Świetlica parafialna

Od dziesięciu lat przy parafii działa świetlica, która wysiłkiem wolontariuszy próbuje oferować dzieciom przestrzeń, w której mogą się bawić i uczyć. W tym roku świetlica działa w poniedziałki i w czwartki,   od godziny 16 do godziny 19.

Świetlicy szefuje  O. Krzysztof Szkubera CR.