WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH NA RÓŻANIEC

RÓŻANIEC – LISTOPAD 2018 - POZNAŃ

TAJEMNICE  BOLESNE – PIĄTEK, WTOREK

I Tajemnica: Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Bożemu miłosierdziu polecajmy dusze zmarłych:

1.    Biskupów, kapłanów, diakonów, braci, kleryków, juniorystów, nowicjuszy i postulantów Zgromadzenia Zmartwychwstańców; zmarłych Braci Zewnętrznych Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego; zmarłe siostry zmartwychwstanki;

2.    Budowniczych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego kościoła;

3.    Zmarłych spoczywających w opuszczonych i zapomnianych mogiłach;

4.    Zmarłych przodków, krewnych i znajomych z rodzin: Pankiewicz, Strzyżyński, Krzekotowski, Baniak, Krawiec, Siwiec, Szkubera i Skóra;

5.    Zmarłych, którym służyliśmy posługą sakramentalną, i których odprowadzaliśmy na miejsce wiecznego spoczynku;

6.    Zmarłych, którzy w przeciągu historii naszej ojczyzny, oddali życie w jej obronie;

7.    Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

8.    Antoniego, Stanisławę, Jana, Rozalię i Tomasza Braszaków; Jana, Rozalię i Jana Nowackich; Jana, Teresę Kozielskich; Czesława i Marię Mikosiów; Romana Haremzę; Krzysztofa Mikołajczaka; Leszka Baranowskiego; o. Leonarda Bandosza CR; Macieja Szymkowiaka; Anielę Senoracką; Edwarda Suwalskiego; Janinę Nowacką; Jerzego Braszaka; Tadeusza i Grzegorza Nowackich; Sławomira Senorackiego; Wojciecha Świątek; Stanisława Nowaka i Mieczysława Tham;

9.    Za zmarłych z rodzin: Przewoźnych, Przeniczków, Klugów, Sobczaków, Andrzejczaków, Kłosowiaków, Szulkowskich, Sowa, Kubaszewskich, Stasiak, Soleckich, Jankowskich, Frąckowiak, Czerwińskich; 1 T.B.

II Tajemnica: Biczowanie

10.                      Janinę i Alfonsa Lik; Krzysztofa i Ryszarda Lik; Stanisławę i Edmunda Jezuchowskich; Sebastiana Rumpel; Annę i Maksymiliana Stochaj; Barbarę i Edmunda Ogrodowczyk; Maksymiliana i Franciszkę Cieślik; Helenę i Stefana Stroińskich; Jolę Jasinską; siostry zakonne;

11.                      Za zmarłych z rodzin: Raczyńskich, Gostyńskich, Puczyńskich, Podolskich, Kalineckich, Kacprzaków, Czajkowskich, Korzeniowskich i Śmiesznych;

12.                      Ewę Brencz-Gańską; Franciszkę i Józefa Brencz; Otylię i Władysława Gańskich; Irenę Gańską;

13.                      Mariannę, Jana, Stanisława, Kazimierza, Mariana, Marka, Jarosława Kortus; Zofię Kostrzyńską; Zofię, Stanisława, Jana, Zofię, Annę Pluta; Kazimierę, Zenona, Nikodema, Dorotę Szczęsnych; Józefa Linke; Przemysława Marszałek; Edwarda Gryska; Mariana Pińskiego; Kazimierza Rakockiego; Aleksandra Filipowicz; Helenę i Johana Kahl; Michalinę, Piotra, Jana Jędrych; ks. Zygmunta Droszcz; Czesławę Głowacką; Franciszka Kubica; Krystynę Kmiecik; Teresę Majewską; Bożenę Kortus;

14.                      Hannę, Stanisława i Andrzeja Zaleskich; Janinę i Franciszka Konieczka; Kazimierza Skrzypczak; Edwarda Piotrowskiego; Zofię, Tadeusza Słomowicz; ks. Wojciecha Krupczyńskiego; o. Teofila Kapustę; Jerzego Szukalskiego; Wiktorię, Aleksandra, Krystynę, Ludwika, Jerzego, Barbarę Wolskich; Władysławę, Stanisława, Zofię, Janinę, Ludwikę, Benona, Gabrielę i Jerzego;

15.                      Za zmarłych z rodziny Smul: Tomasza, Łucję, Reginę; z rodziny Sławicz: Marię i Justynę; Marię Masłowską, Edmunda Hankiewicza;

16.                      Z rodziny Drętkiewicz: Andrzeja, Henryka, Stanisławę, Władysława; z rodziny Orchowski: Annę, Jana, Mariana, Walentego; Marię Dzierżawską; 2 T.B.

