Intencje mszalne - 28.02.2021 - 07.03.2021

 

 

 

 

 

 

I N T E N C J E   M S Z A L N E

28.02. – 07.03.2021

II Niedziela Wielkiego Postu - 28.02.2021

  7:30 - Za + Aleksandra Buszewicz – greg. 28

  9:30 - Za ++ Piotra i Katarzynę Włodarczak oraz ich rodziców o łaskę nieba

11:00 - Za ++ Annę Kasprzak i zmarłych z rodziny – od córki z rodziną

12:30 - W intencji PARAFIAN i uczęszczających do naszego kościoła

12:30 - Za + Zofię Lis – od córek

19:00 - Za + Zofię Strużyna

PONIEDZIAŁEK - 01.03.2021

  7:00 - Za + Leokadię – greg. 1

  8:00 - Za + Aleksandra Buszewicz – greg. 29

18:30 - Za + Rafała Wojciechowskiego w 4 r. śm. – od Mamy i Brata

18:30 - Za + Zdzisława Sikorskiego

W T O R E K – 02.03.2021

  7:00 - Za + Aleksandra Buszewicz – greg. 30

  8:00 - Za + Helenę Bartkowiak

  8:00 - Za + Leokadię – greg. 2

18:30 - Za + Mariannę Janiszczak w 1 r. śm.

18:30 - Za + Zdzisława Woźniaka – od córki z rodziną

Ś R O D A – 03.03.2021

  7:00 - Za + Mieczysława Dębskiego – od uczestników pogrzebu

  8:00 - Za + Leokadię – greg. 3

18:30 - W intencji zdrowia dziecka nienarodzonego i Jego Mamy

 

I  C Z W A R T E K miesiąca - 04.03.2021

Święto Św. Kazimierza, królewicza

  7:00 - Za ++ Kazimierza i Janinę Kita

  8:00 - Za + Leszka Działoszyńskiego w 7 r. śm.

  8:00 - Za + Leokadię – greg. 4

18:30 - Do Miłosierdzia Bożego o liczne i święte powołania kapłańskie i zak.

18:30 - W intencji Dzieła Modlitwy za kapłanów

I  P I Ą T E K miesiąca - 05.03.2021

   7:00 - Za + Bogumiłę Giermaziak – od uczestników pogrzebu

   8:00 - Za + Leokadię – greg. 5

18:30 - O beatyfikację Założycieli Zgromadzenia CR i O. Pawła Smolikowskiego

I  S O B O T A miesiąca - 06.03.2021

  7:00 - Za + Leokadię – greg. 6

  8:00 - W int. Żywego Różańca: O Boże błog., wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej dla Członków Żywego Różańca i ich rodzin

18:30 - Za + Mariana Appelt w 21 r. śm.

18:30 - Za ++ Gertrudę i Józefa oraz Stanisława Fabiś

III Niedziela Wielkiego Postu - 07.03.2021

  7:30 - Za + Leokadię – greg. 7

  9:30 - Za + Robertę Żąsje

11:00 - Za + Andrzeja Gładysz w 15 r. śm.

12:30 - W intencji PARAFIAN – CHRZTY – w intencji dzieci i ich rodzin

 

19:00 - Za ++ Irenę w 8 r. śm. i Jana Chojnackich