Intencje mszalne 03.09.2017 - 10.09.2017

I N T E N C J E   M S Z A L N E

03.09.– 10.09.2017

XXII Niedziela Zwykła  -  03.09.2017

  7:00 - Za + Władysława Maćkowiaka

  8:00 - Za + Antoniego – greg. 3

  9:30 - Za ++ Ludomirę, Edmunda, Benedykta, Alfreda, Zdzisławę i Albinę

11:00 - Za ++ Jana, Stefanię, Marcina, Monikę Pogorzelczyk, Marię, Zygmunta Adamskich, Anielę, Stanisława Świtała i zm. z rodziny Gorajskich

12:30 - W intencji PARAFIAN – CHRZTY – w intencji dzieci i ich rodzin

12:30 - Za ++ Krzysztofa i Piotra Wilkus – od Chóru „Zmartwychwstanie”

19:00 - Za + Zbigniewa Tumielewicz – od teściów

PONIEDZIAŁEK – 04.09.2017

  7:00 - O zdrowie dla córki Małgorzaty

  8:00 - Za + Antoniego – greg. 4

  8:00 - Za ++ Eleonorę, Zdzisława i Zbigniewa Leśniewiczów

18:30 - Zbiorowa za zmarłych

18:30 - Za + Franciszka Bogajczyka w 4 r. śm.

W T O R E K  - 05.09.2017

  7:00 - Za + Antoniego – greg. 5

  8:00 - Do Św. Antoniego – zbiorowa

18:30 - Za + Eleonorę Przybylską

18:30 - Za + Aleksandrę Dębską w 5 r. śm.

Ś R O D A  – 06.09.2017

  7:00 - Za ++ Sławomira i Ryszarda Stachowiak

  8:00 - Za + Antoniego – greg. 6

18:30 - Do Matki Bożej Nieustającej Pomocyzbiorowa

18:30 - w intencji Bogu wiadomej

 

 

I  C Z W A R T E K  miesiąca - 07.09.2017

  7:00 - Za + Antoniego – greg. 7

  8:00 - Za + Tadeusza Kegela w 23 r. śm.

18:30 - Do Miłosierdzia Bożego o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne

18:30 - W intencji Dzieła Modlitwy za kapłanów

P I Ą T E K  - 08.09.2017

Święto Narodzenia NMP

   7:00 - Za + Antoniego – greg. 8

  8:00 - O błogosławieństwo dla Zgromadzenia CR (konst)

18:30 - Za + Kazimierę Dopierała – od rodziny Sobczaków

18:30 - Za ++ Janinę, Zygmunta Nowakowskich, Krzysztofa i Stefana Siemińskich

S O B O T A - 09.09.2017

  7:00 - Za + Antoniego – greg. 9

  8:00 -  Za ++ Antoninę, Mieczysława, Danutę, Tadeusza, Arkadiusza, Grzegorza, Rolewskich, Janinę, Wincentego, Edmunda, Stanisława, Tadeusza Foltyn, Teodora Stanisława Niedźwiadek, Jadwigę, Kazimierza Kazubek i Agnieszkę Szafer

16:00 - Dzięk.-błag. o błog. Boże, potrzebne łaski, opiekę M.B. i zdrowie dla Jadwigi i Henryka Nowaków w 60 rocznicę ślubu

18:30 - Za ++ Teresę Włodarczyk i Ryszarda Zygmanowskiego oraz z rodziny - od rodziny Kąkoli i Zygmanowskich

18:30 - Za ++ Stefana Erdmanna w 12 r.śm. oraz z rodziny Erdmannów i Kowalskich

XXIII Niedziela Zwykła  -  10.09.2017

  7:00 - Za ++ Eugenię Kinecką, Wojciecha i Katarzynę Nowak

  8:00 - Dziękczynna w rocz. urodzin syna Mikołaja za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla Niego i rodziny

  9:30 - Za + Antoniego – greg. 10

11:00 - Za ++ Piotra, Halinę, Józefa i Olgierda Czosnowskich

12:30 - W intencji PARAFIAN i wszystkich uczęszczających do naszego kościoła

12:30 - Dzięk.-błag. o błog. Boże, potrzebne łaski, opiekę M.B. i zdrowie dla Renaty i Marka Czerwińskich w 29 r. ślubu i dla całej Rodziny

19:00 - Za + Henryka Czosnowskiego w 7 r. śm.