III Tajemnica: Cierniem ukoronowanie

17.                      Katarzynę Przymuszała; Marię, Stefanię, Wacława Michałowskich; Mariannę, Bronisława Barczewskich; Barbarę, Ludwika Lejman; Bogdana Dokowicza; Zdzisława Dotkę; Antoniego Krajewskiego;

18.                      Janinę i Zygmunta Nowakowskich; Stefana i Krzysztofa Siemińskich; Agnieszkę Rączkowską; Irenę i Arnolda Lewandowskich; Krystynę i Zbigniewa Nowickich; Erazma Nowakowskiego; Wandę Mizgalską; Mirona Maciejewskiego;

19.                      Za zmarłych z rodziny Jasiaków: Józefa, Marzenę, Zenona, Ludwika, Mariannę, Wacława; Irenę Napiecek;

20.                      Z rodziny Leśniewicz: Eleonorę, Antoniego, Zbigniewa, Zdzisława, Michała, Rozalię, Walentego; z rodziny Budczak: Józefę, Ignaca, Mariana, Edmunda, Helenę, Józefa, Jadwigę, Sylwestra, Kazimierę; z rodziny Siekierskich: Helenę, Józefa, Stanisławę, Stanisława, Praksedę, Józefa, Jana, Stefana, Gabryelę; Jadwigę i Władysława Stefaniak; Walentynę i

Antoniego Szurman; z rodziny Woźniak: Pelagię, Stanisława, Zygmunta, Andrzeja i Beatę;

21.                      Z rodziny Kotowskich: Tadeusza, Agnieszkę, Jana, Anielę, Wacława, Mariana, Jana, Józefę; z rodziny Bannach: Jana, Marię, Alfonsa, Władysława, Elżbietę, Stanisława, Antoniego, Jana, Margot, Aldonę; Dorotę Grudzińską; Stanisława Pacygę; Czesława i Teresę Kubackich; Franciszka Mruk; Edwarda i Józefę Szulgit; Melanię Wiese; z rodziny Wielebińskich: Ludwika, Stefanię, Mieczysława, Jadwigę; Eugeniusza i Janinę Krygier; z rodziny Kowalskich: Jana, Helenę, Zygmunta, Karola; Stanisława i Teodorę Staszewskich; zmarłych z rodziny Zawał; Kazimierza i Sabinę Bierło; Ewę Dec i zmarłych z rodziny; Reginę Maciejewską i zmarłych z rodziny; 3 T.B.

IV Tajemnica: Droga Krzyżowa

22.                      Za zmarłych z rodziny: Buszewiczów, Osieckich, Orwatów, Lucknerów; zmarłych księży: Simińskiego i Muszywskiego; zmarłych sąsiadów z ul. Dąbrówki 3;

23.                      Za zmarłych: Franciszka, Joannę i Zbigniewa Krauch; Franciszka i Martę Piotrowicz; Michała, Marię i Janusza Frysiak; Stefana Jakubowskiego;

24.                      Z rodziny Książkiewicz: Henryka, Bolesława i Józefę; z rodziny Lisiak: Salomeę, Józefa, Alfonsa, Alojzego i Zdzisławę; z rodziny Orpel: Franciszka, Piotra i Martę; Michalinę i Antoniego Bakselerowicz; zmarłych z rodzin Woźniczków, Spychajów, Szymkowiaków i zmarłych potrzebujących pomocy;

25.                      Mariannę i Michała Królów; Marię i Józefa Pietruszków; Franciszkę i Stanisława Szychów; Józefę i Stanisława Pilarskich;

26.                      Z rodziny Babst: Leokadię, Jarosława, Mariana, Janusza, Martę, Franciszka, Pelagię, Bognę, Kazimierza, Lubomirę, Aleksandra, Irenę, Witolda, Bronisławę, Lucjanę, Albina, Jadwigę, Krystynę, Leona, Ziemisława, Żanetę, Jerzego; z rodziny Piętka: Apolonię, Marcina, Wandę, Wiktorię, Katarzynę, Jana, Antoniego; z rodziny Adamskich, Masłowskich, Kniołów, Muchajerów, Geislerów, Graczyków, Poprawów, Kajdaszów; zmarłych przyjaciół, znajomych i sąsiadów;

27.                      Eugeniusza, Przemysława, Helenę, Henryka Gaworzewskich; Reginę, Floriana, Sebastiana Nadolczaków; Wiktorię, Pawła, Maksymiliana

Napartych; Eugenię Matuszewską; Anielę Sztejbach; Feliksa Duszyńskiego; Czesława Stawickiego; Irenę, Józefa Staniszewskich; Pelagię, Stanisława, Henryka Piechockich; Bożenę, Henryka Górnych; Mariannę Godziewską; za zmarłych księży pracujących w naszej parafii; Mariusza Bobonia; Macieja Dziedziniewicza; Włodzimierza Klińskiego; Zofię Jamontt; Alinę Rybczyńską; Stanisława Pawlika; Pawła Handschuha; Lecha Zimowskiego; Andrzeja Szopę; Andrzeja Surmę; Halinę Kwiatkowską; Dariusza Filusa; Jana Górę; Teresę Jakimowicz; 4 T.B.

V Tajemnica: Śmierć Chrystusa

28.                      Łucję i Jerzego Janowskich; zmarłych z rodziny Janowskich, Kaźmierczaków i Narożniaków; Anielę i Jana Nowak; zmarłych z rodziny Nowaków, Kaźmierskich i Talarczyków;

29.                      Jana i Joannę Madziara; Seweryna, Józefę, Bronisława i Justyna Jacoszek; Jana, Kazimierę i Erwina Kukuła;

30.                      Marię Genowefę, Józefa, Kazimierza, Zofię, Helenę i Mariana, Alinę, Irenę, Marię, Leona, Romana, Weronikę, Monikę, Marie Genowefę i Wilhelminę oraz ich rodziców i krewnych z obu stron;

