Wypominki Roczne

 

WYPOMINKI ROCZNE

 

I i III niedziela miesiąca – Tajemnica 1

 

Bożemu miłosierdziu polecajmy dusze zmarłych:

 

1. Biskupów, kapłanów, diakonów, braci, kleryków, juniorystów, nowicjuszy i postulantów Zgromadzenia Zmartwychwstańców; zmarłych Braci Zewnętrznych Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego; zmarłe siostry zmartwychwstanki;

 

2. Budowniczych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego kościoła;

 

3. Zmarłych spoczywających w opuszczonych i zapomnianych mogiłach;

 

4. Zmarłych przodków, krewnych i znajomych z rodzin: Pankiewicz, Strzyżyński, Krzekotowski, Baniak, Krawiec, Siwiec, Szkubera i Skóra;

 

5. Zmarłych, którym służyliśmy posługą sakramentalną, i których odprowadzaliśmy na miejsce wiecznego spoczynku;

 

6. Zmarłych, którzy w przeciągu historii naszej ojczyzny, oddali życie w jej obronie;

 

7. Zofie, Aleksandra, Jana, Wiktorię, Józefę, Teodozję i Antoniego, Czesławę i Władysława, Norberta, Helenę, Ignacego, Mieczysława i Magdalenę, Irenę, Krystynę, Teresę, Ewę, Eugenię i Konstantego, Jerzego, Sabinę i jej rodziców oraz braci, Reginę, Konrada i Piotra, Helenę, Annę i Stanisława, Marię, Siostrę Józefę, Jadwigę, Bożenę, księży Zmartwychwstańców, którzy posługiwali w naszej parafii oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

8. Tadeusza Przybeckiego, Aleksandrę, Wodzisława, Jarosława, Kazimierę, Romana, Danielę i Teofila Piotrowskich, Wandę i Franciszka Przybeckich, Kazimierę i Kazimierza, Marię i Pawła Trawińskich, Janinę Zakrzewską, Andrzeja Pstągowskiego, Antoniego Milińskiego i Adama Handke;

 

9. Antoniego, Stanisławę, Jana, Rozalię i Tomasza Braszaków; Jana, Rozalię i Jana Nowackich; Jana, Teresę Kozielskich; Czesława i Marię Mikosiów; Romana Haremzę; Krzysztofa Mikołajczaka; Leszka Baranowskiego; o. Leonarda Bandosza CR; Macieja Szymkowiaka; Anielę Senoracką; Edwarda Suwalskiego; Janinę Nowacką; Jerzego Braszaka; Tadeusza i Grzegorza Nowackich; Sławomira Senorackiego; Wojciecha Świątek; Andrzeja Staszaka i Kazimierza Nowackiego;

 

10. Za zmarłych z rodzin: Przewoźnych, Klugów, Przeniczków, Sowa, Szulkowskich, Frąckowiak, Andrzejczaków, Kata, Nawrocik, Urbańskich, Przyłuckich, Kowalskich, Soleckich, Mandziak, Augustynowiczów i Przerackich;

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

11. Janinę i Alfonsa Lik; Krzysztofa i Ryszarda Lik; Stanisławę i Edmunda Jezuchowskich; Sebastiana Rumpel; Annę i Maksymiliana Stochaj; Barbarę i Edmunda Ogrodowczyk; Maksymiliana i Franciszkę Cieślik; Helenę i Stefana Stroińskich; Jolę Jasinską; siostry zakonne;

 

12. Za zmarłych z rodzin: Raczyńskich, Gostyńskich, Puczyńskich, Podolskich, Kalineckich, Kacprzaków, Czajkowskich, Korzeniowskich i Śmiesznych;

 

13. Ewę Brencz-Gańską;

 

14. Za zmarłych z rodzin: Kortusów, Pluta, Kahl, Jędrych; Dorotę Szczęsną; Jarosława Kortus; Bożenę Kortus; Józefa Linke;

 

15. Wiktorię, Aleksandra, Krystynę, Ludwika, Barbarę, Jerzego, Aleksandrę Wolskich; Agnieszkę, Józefa, Zofię, Kazimierza Sobkowiak; Władysławę, Stanisława, Barbarę, Romana Rybackich; Ludwikę, Benona, Władysława Matuszewskich; Janinę, Władysława, Gerarda, Macieja, Barbarę Lipińskich; Edwarda Piotrowskiego; Zofię, Kazimierza Sobkowiak; Krzysztofa Kirijczus; o. Teofila Kapustę;

 

16. Za zmarłych z rodziny Smul: Tomasza, Łucję, Reginę; z rodziny Sławicz: Marię i Justynę; Marię Masłowską, Edmunda Hankiewicza;

