Intencje mszalne 11.02.2018 - 18.02.2018

 

 

I N T E N C J E   M S Z A L N E

 

11.02.– 18.02.2018

 

VI NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  11.02.2018

 

ŚWIATOWY  DZIEŃ  CHOREGO

 

  7:00 - Za ++ Dorotę Kamieńską oraz Helinę i Ludwika Szafrańskich

 

  8:00 - Za ++ Ludomirę, Edmunda, Benedykta, Alfreda, Zdzisławę, Grzegorza, Albinę i Kazimierę

 

  9:30 - Za ++ Piotra, Pawła Woszczek w 23 r.śm., Józefę Woszczek, Julię, Julię Pacel oraz Annę Lefter

 

11:00 - Za ++ Zofię, Franciszka Skręty, Mariannę, Władysława Brodowskich oraz Stanisławę Szarawarską

 

12:30W intencji chorych, cierpiących, osób starszych - w intencji PARAFIAN i wszystkich uczęszczających do naszego kościoła  

 

12:30 - Za ++ Joannę Guzenda w 26 r. śm. i Walentego Szpakowskiego

 

19:00 - Za + Jarosława – greg. 11

 

PONIEDZIAŁEK – 12.02.2018

 

  7:00 - Za + Danutę Turzeniecką

 

  8:00 -  Za + Jarosława – greg. 12

 

18:30 - Zbiorowa za zmarłych

 

18:30 - Za ++ Irenę i Józefa Węglarz 

 

W T O R E K - 13.02.2018

 

  7:00 - Za wszystkich zm. ginących w wypadkach nie pojednanych z Bogiem i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące zapomniane przez rodziny i za naszych przodków

 

  8:00 - Do Św. Antoniego – zbiorowa

 

18:30 - W intencji Ojca Św., Ojczyzny, Radia Maryja, TV Trwam oraz członków Koła Przyjaciół, Radia Maryja żyjących i zmarłych

 

18:30 - Za + Jarosława – greg. 13

 

Ś R O D A   POPIELCOWA – 14.02.2018

 

  7:00 - Za + O. Billa  LaFlamme CR (konst.)

 

  8:00 - Za + Jarosława – greg. 14

 

 9:30 - Za + Henryka Cieślika – od współlokatorów

 

17:00 - Za + siostrę Barbarę Kaźmierczak

 

18:30 - Za + Weronikę Grochowską – od siostry Urszuli i Jerzego z rodziną

 

20:00 - Za + Jerzego Pilarczyk – od rodziny

 

 

C Z W A R T E K  - 15.02.2018

 

  7:00 - Dzięk.-błag. o błog. Boże, potrzebne łaski, opiekę M.B. i zdrowie dla Andrzeja Wójcik w 48 rocz. urodzin oraz syna Janusza

 

  8:00 - Za + Krystynę Kołpowską – od syna i córki

 

18:30 - Za + Jarosława – greg. 15

 

P I Ą T E K - 16.02.2018

 

   7:00 -  W intencji Ojca Św. Franciszka (konst.)

 

  8:00 - Za + Jarosława – greg. 16

 

18:30 - Za + Sabinę Wybieralską – od synów: Romualda, Piotra i Jacka z rodzinami

 

S O B O T A - 17.02.2018

 

DZIEŃ  ZAŁOŻYCIELI  ZGROMADZENIA CR

 

  7:00 - Za + Jarosława – greg. 17

 

  8:00 -  Za ++ dobroczyńców i rodziców członków Zgromadzenia CR (konst.)

 

18:30 - Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Zgromadzenia

 

18:30 - Za ++ Franciszkę, Joannę i Zbigniewa Kauch

 

18:30 - Za ++ Teresę i Szczepana Majchrzaków

 

I NIEDZIELA  Wielkiego Postu  -  18.02.2018

 

  7:00 - Za żyjących dobroczyńców i rodziców członków Zgromadzenia CR (konst.)

 

  8:00 - Za ++ Franciszkę, Walentego, Kazimierza, Joannę, Irenę z rodziny Tomczaków oraz Mariana Bręka

 

  9:30 - Za ++ Ludwikę Pyszczorską w 1 r. śm. i Bernarda Pyszczorskiego

 

11:00 - Za ++ Stefanię w 27 r.śm., Jana, Marcina, Monikę Pogorzelczyk, Marię, Zygmunta Adamskich, Anielę, Stanisława Świtała i z rodz. Gorajskich

 

12:30 - W intencji PARAFIAN – CHRZTY – w intencji dzieci i ich rodzin

 

19:00 - Za + Jarosława – greg. 18