31.                      Marię Stroińską; Hannę Rojek; zmarłych z rodzin Muszyńskich i Adamczaków; Michała, Władysławę, Ignacego Hellak; Janinę, Wacława, Stanisławę Muszyńskich; Mariana i Irenę Matlak; Waldemara Osik; Cecylię i Floriana Piechockich; Michała Jaroszyńskiego; Władysławę, Stanisława, Adama, Romana Trojanek; Jadwigę Ratajczak; Annę Hellak; zmarłych sąsiadów z ul. 28 Czerwca 162; ks. Władysława Piaskowskiego;

32.                      Jadwigę, Stanisława, Helenę, Zbigniewa Lulkiewicz; Wincentynę, Damasławę, Mariana, Marka Sterczyńskich; Ignacego Walkowiaka; Marię, Mariana Burdajewicz; Leokadię Czarnecką; za wszystkich zmarłych z rodziny: Lulkiewiczów, Przewoźnych, Sterczyńskich, Burdajewiczów, Brzezińskich, Skorackich, Naroszów;

33.                      Za zmarłych: Helenę i Tadeusza Michalskich; Janinę i Stefana Ciesielskich; Marię, Bogdana, Izabelę Gmerek; Mieczysława, Krzysztofa, Bożenę Juś; Mariana, Juliannę, Mariana, Zofię Talarczyków; zmarłych z rodzin: Tomczewskich, Michalskich, Talarczyków i Ciesielskich;

34.                      Za zmarłych z rodziny: Drożdż, Kaźmierczak, Noak, Barankiewicz i Brzezińskich;

 

TAJEMNICE  RADOSNE – SOBOTA

I Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

35.                      Bronisławę, Teresę i Joannę z rodziny Szumińskich; Jerzego Nowickiego; Piotra i Katarzynę Chudzickich;

36.                      Zofię, Aleksandra, Wiktorię i Jana, Antoniego, Teodozję i Józefę, Czesławę, Władysława i Norberta, Jadwigę, Juliana, Włodzimierza, Barbarę, Karola i Irenę, Władysławę, Franciszka i Wandę, Helenę i Ignacego, Mieczysława i Magdalenę, Reginę, Konrada i Piotra, Eugenię, Konstantego, Józefa, Benignę, Witolda i Anetę, Sabinę, jej rodziców i braci, Ludwikę i Bernarda, Wandę i Zdzisława, Gabriele i Stefana, Helenę, Irenę, Annę i Stanisława, Henryka i Marka, Teresę, Krystynę, Ewę, Halinę, Krystynę, Jerzego, Franciszka i Stanisławę, Katarzynę i Floriana, Marię, Jana i Andrzeja; księży: Mieczysława Sarneckiego, Stefana Kasprzyka, Stefana Psutego, Ireneusza Hanzewniaka, sąsiadów i znajomych;

37.                      Blandynę, Czesława, Czesławę, Jadwigę, Ignacego, Marię, Mariana, Stanisława, Mariana, Marię, Stefana, Ludwika, Urszulę, Wiktora, Adama, Henryka, Janinę, Eleonorę, Antoninę, Jana, Janinę, Joannę, Małgorzatę, Teresę, Jana, Józefa, o. Mariana Żelazka;

38.                      Bronisławę, Mariana, s. Marię OP, s. Stefanię OP, Telesfora, Stefanię, Helenę, Antoninę, ks. Józefa, Joannę, Kazimierę, Jana, Jadwigę, Wandę, Henryka, Krystynę, Zygmunta, Stanisława, Józefa, Annę, Kazimierza, Henrykę, Alinę, Zenona, Barbarę, Halinę, Irenę, Maksymiliana, Leokadię, Halinę;

39.                      Antoninę Bugajewską; z rodziny Holzapfel: Weronikę, Andrzeja i Stefana; z rodziny Kasztelan: Zofię, Marcina, Romana, Józefę, Franciszka, Janinę i Władysława; Halinę i Zygmunta Kwiatkowskich; z rodziny Skrzypczak: Stefanię, Józefa, Krystynę i Andrzeja; Elżbietę i Wojciecha Nowackich; Marię, Mariana i Eugeniusza Chwirot; Jadwigę Nawrot i Cecylie Sadyś; 1 T. R.

II Tajemnica: Nawiedzenie Św. Elżbiety

40.                      Janinę, Wacława, Jacka, Mieczysławę i Witolda Kokocińskich; Marka, Krystynę, Mariana, Marię i Piotra Byzia; Marię, Ludwika i Stanisława Wolko; Juliannę, Wacława i Irenę Tomalak; Walentynę, Bronisława i Henrykę Rauchut; Janinę, Alfonsa i Zbyszko Pawlaków; Zofię i Heliodora Antczak; Henrykę, Mikołaja Hałaj; Sławomira Dudzińskiego;

Leszka Olejnika; Stanisława Reszutd; Marię Komendzińską; Marię Kisiel i Rozalię Kaczmar;

41.                      Jadwigę Beczkowską i zmarłych z rodziny Beczkowskich, Kasztelanów i Bressów;

42.                      Annę, Czesława i Jana Kasprzak; Weronikę, Piotra Paszkowskich; Reginę Sobkowiak; Katarzynę Bachman; Mariannę Przygodzką; Janinę Płotkowiak; Włodzimierza Koska; Marianne i Mieczysława Gadzińskich; Mariana Opieracz;