 

17. Z rodziny Drętkiewicz: Andrzeja, Stanisławę, Władysława; z rodziny Orchowski: Annę, Jana, Mariana;

 

18. Katarzynę Przymuszała; Marię, Stefanię, Wacława Michałowskich; Mariannę, Bronisława Barczewskich; Barbarę, Ludwika Lejman; Bogdana Dokowicza; Antoniego Krajewskiego;

 

19. Janinę i Zygmunta Nowakowskich; Stefana i Krzysztofa Siemińskich; Agnieszkę i Stanisława Rączkowskich; Krystynę i Zbigniewa Nowickich; Krystynę, Stanisława i Piotra Zientaków; Wandę Mizgalską;

 

20. Za zmarłych z rodziny Jasiaków: Józefa, Marzenę, Zenona, Ludwika, Mariannę, Wacława; Irenę Napiecek;

 

21. Z rodziny Leśniewicz: Eleonorę, Antoniego, Zbigniewa, Zdzisława, Michała, Rozalię, Walentego; z rodziny Budczak: Józefę, Ignaca, Mariana, Edmunda, Helenę, Józefa, Jadwigę, Sylwestra, Kazimierę; z rodziny Siekierskich: Helenę, Józefa, Stanisławę, Stanisława, Praksedę, Józefa, Jana, Stefana, Gabryelę; Jadwigę i Władysława Stefaniak; Walentynę i Antoniego Szurman; z rodziny Woźniak: Pelagię, Stanisława, Zygmunta, Andrzeja i Beatę;

 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego

 

22. Z rodziny Kotowskich: Tadeusza, Agnieszkę, Jana, Anielę, Wacława, Mariana, Jana, Józefę; z rodziny Bannach: Jana, Marię, Alfonsa, Władysława, Elżbietę, Stanisława, Antoniego, Jana, Margot, Aldonę; Dorotę Grudzińską; Stanisława Pacygę; Czesława i Teresę Kubackich; Franciszka Mruk; Edwarda i Józefę Szulgit; Melanię Wiese; z rodziny Wielebińskich: Ludwika, Stefanię, Mieczysława, Jadwigę; Eugeniusza i Janinę Krygier; z rodziny Kowalskich: Jana, Helenę, Zygmunta, Karola; Stanisława i Teodorę Staszewskich; zmarłych z rodziny Zawał; Kazimierza i Sabinę Bierło; Ewę Dec i zmarłych z rodziny; Reginę Maciejewską i zmarłych z rodziny;

 

23. Za zmarłych z rodziny: Buszewiczów, Osieckich, Orwatów, Lucknerów; zmarłych księży: Simińskiego i Muszywskiego; zmarłych sąsiadów z ul. Dąbrówki 3;

 

24. Za zmarłych: Franciszka, Joannę i Zbigniewa Krauch; Franciszka i Martę Piotrowicz; Michała, Marię, Janusza i Henryka Frysiak; Stefana Jakubowskiego;

 

25. Z rodziny Książkiewicz: Henryka, Bolesława i Józefę; z rodziny Lisiak: Salomeę, Józefa, Alfonsa, Alojzego i Zdzisławę; z rodziny Orpel: Franciszka, Piotra i Martę; Michalinę i Antoniego Bakselerowicz; zmarłych z rodzin Woźniczków, Spychajów, Szymkowiaków i zmarłych potrzebujących pomocy;

 

26. Janinę, Władysława, Kazimierza, Stanisława i Wojciecha Królów; Sewerynę, Bronisławę i Józefa Szychów; Lucynę Żmijewską;

 

27. Z rodziny Babst: Leokadię, Jarosława, Mariana, Janusza, Martę, Franciszka, Pelagię, Bognę, Kazimierza, Lubomirę, Aleksandra, Irenę, Witolda, Bronisławę, Lucjanę, Albina, Jadwigę, Krystynę, Leona, Ziemisława, Żanetę, Jerzego; z rodziny Piętka: Apolonię, Marcina, Wandę, Wiktorię, Katarzynę, Jana, Antoniego; z rodziny Adamskich, Masłowskich, Kniołów, Muchajerów, Geislerów, Graczyków, Leszczykowskich, Poprawów, Kajdaszów, Grajków; zmarłych przyjaciół, znajomych i sąsiadów;

 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Matki Bożej

 

