Intencje mszalne - 03.11.2019 - 10.11.2019

 

 

 

 

 

 

I N T E N C J E   M S Z A L N E

03.11.– 10.11.2019

XXXI Niedziela Zwykła - 03.11.2019

  7:30 - Za ++ z rodziny Bręków, Michalskich, Tomczaków, Blachnierków, Kaczmarków, Lichotów, Staszewskich, Koteckich i Kmiecików

  7:30 - Za + Tomasza Tomczyńskiego - greg. 1

  9:30 - Za ++ Jadwigę w r. śm. i Bronisławę

11:00 - Za + Janinę Sicińską – od bratanicy Marii z rodziną

12:30 - W intencji PARAFIAN – CHRZTY – w intencji dzieci i ich rodzin

19:00 - Za + Krystynę Sypniewską – od uczestników pogrzebu

19:00 - Za + Mariana Kuśnierczaka

PONIEDZIAŁEK – 04.11.2019

Wspomnienie Św. Karola Boromeusza, biskupa

  7:00 - Za + Tomasza Tomczyńskiego - greg. 2

  8:00 - Za ++ rodziców Krystynę i Jana Kołpowskich

18:30 - Za + Janinę Kuligowską – od synów z rodzinami

18:30 - Za + Urszulę Kunikowską – int. od sąsiadki Mirki z dziećmi

W T O R E K – 05.11.2019

  7:00 - Za + Tomasza Tomczyńskiego - greg. 3

  8:00 - Za ++ Stanisławę, Marię, Józefa, Jarosława, Włodzimierza Lisieckich,  Irenę, Kazimierza Przybylskich i Ewę Cholewińską

18:30 - Za ++ Marię, Karola, Stanisława Rais, Walentynę, Wojciecha Krysztofiak oraz Barbarę Nadobnik

18:30 - Za ++ Urszulę, Bronisława, Władysławę Sobalak oraz z rodziny Sobalak i Nowak, Franciszkę i Stanisława Jaśkiewicz

Ś R O D A – 06.11.2019

  7:00 - Za + Tomasza Tomczyńskiego - greg. 4

  8:00 - Za ++ Stanisławę, Edwina Taciak, Helenę, Halinę i Henryka Kujawów

18:30 - Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, potrzebne łaski, opiekę M.B. i zdrowie dla Marii i Macieja w 41 r. ślubu oraz całej rodziny

18:30 - Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, potrzebne łaski, opiekę M.B. i zdrowie dla Kingi i Aleksandra w 40 r. ślubu oraz całej rodziny

 

I  C Z W A R T E K miesiąca - 07.11.2019

  7:00 - Za + Tomasza Tomczyńskiego - greg. 5

  8:00 - Za ++ Zytę, Wojciecha i Elżbietę Przybylskich

18:30 - Do Miłosierdzia Bożego o liczne i święte powołania kapłańskie i zak.

18:30 - W intencji Dzieła Modlitwy za kapłanów

P I Ą T E K - 08.11.2019

   7:00 - Za + Tomasza Tomczyńskiego - greg. 6

   8:00 - Za + Walentego Knopp w 35 r. śm.

18:30 - Za + Anielę Blasiak – od pracowników żłobka

18:30 - Za + Danielę Leitgeber – od wnuka Łukasza

S O B O T A - 09.11.2019

Święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

  7:00 - Za + Tomasza Tomczyńskiego - greg. 7

  8:00 - Za + Aleksandrę Witkowską

18:30 - Za ++ Kazimierę, Katarzynę Kurasz, Małgorzate Ulatowską oraz za ++ z rodziny Michalskich, Kuraszów i Kieliszewskich

18:30 - Za + Krystynę Łakomą – od chrześniaka Łukasza

XXXII Niedziela Zwykła - 10.11.2019

  7:30 - Za + Zbigniewa Cholewa – od szwagra

  7:30 - Za + Tomasza Tomczyńskiego - greg. 8

  9:30 - Za ++ z rodziny Balcerowicz: Ludomirę, Edmunda, Alfreda, Benedykta, Zdzisławę, Albinę i Kazimierę

11:00 - Za ++ Jana w 42 r.śm., Stefanię, Marcina Pogorzelczyk, Marię, Zygmunta, Mariana Adamskich, Anielę, Stanisława Świtała i z rodz. Gorajskich

12:30 - W intencji PARAFIAN i uczęszczających do naszego kościoła

12:30 - Za ++ Marię i Tadeusza Bednarowiczów

19:00 - Za + Anielę Engler – od syna z rodziną