43.                      Z rodziny Majewskich: Katarzynę, Antoniego, Ireneusza, Marię i Andrzeja; Reginę, Kazimierę, Jerzego i Krystynę Markowiak; Leokadię i Feliksa Marciniak; Mariana i Pawła Pikosz; Irenę i Władysława Niewiadomskich; Halinę Wągrowską; Gertrudę Nawrocką; Danielę Radziwonik; Andrzeja Kijowskiego; Józefę, Ignacego, Kazimierę i Stanisławę Narzekalskich; Franciszkę i Edmunda Wojteckich; Marię i Stefana Weiss; Irenę, Tadeusza i Remigiusza Tomczak; Gertrudę Bochenek; Aniele i Władysława Rybackich; Janinę Kulka; Helenę Kaczmarek; Gizele Snuszka; Radosława Stanisławskiego; s. Annę Kulczycką; Praksedę i Leona Łosińskich; Mirosławę i Stefana Biniszkiewicz; Urszule Walkowiak; Daniele Sołowiej; Eugenię Pacyńską;

44.                      Martę, Stanisława, Annę i Michała Liberkowskich; zmarłych z rodziny Liberkowskich i Chęsiów; Annę i Jana Czechowskich; Andrzeja i Ewę Kietlińskich; Krystynę Kawecką;

45.                      Stanisławę i Zbyszka Kijak; Jana, Stanisławę, Mariannę, Ludwika i Krystynę Wróbel; Zofię i Stanisława, Weronikę i Stanisława Herman; Aldonę Polak; Sławomira Ciszek; Marianne i Mikołaja Kos; Bronisławę i Jana Brodzińskich; 2 T. R.

III Tajemnica: Narodzenie Jezusa

46.                      Zdzisławę, Mariana Spalonych; Barbarę Szrodke; Zofię, Franciszka, Sebastiana Andrzejak; Juliannę, Antoniego Stam; Henrykę, Franciszka, Leszka Kucharzak; Mariannę, Waldemara Walczak; Helenę Jórczak; Helenę Zaprawa; Mariannę, Jana Gremplewskich; zmarłych z rodzin: Spalonych, Menclów, Andrzejaków, Florczyków, Przysieckich, Nowakowskich, Szymanuszków, Banaszaków i Zająców;

47.                      Cecylię, Stefana, Henryka, Zofię, Stefana, Jerzego, Józefa, Zbigniewa, Gabriela, Andrzeja Borowiaków; Szczepana, Zenona,

Grzegorza i pozostałych z rodziny Nowickich; Reginę i Zygmunta Nowaków; Pelagię i Michała Niemczyków; Helenę i Józefa Tarczewskich; Czesława i Marię Gorzanów; Mariana Berezowskiego; Tadeusza Zieberta; zmarłych z rodzin: Matuszaków, Kobielów, Łakomych, Warteckich, Nowaków, Mametów, Pietrowskich, Dziubałków i Bartkowiaków;

48.                      Wandę i Henryka Stroińskich; Helenę Sobierajską; Marcela Dorin; zmarłych z rodziny: Borowiaków, Otmianowskich, Stein i Sobierajskich;

49.                      Marię i Kazimierza, Jadwigę i Marcina, Czesława i Stanisława Grajewskich; Małgorzatę, Janusza i Sylwię Gulczyńskich; Tadeusza Szulca; Marka Tuszewskiego; Antoninę i Karola Szulc;

50.                      Z rodziny Ładoń: Helenę, Witolda, Michalinę, Piotra, Jadwigę, Mariana, Halinę, Waleriana, Jana i Zofię; Jana, Bronisławę i Barbarę Pawelec; Juliannę i Mariana Wroniak; Annę, Pawła, Lucjana, Anielę Krawiec; Zenonę i Marka Słabosz; Antoniego Rogowicza; Zofię i Mieczysława Wierkiewicz; Mariana Kanoniczaka; 3 T. R.

IV Tajemnica: Ofiarowanie Jezusa w świątyni

51.                      Krystynę, Ryszarda, Krzysztofa, wszystkich zmarłych krewnych z rodzin Wysockich i Tyszko; Urszulę i Wojciecha oraz wszystkich zmarłych z rodziny Wypychów i Nowickich; za dusze dzieci nienarodzonych;

52.                      Za zmarłych z rodziny: Świerskich, Ujczak, Kaczmarek i Andrzejewski;

53.                      Eleonorę Miszczak; Jerzego i Mirosława, Pelagię Skórnickich; Eleonorę i Maksymiliana Kwiatkowskich; Ignacego, Zenona i Leona Krajewskich; Marię i Antoniego Strońskich; Norberta i Kazimierę Lorenckich; Franciszka Bzdręgę; Janusza Klorek;

54.                      Jana, Weronikę, Stanisławę, Stanisława, Wiktorię, Józefa, Wiktorię, Stefana, Radosława, Jana, Edmunda, Irenę, Antoniego, Zofię, Mateusza, Grzegorza, Ryszarda, Kazimierę, Józefa, Irenę, Ryszarda, Joannę, Marcina, Kazimierza, Miriam, Mariannę, Stanisława, Ewę, Gabrielę, Praksedę i Sabinę;

55.                      Za zmarłych: Marię i Leokadię Zentalczyk; Marię, Stanisława i Dariusza Kurowskich; Franciszkę, Helenę, Agnieszkę, Aleksandra, Eugeniusza i Jana Nowaków; Annę, Bernarda i Tomasza Ponitków; Teresę, Jana i Leona Piosików; Jadwigę i Floriana Kuczów; Stanisława i Jacka Lamchów; Marię i Teodora Kuberskich; Franciszkę i Franciszka Kuczów;

zmarłych z rodziny Słópniaków, Płonków, Szutów, Wiśniewskich, Kurowskich;