28. Eugeniusza, Przemysława, Helenę, Henryka Gaworzewskich; Reginę, Floriana, Sebastiana Nadolczaków; Wiktorię, Pawła, Maksymiliana Napartych; Eugenię Matuszewską; Anielę Sztejbach; Feliksa Duszyńskiego; Czesława Stawickiego; Irenę, Józefa Staniszewskich; Pelagię, Stanisława, Henryka Piechockich; Bożenę, Henryka Górnych; Mariannę Godziewską; za zmarłych księży pracujących w naszej parafii; Mariusza Bobonia; Macieja Dziedziniewicza; Włodzimierza Klińskiego; Zofię Jamontt; Alinę Rybczyńską; Stanisława Pawlika; Pawła Handschuha; Lecha Zimowskiego; Andrzeja Szopę; Andrzeja Surmę; Halinę Kwiatkowską; Dariusza Filusa; Jana Górę; Teresę Jakimowicz;

 

29. Łucję i Jerzego Janowskich; zmarłych z rodziny Janowskich, Kaźmierczaków i Narożniaków; Anielę i Jana Nowak; zmarłych z rodziny Nowaków, Kaźmierskich i Talarczyków;

 

30. Jana i Joannę Madziara; Seweryna, Józefę, Bronisława i Justyna Jacoszek; Jana, Kazimierę i Erwina Kukuła;

 

31. Marię Genowefę z domu Białowąs, Józefa i Kazimierza Gronowiczów oraz ich rodziców i rodziny z obu stron;

 

32. Marię Stroińską; Hannę Rojek; zmarłych z rodzin Muszyńskich i Adamczaków; Michała, Władysławę, Ignacego Hellak; Janinę i Wacława Muszyńskich; Mariana i Irenę Matlak; Waldemara Osik;

 

33. Jadwigę, Stanisława, Helenę, Zbigniewa Lulkiewicz; Wincentynę, Damasławę, Mariana, Marka Sterczyńskich; Ignacego Walkowiaka; Marię, Mariana Burdajewicz; Leokadię Czarnecką; za wszystkich zmarłych z rodziny: Lulkiewiczów, Przewoźnych, Sterczyńskich, Burdajewiczów, Brzezińskich, Skorackich, Naroszów;

 

34. Helenę i Tadeusza Michalskich; Janinę i Stefana Ciesielskich; Marię, Bogdana, Izabelę Gmerek; Mieczysława, Krzysztofa, Bożenę Juś; Mariana, Juliannę, Mariana, Zofię Talarczyków; zmarłych z rodzin: Tomczewskich, Michalskich, Talarczyków i Ciesielskich, Wiesława i Eugenię Nowackich;

 

35. z rodziny: Drożdż, Kaźmierczak, Noak, Barankiewicz i Brzezińskich; Bronisławę, Teresę i Joannę z rodziny Szumińskich; Jerzego Nowickiego;

 

36. Blandynę, Czesława, Czesławę, Jadwigę, Ignacego, Marię, Mariana, Stanisława, Mariana, Marię, Stefana, Ludwika, Urszulę, Wiktora, Adama, Henryka, Janinę, Eleonorę, Antoninę, Jana, Janinę, Joannę, Małgorzatę, Teresę, Jana, Józefa, o. Mariana Żelazka;

 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

 

37. Bronisławę, Mariana, s. Marię OP, s. Stefanię OP, Telesfora, Stefanię, Helenę, Antoninę, ks. Józefa, Joannę, Kazimierę, Jana, Jadwigę, Wandę, Henryka, Krystynę, Zygmunta, Stanisława, Józefa, Annę, Kazimierza, Henrykę, Alinę, Zenona, Barbarę, Halinę, Irenę, Maksymiliana, Leokadię, Halinę;

 

38. Antoninę Bugajewską; z rodziny Holzapfel: Weronikę, Andrzeja i Stefana; z rodziny Kasztelan: Zofię, Marcina, Romana, Józefę, Franciszka, Janinę i Władysława; Halinę i Zygmunta Kwiatkowskich; z rodziny Skrzypczak: Stefanię, Józefa, Krystynę i Andrzeja; Elżbietę i Wojciecha Nowackich; Marię, Mariana i Eugeniusza Chwirot; Jadwigę Nawrot i Cecylie Sadyś;

 

39. Janinę, Wacława, Jacka, Mieczysławę i Witolda Kokocińskich; Marka, Krystynę, Mariana, Marię i Piotra Byzia; Marię, Ludwika i Stanisława Wolko; Juliannę, Wacława i Irenę Tomalak; Walentynę, Bronisława i Henrykę Rauchut; Janinę, Alfonsa i Zbyszko Pawlaków; Zofię i Heliodora Antczak; Henrykę, Mikołaja Hałaj; Sławomira Dudzińskiego; Leszka Olejnika; Stanisława Reszutd; Marię Komendzińską; Marię Kisiel i Rozalię Kaczmar;

