Zapowiedzi przedślubne

 

 Poznań, dn. 25.06.2017 r.

 

 

 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

 

 

1. Sebastian JURENKO, kawaler, zam. Poznań, par. tut.

 

    Agnieszka CZYREK, panna, zam. Poznań, par. tut. – zap. II

 

2. Łukasz DOMAGAŁA, kawaler, zam. Poznań, par. tut.

 

    Karolina PŁACZEK-RYCHLIK, rozwiedziona, zam. Poznań, par. tut. – zap. I

 

3. Marcin Piotr KORCZAK, kawaler, zam. Poznań, par. tut

 

    Magdalena Maria WOLSKA, panna, zam. Poznań, par. tut. – zap. I

 

4. Marcin PIOTROWICZ, kawaler, zam. Poznań, par. tut.

 

    Joanna WOŹNIAK, panna, zam. Luboń, par. Św. Jana Bosko – zap. I

 

 

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami, zobowiązany jest w sumieniu zgłosić w biurze parafialnym.