Zapowiedzi przedślubne

 

 Poznań, dn. 16.12.2018 r.

 

 

 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

 

 

 

 

1. Wojciech ZALESKI, zam. Poznań, par. tut.

 

    Aleksandra POLAŃCZYK, zam. Poznań, par. tut. – zap. II

 

 

 

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami, zobowiązany jest w sumieniu zgłosić w biurze parafialnym.