 

40. Jadwigę Beczkowską i zmarłych z rodziny Beczkowskich, Kasztelanów i Bressów;

 

41. Annę, Czesława i Jana Kasprzak; Weronikę, Piotra Paszkowskich; Reginę Sobkowiak; Katarzynę Bachman; Mariannę Przygodzką; Janinę Płotkowiak; Włodzimierza Koska; Marianne i Mieczysława Gadzińskich; Mariana Opieracz;

 

42. Z rodziny Majewskich: Katarzynę, Antoniego, Ireneusza, Marię i Andrzeja; Reginę, Kazimierę, Jerzego i Krystynę Markowiak; Leokadię i Feliksa Marciniak; Mariana i Pawła Pikosz; Irenę i Władysława Niewiadomskich; Halinę Wągrowską; Gertrudę Nawrocką; Danielę Radziwonik; Andrzeja Kijowskiego; Józefę, Ignacego, Kazimierę i Stanisławę Narzekalskich; Franciszkę i Edmunda Wojteckich; Marię i Stefana Weiss; Irenę, Tadeusza i Remigiusza Tomczak; Gertrudę Bochenek; Aniele i Władysława Rybackich; Janinę Kulka; Helenę Kaczmarek; Gizele Snuszka; Radosława Stanisławskiego; s. Annę Kulczycką; Praksedę i Leona Łosińskich; Mirosławę i Stefana Biniszkiewicz; Urszule Walkowiak; Daniele Sołowiej; Eugenię Pacyńską;

 

 

 

WYPOMINKI ROCZNE

 

II i IV niedziela miesiąca – Tajemnica 1

 

43. Martę, Stanisława, Annę i Michała Liberkowskich; zmarłych z rodziny Liberkowskich i Chęsiów; Annę i Jana Czechowskich; Andrzeja i Ewę Kietlińskich; Krystynę Kawecką;

 

44. Stanisławę i Zbyszka Kijak; Jana, Stanisławę, Mariannę, Ludwika i Krystynę Wróbel; Zofię i Stanisława, Weronikę i Stanisława Herman; Aldonę Polak; Sławomira Ciszek; Marianne i Mikołaja Kos; Bronisławę i Jana Brodzińskich;

 

45. Zdzisławę, Mariana Spalonych; Zofię, Franciszka Andrzejak;

 

46. Cecylię, Stefana, Henryka, Zofię, Stefana, Jerzego, Józefa, Zbigniewa, Gabriela, Andrzeja Borowiaków; Szczepana, Zenona, Grzegorza i pozostałych z rodziny Nowickich; Reginę i Zygmunta Nowaków; Pelagię i Michała Niemczyków; Helenę i Józefa Tarczewskich; Czesława i Marię Gorzanów; Mariana Berezowskiego; Tadeusza Zieberta; zmarłych z rodzin: Matuszaków, Kobielów, Łakomych, Warteckich, Nowaków, Mametów, Pietrowskich, Dziubałków i Bartkowiaków;

 

47. Wandę i Henryka Stroińskich; Helenę Sobierajską; Czesławę, Waleriana i Marię Borowiak;

 

48. Marię i Kazimierza, Jadwigę i Marcina, Czesława i Stanisława Grajewskich; Małgorzatę, Janusza i Sylwię Gulczyńskich; Tadeusza Szulca; Marka Tuszewskiego; Antoninę i Karola Szulc; * Helenę, Witolda, Michalinę i Piotra Ładoń; Jana i Bronisławę Pawelec;

 

49. Krystynę, Ryszarda, Krzysztofa, wszystkich zmarłych krewnych z rodzin Wysockich i Tyszko; Urszulę i Wojciecha oraz wszystkich zmarłych z rodziny Wypychów i Nowickich; za dusze dzieci nienarodzonych;

 

50. z rodziny: Świerskich, Ujczak, Kaczmarek i Andrzejewski;

 

51. Eleonorę Miszczak; Jerzego i Mirosława, Pelagię Skórnickich; Eleonorę i Maksymiliana Kwiatkowskich; Ignacego, Zenona i Leona Krajewskich; Marię i Antoniego Strońskich; Norberta i Kazimierę Lorenckich; Franciszka Bzdręgę; Janusza Klorek;

 

52. Jana, Weronikę i zmarłych z rodziny; Stanisławę, Stanisława, Wiktorię, Józefa, Wiktorię, Stefana, Radosława, Jana, Edmunda, Irenę, Antoniego, Zofię, Mateusza, Grzegorza, Ryszarda, Kazimierę, Józefa, Irenę, Ryszarda, Joannę, Marcina, Kazimierza, Miriam, Mariannę, Stanisława, Ewę, Gabrielę, Praksedę i Sabinę;

