Zapowiedzi przedślubne

 

 Poznań, dn. 08.10.2017 r.

 

 

 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

 

 

1. Adam Jan BANASZKIEWICZ, kawaler, zam. Poznań, par. tut.

 

    Izabela Agata REGINIEWICZ, panna, zam. Poznań, par. tut. – zap. II

 

2. Mariusz Damian SŁOMIANY, cyw. związany, zam. Poznań, par. tut.

 

    Renata Małgorzata SŁOMIANY, cyw. związana, zam. Poznań, par. tut. – zap. II

 

 

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami, zobowiązany jest w sumieniu zgłosić w biurze parafialnym.