NOWY ROK – 01.01.2019

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NOWY  ROK – 01.01.2019 r.

 

 

Ż Y C Z E N I A     NOWOROCZNE

 

 

 

Kochana Rodzino Parafialna

 

I

 

DRODZY  GOŚCIE

 

 

 

         W Nowym Roku Pańskim 2019 składamy najserdeczniejsze życzenia:

 

- Niech obecność Chrystusa, opieka Matki Bożej i Świętych Patronów towarzyszy Wam w każdym dniu roku 2019;

 

- Niech Chrystus – Książę Pokoju uspokoi i napełni pokojem i zgodą nasz Ojczysty Dom;

 

- Niech zdrowie i pomyślność będzie Waszym udziałem w całym Nowym Roku 2019;

 

Tego z całego serca życzą:                    

 

 Wasi Duszpasterze, ZMARTWYCHWSTAŃCY