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

53. Za zmarłych: Marię i Leokadię Zentalczyk; Marię, Stanisława i Dariusza Kurowskich; Franciszkę, Helenę, Agnieszkę, Aleksandra, Eugeniusza i Jana Nowaków; Annę, Bernarda i Tomasza Ponitków; Teresę, Jana i Leona Piosików; Jadwigę i Floriana Kuczów; Stanisława i Jacka Lamchów; Marię i Teodora Kuberskich; Franciszkę i Franciszka Kuczów; zmarłych z rodziny Słópniaków, Płonków, Szutów, Wiśniewskich, Kurowskich;

 

54. Stanisławę, Franciszka, Helenę, Natalię, Elżbietę, Stefana, Stanisława, Grzegorza, Filipa, Mariannę, Lucjana, Annę, Jana, Genowefę, Władysławę, Leszka, Romana, Władysława, Janinę, Janinę, Józefa, Barbarę, Marię;

 

55. Jana, Stefanię, Marcina, Antoniego, Teofilę, Monikę, Izę Pogorzelczyk; Leonardę i Franciszka Fiksa; Stanisławę i Michała Przybysz; Marię, Wiktora, Wiktorię, Teresę, Stefana Tylewskich; Stefanię i Józefa Ceglarek; Stanisława Ryciaka; Kazimierę i Edmunda Brozowskich; Oliwię Januszczyk; Genowefę Leszko; Stefana i Zofię Zamysłowskich; oraz zmarłych z rodziny Gorajskich i wszystkich zmarłych potrzebujących pomocy;

 

56. Za zmarłych z rodziny Woźniak: Władysława, Jadwigę, Stanisława, Jerzego, Kazimierza, Józefa, Zofię i Danielę; z rodziny Szablewskich: Stanisława i Joannę, Michała i Martę; Walentego, Tadeusza, Czesława, Janinę, Marię, Tadeusza i Bronisławę; z rodziny Machnickich: Eugeniusza, Piotra i Franciszkę, Jerzego i Stanisława; z rodziny Stachowiaków: Seweryna i Lidię, Ewę i Irenę;

 

57. Mariana, Władysławę, Piotra, Franciszkę, Mieczysława, Józefa Bręk; Helenę i Antoniego Michalskich; Katarzynę i Krystynę Filipak; Franciszkę, Walentego, Kazimierza Tomczak; Irenę, Marcina, Hieronima, Tadeusza Blachnierek; Marię i Bogdana Piotrowskich; Helenę i Władysława Mierzejewskich; Władysława, Bolesława i Władysławę Beynar; Teresę i Ignacego Katolik; Zofię i Ryszarda Grochowskich; zmarłych przodków nieznanych z imienia;

 

58. Łucję, Waleriana, Marię, Andrzeja Wilczak; Zofię, Henryka, Antoninę Płachta; Zofię, Katarzynę, Ignacego, Tadeusza, Eugeniusza Bakiera; Józefę, Stanisława Wojtasiewicz; Mirosława, Stefana Korcz; Aleksandrę Sell; Mieczysławę Gallas; Andrzeja Skowrońskiego; Monikę Szydłowską;

 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego

 

59. Za zmarłych: Jana, Kazimierę, Antoniego Leśniaków; ks. Witolda; Felicję, Adama, Ireneusza Worsów; Janinę, Kazimierza, Martę, Bolesława Korczyńskich;

 

60. Z rodziny Kuźniackich: Pelagię, Wojciecha, Szczepana; Czesława Kanoniczaka; z rodziny Knioła: Halinę, Mariana, Mariannę, Jana; z rodziny Antoszewskich: Marię, Piotra, Zbigniewa, Marie i Mariana Szpala; Stefanie i Zenona Wieland; Halinę i Marka Frąckowiak;

 

61. Za bliższych i dalszych zmarłych z rodziny: Karmelitów, Kamińskich, Jędrzejczaków i Mroczkowskich;

 

62. Henrykę i Hipolita Buszka; Małgorzatę Masłowską;

 

63. Teresę, Szczepana, Helenę, Andrzeja, Grażynę, Bogdana, Jana, Wiktorię, Zofię, Annę, Stanisława, Ryszarda Kobaszyńskich; Edmunda, Helenę, Jana, Mariannę, Henryka Lipińskich;

 

64. Waldemara, Teresę, Bernarda, Macieja Zgóreckich; Teresę Kobaszyńską; Henryka Lipińskiego;

 