56.                      Stanisławę, Franciszka, Helenę, Natalię, Elżbietę, Stefana, Stanisława, Grzegorza, Filipa, Mariannę, Lucjana, Annę, Jana, Genowefę, Władysławę, Leszka, Romana, Władysława, Janinę, Janinę, Józefa, Barbarę, Marię;

57.                      Janka Kowalczyka; Marie i Henryka Owczarek; Marie i Adama Jóźwiak; Katarzynę Bladowską; Jadwigę i Leonarda Kowalczyk; Janinę Kinowską; 4 T. R.

V Tajemnica: Odnalezienie Jezusa w świątyni

58.                      Marię, Jana, Stanisława, Pelagię, Marię, Katarzynę, Józefa Peda; Marię, Józefa Jeżyk; Mariannę i Stefana Kazubek; Józefę, Edmunda, Joannę, Elżbietę, Andrzeja, Kazimierza Napieralskich; Zofię i Józefa Tomaszewskich; Sławomira Baranowskiego; Bronisławę Hałas oraz za dusze krewnych i znajomych;

59.                      Katarzynę, Bernarda, Stefana Bukowskich; Wiktorię, Walentego, Henryka Czosnowskich; Salomeę i Jerzego Kozaków; Konstancję Brenk; Teresę, Kazimierza, Zbigniewa Kasprzaków; Czesławę i Józefa Ornafów; Zofię, Franciszkę, Michała Grzeszkowiaków; Janinę Kowalik;

60.                      Za zmarłych z rodzin: Stachowiaków, Kaczmarków, Kulińskich, Dopierałów, Andrzejewskich, Krzywdów, Nowaków, Nowickich, Ślazewiczów, Włodarczyków, Kalembów, Brumlejdrów;

61.                      Stanisławę, Ludwika, Edwina Taciak; Helenę, Henryka Kujawa; Katarzynę i Katarzynę Pawlak; zmarłych z rodziny Pawlaków; Stanisławę Roszyk; Teresę Nowakowską; Antoninę, Władysława Krychowski;

62.                      Helenę, Antoniego Bartkowiak; Włodzimierza, Leona, Mariannę, Janinę, Wandę, Zenona Brauze; Martę Olewską; Weronikę Pioch; Zofię, Leona Ratajczak; Zygfryda Wilczyńskiego;

63.                      Za zmarłych z rodziny Dusik: Halinę, Antoniego, Jadwigę, Marcina, Irenę i Michała; z rodziny Majewskich: Irenę, Edmunda, Lidię, Zbigniewa; z rodziny Koteras: Janinę, Ryszarda, Mariannę, Feliksa; Władysławę i Wojciecha Szczęsnych; Mariannę i Ignacego Jakielczyk; z rodziny Górnych: Krystynę, Wiktora, Marię, Aleksandra; Wiesławę Brudną;

64.                      Henrykę i Hipolita Buszka; Małgorzatę Masłowską; 5 T. R.

 

 

TAJEMNICE  CHWALEBNE – NIEDZIELA, ŚRODA

I Tajemnica: Zmartwychwstanie

65.                      Kazimierę, Ryszarda, Marię, Mariana, Benedykta, Stanisławę Dopierała; Leszka, Marka, Jana, Agnieszkę Kalemba; Mariannę, Józefa, Zygmunta Kaczmarek; Ryszarda, Sławomira Stachowiak; Irenę, Zdzisława, Mariana Suszek; Joannę, Stanisława Gielniak; Józefę, Wincentego Dopierała; Elżbietę, Wacława Gościniak; Artura Maćkowiak; Piotra Golusińskiego; Kazimierę, Franciszka, Janinę Kulińskich; Władysława Kulas;

66.                      Helenę, Wincentego, Jolantę i Józefa Maciejewskich; Marię i Stefana Hedrychów; Jadwigę i Stanisława Czyż; Annę i Ludwika Tomaszewskich; Barbarę i Jana Paterskich; Zofię i Stefana Szajdaków; Marię i Ryszarda Klewin; Władysława Leszczyńskiego; Leokadie Buczkowską; Macieja Łakomego; Janusza Noskowicza; Bronisława Kolendowicza; Katarzynę Szymkowiak; Irenę Litwińską; Zdzisława Strybę; Ferdynanda i Longinę Woźniak;

67.                      Za zmarłych z rodziny Dolaty: Antoniego, Jana, Walentego, Pelagię, Henryka, Leszka; z rodziny Piechockich: Helenę, Wojciecha, Leokadię, Stanisława, Różę, Bronisława; Marię Wyrwał;

·       Za zmarłych: Marka, Stefana i zmarłych z rodziny Idzińskich, Babskich, Wróżów, Hanzlów, Różyckich, Kopciuchów, Wilkusów, Chłodnickich, Holodów, Niemczewskich, Falickich, Kończalów, Stróżyńskich, Kowalskich, Szamotulskich, Nowakowskich, Gawrońskich, Heliaszów, Urbanów i Szymczaków; Antoniego Karasia; Marię Radziej; Danutę Wagner; Juliana Kamelę; Urszulę Czaję; Mariana Zielińskiego; Helenę Grochowinę; 1 T.CH.

