbigniewa i Albina Kurnatowskich, Janinę i Jana Jóźwiak, Helenę i Zbigniewa Wierzchowieckich, Alinę Augustyniak, Aleksandra Kowalczyka i Jerzego Pisarzewskiego;

 

79.                      Ewę Brencz-Gańską;

 

80.                      Za ++ Annę i Jana Pankiewicz, Wiktorię i Franciszka Dyląg oraz z rodzin: Pankiewicz i Dyląg, Gancarz, Zięba, Wójcik, Lewanda, Szydłowski, Stanula, Socha, Lisowski, Dziedzic, Kasowicz, Madej, Kuraś, Buś, Ks. Władysława Pawikowskiego, Teresę i Brunona Zinkel, wszystkich krewnych, znajomych, przyjaciół i dobrodziejów;

 

81.                      Teresę i Leona Kalickich, Kazimierę, Lidię i Antoniego Gołaś, Edwarda Karczewskiego, Zbigniewa Strzałkowskiego, Krzysztofa Chmielewskiego, Marię Gołaską, Krystynę Zerbin, Piotra Nycz, Waldemara Adamczewskiego, Jakuba Daneckiego oraz Marię i Kazimierza Stachowiak;

 

82.                      Mariannę, Teofila Grzechowiak, Wandę Rechnio, Zbigniewa Kałek, Leokadię Eckert, Antoniego, Henrykę Szymkowiak, Krzysztofa Buczkowskiego, Zdzisławę Lech, Sławomira Tomaszyka, Władysława Krzysztonia, Reginę i Stefana Psuty, Anetkę i ks. Leszka Wilczyńskiego;

 

83.                      Franciszkę i Franciszka Nowaczyk, Zofię, Reginę i Franciszka Runowskich, Henryka Klaczyńskiego i Janinę Jarzembicką;

 

84.                      Tomasza Mackiewicza, Piotra Kuźniarka, Bohdana Marciniaka, Janusza Pawłowskiego, Wojciecha Działoszyka, Hannę Czyż, Piotra, Adama Piotrowskiego, Edmunda Piechowiaka, Romana Wyrzykowskiego, Piotra Kuźniarka, Aleksandra i Krystynę Biernat, Piotra Zarzecznego, Justynę Pakułę oraz krewnych z rodziny, księży: Jana Kaczkowskiego, Dionizego Jóźwiaka, Józefa Jasińskiego, Jana Górę, Czerniaka, Twardowskiego oraz wszystkich księży i duchownych;