65. Ignacego, Barbarę, Elżbietę Budną; Stanisława, Cecylię, Mariana, Władysława, Krystynę, Leonardę, Tadeusza, Zofię Kujawa; Franciszka i Stanisławę Kujawa; Aleksandrę, Stanisława, Jana, Leona, Leokadię, Kazimierza, Andrzeja, Mariana, Reginę Szelęg; Marię, Jana, Kazimierę, Joannę Kaczmarek; Teodozję, Ignacego, Marię, Janusza, Darka, Eugeniusza Marcinkowskich; Jana, Jadwigę, Henryka, Włodka Ratajczak; Zofię, Leonarda Szynklewskich; Antoninę i Macieja Andrzejewskich; Kazimierę i Jana Gabryelczyk; Zofię i Stanisława Mańczak; Annę Paprzycką; Mariana, annę, Mariana Gominiak; Genowefę, Stanisława, Władysława Ochniak; Mieczysławę, Henryka, Jacka Kierończyk; Honrykę Domaradzką; k. Bernarda Czjkę; ks. Zygmunta; ks. Janusza Sowińskich; za zmarłych z rodzin Guczów i Filmutów;

 

66. Za zmarłych: Ludomirę, Edmunda, Alfreda, Benedykta, Grzegorza, Zdzisława, Albinę, Bernadetę, Beatę, Leokadię, Floriana, Marię, Andrzeja Dalków; Helenę, Władysławę, Beatę, Celinę, Leona, Henrykę Jarczak; Czesławę Gajewską; Jadwigę, Andrzeja, Witolda Węclewskich; Joannę i Edwarda Mainike; Stanisławę, Kazimierę Woźniak; i zm. w wypadkach;

 

67. Henryka i Stefanię Skoczylas;

 

68. Helenę, Antoniego Garlińskich; Mieczysława, Łucję, Mariana Iwińskich; Elżbietę, Andrzeja Stefańskich;

 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Matki Bożej

 

69. Henryka Bielicę; Walerię Block; Anielę Luckner; Stefana i Cecylię Łukarskich; Antoninę i Władysława Antkowiak; Annę i Stanisława Mikołajczak;

 

70. Władysławę, Joannę, Kazimierę, Józefa, Stanisława, Kazimierę, Mieczysława, Jadwigę, Agnieszkę, Władysławę, Zofię, Bolesława, Andrzeja, Władysławę Waraczewskich; Marię Wasilewską;

 

71. Franciszkę Jagodzińską; Andrzeja Wiśniewskiego; Irenę Zdrojową; Cecylię, Jarogniewa Broniak; Lubomirę Broniak-Press; Vello Press; Helenę Borowiak; Mariannę Lipińską; Gertrudę Kończal;

 

72. Halinę, Leona, Władysławę, Mariana, Jana, Tadeusza Górnych; Pelagię, Jana, Edwarda, Kazimierza, Genowefę Fludra; Waraczewskich; Irenę, Edwarda Czerwińskich; Barbare Leitgeber; Genowefę, Tadeusza Barteckich; Stanisławę, Zygmunta Pogonowskich; Łucję Wieland;

 

73. Stanisława i Zofię Rzeźnik; Józefa i Czesławę Pyżyńskich; Irenę Chiebosz; Irenę Maisel; Rajmunda Norberta; Bernadetę, Józefę, Jadwigę, Irenę, Kazimierza, Mirosławę, Krzysztofa, Marię, Grzegorza, Józefa, Mieczysława, Zygmunta, księży: Józefa Dolinę, Władysława Piaskowskiego, Franciszka Lechowicza;

 

74. Z rodziny Woszczek: Józefę, Piotra, Pawła, Pawła, Salomeę; z rodziny Pacel: Julię, Stanisławę, Franciszka; Annę i Vasilę Lefter; ks. Alfreda Pawlaka; ks. Mariana Nowaka; ks. Jana Nowackiego; ks. biskupa Mirosława Kołodziejczyka;

 

75. Irenę i Mirosława Przybył; Janusza Woźniak; ks. Mariana Wołka TChr.; Władysławę Kruk; Mariannę, Władysława, Elżbietę i Mieczysława Borowczyk; Marię Nowak; Władysławę Golimowską; Aleksandrę Zarembę; Waldka Puka; zmarłych z rodzin: Flak, Kruk, Luch, Chwaszcz, oraz Panią Zosię;

 

76. Marię i Leona Jankowskich; Zofię i Jana Machalskich; Jana Zająca; Krystynę i Mariana Komorniczaków; Krzysztofa Żurek; Danutę i Bogdana Poterałów; Witolda Bojko; Katarzynę i Franciszka Jankowskich; Władysława Martuzalskiego; pradziadków Martuzalskich; Weronikę i Franciszka Martuzalskich; Teresę i Franciszka Berlik; oraz innych zmarłych z rodziny; * Za zmarłych z rodziny Poraszka: Barbarę, Leona, Joannę, Pawła, Antoninę, Franciszka, Józefa; Kazimierę i Stefana Jurek; Ludwika Srokę; Leokadię Kosicką; Danutę Kamińską;