II Tajemnica: Wniebowstąpienie

68.                      Martę, Józefa, Zofię, Mariana, Krzysztofa, Rozalię, Stanisława, Walerię, Kazimierza, Stefana, Romana, Józefa, Franciszkę, Jadwigę, Julię, Eleonorę, Stanisławę, Mariannę, Jana, Zofię, Jakuba, Andrzeja, Kubusia i Jasia, Mikołaja, Stanisławę, Bolesława, Halinę, Stanisława, Helenę, Zbigniewa, Irenę, Jana, Genowefę, Ludwikę, Sylwestra, Jana, Jadwigę, Tadeusza, Marię, Zofię, Jana, Teresę, Zenona, Andrzeja, Genowefę, Józefa, Zofię, Władysława, Zofię, Stanisława, ks. Tytusa, ks. Ryszarda, ks. Walentego, Hieronima, Patryka, Aldonę, Mariana, Andrzeja, Jerzego, Wojciecha, Czesława, Mariana, Zofię i Józefa;

69.                      Za zmarłych: Joannę, Magdalenę, Andrzeja, Marię, Stefana, Stanisława, Andrzeja Bródków; Mariannę, Andrzeja, Jana, Florka, Stanisławę Zgrzebów; Walentynę i zmarłych z rodziny Bródków; Stanisławę, Walentego Schubertów; zmarłych z całej rodziny Buszów; Krystynę, Henryka Górniak; Emilię Stasińską; zmarłych z rodziny Szatorskich, Janinę, Stefana Zambroń; Zygmunta Zielewicza; Bolesława Suchaneckiego; Marcina Bis; Zenona Swierz; z rodziny Jurów i Lorków; Fryderyka Frąckowiak; Danutę, oraz pomordowanych na Wołyniu Polaków;

70.                      Za zmarłych: Kazimierza, Andrzeja, Stanisławę, Jana Kaniewskich; Rozalię, Martę, Bronisława Narankiewiczów; Józefę Duda; za zmarłych z rodzin Kaniewskich, Dudów, Narankiewiczów, Reicheltów, Górskich, Nowaków, Stasiaków; Franciszkę, Józefa Sroków; Zofię, Jana, Jarosława Tomalaków; Jerzego Januszewskiego; Mieczysława Wojewodę; 2 T.CH.

Tajemnica III: Zesłanie Ducha Św.

71.                      Z rodziny Pospieszyńskich: Helenę i Cyryla, Stanisławę i Czesława; z rodziny Nowaków: Stanisławę i Kazimierza, Zygmunta; z rodziny Walichnowskich: Franciszkę i Stanisława, Pelagię, Mariannę i Helenę;

72.                      Henryka Kromolickiego; Helenę i Stefana, Martę i Stanisława, Zdzisława Pankiewiczów;

73.                      Józefa, Ignacego, Czesława, Krystynę, Helenę, Zofię Sobczaków; Stefanię, Bronisławę, Eugeniusza Ziółkiewiczów; Janinę i Andrzeja Kowalskich; Marcyjannę, Stanisława, Kazimierza, Andrzeja, Stefana, Władysława Maćkowiaków; Stanisławę i Franciszka Pietrzaków;

74.                      Za wszystkich zmarłych z rodzin Buszka i Wawrzyniak;

75.                      Stefana, Tadeusza, Franciszkę, Apolinarego, ks. Władysława, ks. Zygmunta, Mieczysława, Helenę, Halinę, Mariana, Annę, Henryka, Mariana Bajon; Anielę, Jana i zmarłych z rodziny Frąckowiak; Marię, Franciszka i zmarłych z rodziny Cuske; Mariana, Stefana, Halinę Ilmer; Jerzego, Marię, Eugeniusza, Marię Kasprzyckich; Teresę, Bogdana Popielas; Gertrudę, Konrada i zmarłych z rodziny Frąszczak; zmarłych z rodziny Kulczyńskich; Mieczysławę Łuczkowską; Henryka Wróbla; Hannę Ligocką, Wiesławę Strzelecką; Pawła Filipowicza; za zmarłych lokatorów z ul. Hetmańskiej 103;

 

76.                      Za zmarłych z rodzin: Rogackich, Przybyłków, Ziętków, Jastrzębskich, Nogalskich, Roszczyńskich i Świerkowskich;

77.                      Z rodzin: Skorlińskich, Olszewskich, Garbowskich; Malwinę Hermaszuk; Bazylego Cupa;

78.                      Irenę, Zenona, Edwarda Smolibowskich; Helenę, Klemensa Wolskich; Zbigniewa Feuer; 3 T.CH.

Tajemnica IV: Wniebowzięcie N.M.P.

