Domowy Kościół - Ruch małżeńsko-rodzinny

 


Czym jest DK?

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, jednego z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę.

Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). Współpracował on ściśle z siostrą Jadwigą Skudro RSCJ. Duchową kolebką tego ruchu stało się Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Znak DK tworzą dwa greckie słowa: „FOS” (światło) i „ZOE” (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. DK używa również znaku END – ikony Świętej Rodziny.

Świętem patronalnym DK jest Niedziela Świętej Rodziny, zaś  pismem formacyjnym „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”, wydawany od 1975 roku, którego pierwszym redaktorem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

W 2013 r. DK obchodzi Jubileusz 40–lecia.

Owocem wysiłków minionych lat jest obecny stan DK – wspólnoty obejmującej blisko 3250 kręgów w Polsce, w których formuje się prawie 29.000 osób oraz ok. 300 kręgów poza granicami Polski, utrzymujących ścisłą łączność z DK w Polsce (dane z września 2012 r.).Duchowość

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Pragnie pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła realizuje się przez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami, czyli darami. Cel DK polega więc na budowaniu wspólnoty rodzinnej pojętej jako eklezjola, domowy Kościół. Środowiskiem pomagającym wzrastać w wierze jest krąg. Tworzy go kilka małżeństw, które gromadzą się raz w miesiącu w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym (więcej informacji w zakładce Formacja).

Dzięki wprowadzaniu w życie elementów formacyjnych (zobowiązań), następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i rozwój na drodze duchowości małżeńskiej.

W ten sposób DK pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa. Uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Zamieszono z serwisu http://dk.poznan.pl/
Więcej informacji na http://www.dk.oaza.pl