 

77. Ryszarda Laugsch (czytać: Laugsz); Marię, Stefana, Wojciecha Filipiaków i wszystkich zmarłych z rodziny Filipiaków i Batkowskich;

 

78. Teodora Klak; Annę, Franciszka, Bogdana, Mariannę, Józefa Gromadeckich; Wiktorię i Józefa Naskręt; Wiktorię i Władysława Walkiewicz; * Mariana, Stanisława, Stanisławę, Ewę Kubiaków; Jadwigę, Walentego, Stanisława, Benignę Dardasów; Joannę i Sylwestra Dymek; Antoninę Hain; Helenę Kobyłka;

 

79. Za zmarłych z rodziny Piotrowskich: Tomasza, Pelagię, Marię, Leokadię, Helenę, Teklę, Wacława i Waleriana; z rodziny Tomkowiak: Mariannę, Stanislawa, Mieczysława; Stanisławę Czarnecką; Franciszka, Teresę i Edwarda Augustyniak; Andrzeja Albert; * Krystynę, Kazimierę, Teodora Juskowiaków; Zofię i Stanisława Piechockich; Józefa Olejniczaka; Helenę i Bolesława Woźniak; * Urszulę, Bronisławę, Teodora, Ignacego, Franciszkę Kasprzak; Jerzego, Kazimierę, Bronisława Baks; Mariannę, Józefa, Pelagię, Franciszka Michalak;

 

80. Krystynę i Jana Kołpowskich; Helenę Wierzchowiecką; Janinę Juźwiak; Halinę Augustyniak; Zbigniewa, Marię, Stanisława, Albina Kurnatowskich; Olka Kowalczyka; Jerzego Pisarzewskiego;

 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

 

81. Eleonorę, Marię, Helenę, Bronisławę, Marcina Przybylskich; Stefanię i Jana Kasprzaków; Irenę i Mariana Michalak; * Marię i Mariana Wilk; Jadwigę Kasprzak; Agatę, Władysława Tomiak; Stanisławę i Marię Grześk;

 

82. Franciszka Kurek oraz z rodziny Kurek i Feder; * Irenę, Stefana i Annę Biniarz, Stefanię i Antoniego Matuszewskich, Marię i Grzegorza Kasprowicz; * Jerzego Marcinkowskiego, Marię, Edwarda, Mariannę, Kazimierza, Janusza, Zenona Świerkowskich, ks. Czesława i Tomasza Psuja; * Franciszkę i Franciszka Nowaczyk, Zofię, Franciszka, Reginę Runowskich i Henryka Klaczyńskiego;

 

83. Mariannę, Jana, Mariannę, Stanisława, Bogumiłę, Seweryna Kaczmarków, Mariannę, Jana i Antoniego Matylów, Franciszkę i Leona Chudych, Stanisławę i Edmunda Soszyńskich, Alicję Krystofiak, Irenę Jesse, Kazimierza Dybizbańskiego;

 

84. Zofię, Józefa Dojcz, Reginę i Stanisława Skowronów oraz z rodzin: Skowronów, Dojczów i Paulów, Marię Mońko, Pelagię Zielińską, Ignacego Sinieckiego, Alojzego Stambułę, Mirosławę Załoba, Siostrę Klarencję Szajdak, Marię Gulińską oraz z rodziny Szajdaków i Gulińskich;

 

85. Antoninę i Ludwika Chrastków, Bronisławę i Ryszarda Pyszczorskich, Marię i Czesława Brodziszewskich oraz z rodziny Wawrockich;

 

86. Józefa, Franciszkę, Katarzynę Kowala, Henryka, Józefa, Agnieszkę Nowak, Lidię Siwek, Edmunda, Jana, Edmunda i Antoninę, Magdalenę i Antoninę Kubackich; * Barbarę Zerba, Tarsylię i Kazimierza Panufnik;

 

87. Magdalenę, Elżbietę, Józefa, Bogusława, Andrzeja Janiszewskich, Kazimierę, Marię, Pelagię, Franciszka, Jerzego, Zdzisława, Roberta Nowickich; * Edwarda Kuźbińskiego, Irenę Kawecką, Włodzimierza Koska, księży: Stefana Psutego, Stefana Kasprzyka, Ireneusza Hanzewniaka oraz za dzieci nienarodzone; * Wandę, Bolesława, Ireneusza Cieślak, Marię, Michalinę, Jana Grzywaczyk;