79.                      Za zmarłych z rodziny Piotrowskich: Tomasza, Pelagię, Marię, Leokadię, Helenę, Teklę, Wacława, Waleriana; z rodziny Tomkowiak: Mariannę, Stanisława i Mieczysława; Stanisławę Czarnecką; z rodziny Augustyniak: Franciszka, Terese i Edwarda; Andrzeja Alberta;

80.                      Stefanię i Aleksandra Kapinos; Stanisława, Mieczysława i Jadwigę Wiszniewskich; Jana i Teresę Szymkowiaków; Wiesława i Dorotę Budnych; Andrzeja i Anastazję Kędziora; Celinę i Herberta Pyterek; Tadeusza Fludra;

81.                      Za zmarłych z rodzin: Gałdowskich, Ratajczaków, Rosadów, Schramunów i Gill, Gramatyków; Barbarę Sobolewską; Annę Góreczną; Krzysztofa i Piotra Wilkus; ks. Stanisława Janie; ks. Stefana Kasprzyka; ks. Stefana Psutego; ks. Ireneusza Hanzewniaka;

82.                      Edmunda Rydiana; Wandę Galubińską; Stanisława Wullerta; zmarłych z rodzin: Raisów, Snelów, Fludrów, Krysztofiaków, Prętkich, Walkowiaków, Przybyłów, Rennów, Niedźwiedzkich, Sołeckich, Nadobników, Drażdżyńskich, Pawlaków, za zmarłych sąsiadów; Marię, Karola i Stanisława Raisów; Władysławę, Antoniego, Alojzego, Marię, Kazimierza, Henryka, Teodorę, Eugeniusza Snelów; Aleksandrę Kurnatowską-Siuda; Kazimierę Kubiak; Aleksandrę, Janusza Gruba; Małgorzatę Wasiak; Barbarę Nadobnik; Walentynę, Wojciecha, Joannę, Stanisława Krysztofiaków; Wiktorię Rączkowską; Weronikę, Michała Antkowiaków; Stanisława, Tadeusza Świątków;

83.                      Za zmarłych z rodzin: Dąbrowskich, Gądków, Skórów, Skibińskich, Majchrowiczów, Pałków, Przeworków, Karwalów, Skórków, Berowskich, Budzów, Tytków, Drapałów, Lasotów, Wiejaczków, Guzików, Graczyków, Biskupów, Rostków, Lechów, Szusterów, Nogackich, Dyrdów, Kozickich, Ptoków, Kozendrów, Sysków, Misiaków, Kaczorów, Bąków, Misiowskich, Dziwoszów, Ptaków, Kabatów, Brodów, Ulewiczów; Moćków, Cebulów,

Franowskich, Koźbiałów; zmarłych przodków, krewnych, znajomych, wychowawców, nauczycieli, przełożonych i dobroczyńców; 4 T.CH.

Tajemnica V: Ukoronowanie M.B.

84.                      Za zmarłych z rodziny Knioła: Halinę, Mariana, Mariannę, Jana; z rodziny Antoszewskich: Marię, Piotra, Zbigniewa, Zygmunta; z rodziny Wieland: Stefanię, Zenona, Anielę, Maksymiliana; z rodziny Gołkowskich: Stefanię, Bronisława, Janusza; Marię i Mariana Szpala; Rozalię Bałdyga; Halinę i Marka Frąckowiak; Adama i Henryka Reich; Sabinę Witek; Annę i Stefana Nowackich; Stefanię, Stanisława, Ryszarda Burchardtów; Edwarda, Halinę, Jana Ciemniejewskich; Marię i Zdzisława Frankowskich; zmarłych z rodziny i znajomych;

85.                      Tadeusza, Franciszka, Marianne, Stanisławę i Marie Frąckowiak; Romana Mikołajczaka; Halinę Mosur; Kazimierza Świt; Józefa Leśniczaka; Annę Grześkowiak; Ryszarda Świątkowskiego; Zenona, Wacława, Marię, Magdalenę, Henryka, Kazimierza, Łucję i Marię Powick;

86.                      Antoniego, Antoninę, Ignacego, Marię, Stanisława, Kazimierza, Kazimierę, Wandę i Sabinę Strzelewicz; Marię, Magdalenę, Wacława, Kazimierza, Zenona, Henryka, Marię, Łucję Powicki; Józefa, Magdalenę, Edwarda, Małgorzatę, Włodzimierza, Stanisława, Marię, Antoniego Grzegorza, Ewę, Jadwigę, Karola, Jana, Karola Turpik; Romana, Jadwigę, Stanisławę, Kazimierza, Irenę Dyderskich; Henryka, Cecylię, Zbyszka, Bożenę Woźniak; Ewę, Franciszka Sołtysiak; Adelę Malanowską; Marię, Monikę, Barbarę, Łucję i Urszulę;

87.                      Martę, Zygmunta, Pelagię i Jana Misiornych; Józefę, Stanisława, Aleksandrę i Alojzego Kasztelan; Stanisławę i Aleksandra Kujawa; Irenę Rothe;

88.                      Helenę, Jana, Piotra, Marka, Bogdana, Janka, Gerarda, Danutę, Leona, Stanisławę Szymczak; Walentynę, Franciszka, Andrzeja, Helenę, Zygmunta, Zofię, Zygmunta Krzyżagórskich; Zofię, Władysława Szeliga; Jana Rzeźnik; Zofię Trybus; Barbarę Wajda; Bognę, Henryka Kaczmarek; Marię, Mariana Stamm; Jankę, Wojtka, Irka, Grażynkę Banachowicz; Zygmunta Kowalskiego; Zenię, Ryszarda Kruger; księży z naszej parafii;

89.                      Franciszka, Stanisławę i Hieronima Wesołek; Józefa, Adasia Cherek; Maryjannę Nowakowską, oraz zmarłych z rodzin: Wesołków, Cherków, Prymelskich i Pliszków; 5 T.CH.