 

88. Teodorę i Kazimierza oraz ich dzieci, Stefana, Zofię i jej męża, Edwarda, Helenę, Irenę, Marka, Helenę, Bolesława, Stefana i Czesława, Helenę, Edwarda oraz ich rodziców i rodzeństwo;

 

89. Włodzimierza Jagodzińskiego, z rodziny Jagodzińskich, Wandę, Józefa Krzyżanek i z rodziny Krzyżanek, Marię, Ignacego Strzelewicz i z rodziny Strzelewicz, Jadwigę, Mariana, Czesława, Zofię, Ryszarda, Zenona, Tadeusza, Stefana, Stanisławę, S. Marię Witalisa, Zdzisława, Mariana, zmarłych przyjaciół, sąsiadów, zmarłych Członków Koła Przyjaciół Radia Maryja i Parafialnej Wspólnoty Modlitwy Wstawienniczej; * Z rodziny Biegałów i Brzoskowskich;

 

90. Stanisława Psutego, Mariana Walczak, Mariana Biesiada, Mariana Piątkowskiego, Elżbietę i Ireneusza Wałkiewicz, Zofię Janeczek i jej męża, ofiary Poznańskiego Czerwca 1956 r.: Rafała Strzałkowskiego, poległych w Powstaniu, wojnach, zamachach terrorystycznych, Siostry Elżbietanki: Mieczysławę Budzyń, Elżbietę Grzegorzewicz, Agnieszkę i jej córkę Jadwigę Stróżniak, siostrę Przełożoną – Urszulankę, Jolantę Woźniak, Władysława Stefańskiego, Eugeniusza, Józefę i Stanisława Siwczak, Henryka, Rajmunda, Witosława, Jerzego Budzyń, Iwonę Wojciechowską, Kazimierę Witkowską, Przemysława Frąckowiak, Kazimierza Szofer, Pawła, Marię Szymdryk, Macieja Grześkowiaka, Halinę, Helenę, Tamarę, Panią Zofię z d. Majchrzak, Romana, Nawrot, Lilianę Mańczak, Kazimierę Witczak, Aldonę Adamską-Kamińską, Janusza Stępniak, Tomasza Kazimierczaka, Konstantego Dokowicza, Pawła Detlaf, ks. Ireneusza Hanzewniaka, ks. Ireneusza Wleklik, Ireneusza Witkowskiego, Adama i Jadwigę Koperek, Pelagię i Ryszarda Drzymała, Dariusza Marosz, Mirosława Dolata, Antoniego Budzyń, Marię Kaczmarek, Stanisława Materna, Macieja Zawieja i z rodziny Zawieja, Barbarę, Janinę Małecką, Mariannę Urbaniak, zmarłe Siostry Zmartwychwstanki, Helenę, Ignacego, Zdzisława i Tadeusza, Kaczmarek, Weronikę i jej męża, Helenę i Andrzeja Krawczak, Barbarę, Grażynę, Genowefę, Katarzynę, Romana, Kazimierza Krawczak, Jadwigę i Feliksa Chełmikowskich, Zofię i Stanisława Rauchut, Marię Kamionka, Wandę i Stanisława Wojciechowskich, Marię i Stanisława Gil, Mariana Cykowiak, Romana Kozłowskiego, Jana Szafrańskiego, Henryka i Tadeusza Frąckowiak oraz Jadwigę Dziabaszewską;

 

91. Martę, Józefa oraz zmarłych z rodziny Gajda i Cęcek, Zofię, Mariana, Krzysztofa oraz zmarłych z rodziny Solarek i Adrych;

 

92. Ewę, Mariana, Marię i Stanisława Marciniak, Joannę i Jana Pawlaków, Ewę i Romana Grześkowiaków, Ewę Kietlińską, Dorotę Zawadzką, Rozalię i Stefana Wawrzyniaków;

 

93. Mariannę, Jana, Antoniego, Marię, Szczepana, Józefę Maćkowiaków, Jana, Józefę, Zbigniewa Przybylskich, Józefę, Walentego, Szczepana, Weronikę Kaczmarków, Jadwigę, Michała, Teodora Górczaków, Marię, Józefa Pakuła, Halinę Krzyżanowicz i Jadwigę Włosowicz;

 

94.  Weronikę, Franciszka Kaźmierczak, Aurelię, Mariana Garstka, Janinę i Zofię Kowalewskie, Gertrudę Salkowską, Joannę, Izydora, Eugeniusza, Franciszka, Jacka Kornackich, Bernarda Bekas i Helenę Kucharską;