TAJEMNICE  ŚWIATŁA – CZWARTEK

I Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie

90.                      Bronisławę, Urszulę, Teodora, Ignacego, Franciszkę, Helenę Kasprzak; Pelagię, Marię, Mariannę, Wiktorię, Józefa, Zygmunta Michalaków; Benignę, Maksymiliana Nowak; Bogumiłę, Zofię, Słomińską; Barbarę, Leokadię, Ewę Grotowską; Eugenię, Władysława Szewczak; Józefa, Bronisławę, Jana, Jerzego, Kazimierę, Bronisława Buks; Genowefę, Henryka, Halinę, Bożenę Kubczak; Ewę, Małgorzatę Tuszyńską; Krystynę Stasińską; Bożenę Nowak; Krystynę Jędrusek;

91.                      Za zmarłych z rodziny: Perz, Małeckich, Zandeckich, Nowaków i Abramowiczów;

92.                      Annę, Franciszka, Bogdana, Mariannę i Józefa Gromadeckich; Teodora Klak; Wiktorie i Józefa Naskręt; Wiktorię i Władysława Walkiewicz;

93.                      Za zmarłych z rodzin: Dodolskich, Szymańskich, Budwigów, Polaczyków, Szatkowskich, Laskowiaków, Ratajczak, Jezińskich, Ochockich, Żarnowieckich i Lejman;

94.                      Mariannę, Mariana Wilk; Jadwigę Kasprzak; Agatę, Władysława Tomiak i zmarłych z rodziny Tomiaków; Stanisławę, Marianne Grześk; Wojciecha Norskiego;

95.                      Mariannę, Jana, Aniele, Franciszka, Szczepana, Józefę Maćkowiaków; Józefę, Jana, Zbigniewa Przybylskich; Józefę, Szczepana, Walentego, Weronikę Kaczmarek; Jadwigę, Michała, Teodora Górczaków; Marię, Józefa Pakuła; Jadwigę Włosowicz; Halinę Krzyżanowicz;

96.                      Pelagię, Michała i Adama Łuczaków oraz zmarłych z rodziny Łuczaków i Jezierskich; Helenę, Mariana Kaźmierczaków oraz z rodziny Kaźmierczaków i Ulatowskich;

97.                      Jerzego, Bronisławę i Stanisława Zielińskich; Wandę, Teofila, Jana, Stanisława i Jadwigę Balcerkiewiczów; Jana, Martę, Wacława, Jadwigę i Mariana Dykierskich; Wandę Klitsche; Seweryna Borys;

98.                      Stanisława, Jana, Władysławę Marciniak; Helenę, Józefa, Henryka, Grażynę, Ewę, Zbigniewa Jóźwiak; Dorotę Górę; Białkowskich; Dariusza Raszkowskiego; Wernerów; Stefana Pachołka; oraz księży: Stefana Kasprzyka i Mieczysława Sarneckiego; 1 ŚW.

 

Tajemnica II: Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

99.                      Gertrudę, Czesława, Zbigniewa, Leona, Reginę, Franciszka, Sabinę, Józefa, Genowefę Zająców; Zofię, Jana, Janusza Karpińskich; Anielę, Czesława, Stanisława, Irenę Łopińskich; Jana, Marię, Adama Komisarków; Piotra Szymczaka; Włodzimierza Łyka; Stanisława i Franciszka Malinowskich;

100.                Sławomira, Andrzeja, Teresę, Mieczysława Tomaszyk; Henryka i Helenę Rozmiarek; Janinę i Józefa Dembińskich; Lucynę, Eugenię, Józefa i Zygmunta Filas; Józefa Linke; Tadeusza Sobkowiaka; Reginę i Stefana Psutych;

101.                Za zmarłych: Antoninę, Marię, Leokadię, Jolantę, Mariana, Franciszka, Andrzeja Michalskich; Marię, Irenę, Piotra, Stanisława Grygier; Stefanię, Teresę, Jana Dolatów; Roberta Kamińskiego; Czesława Brysiak; Józefa, Annę, Martę Mielcarek; Lecha Drzymałę; Marię, Franciszka Błaszczaków; Czesława Łysiaka; Marię, Stefana Tojek; Genowefę, Malwinę, Krzysztofa Kornobis; Mieczysława Synoradzkiego; Michała Hellak; Leokrecję, Alojzego Michalak; wszystkich krewnych i znajomych;

102.                Bronisława Okupniak; Jadwigę, Walentego, Franciszkę, Edmunda, Łucję, Józefa, Helenę, Bronisława, Henryka, Leszka Roduła; Antoninę, Michała, Walentego, Leona, Eugeniusza, Zygmunta, Stanisława, Janinę, Mariana Okupniak; Martę, Seweryna Olejniczak; Kazimierę, Leona, Jadwigę Wawrzyniak; Kazimierę, Janinę, Czesława, Mariana, Piotra, Rozalię, Stanisławę, Janinę, Stanisława, Henrykę, Floriana Mrowińskich; Józefę i Bolesława Knyska; Mariannę, Stanisława Kuchacha; księży: Stefana Kasprzyka, Ireneusza Hanzewniaka, Mieczysława Czubaja, Mieczysława Sarneckiego;

103.                Bronisława, Władysławę, Urszulę, Józefa, Marię, Bogdana Sobalak; Leona, Mariannę, Leokadię Nowak; Franciszkę, Stanisława Jaśkiewicz; Romana, Irenę, Jacka Mieloch; Ryszarda, Janinę Nowackich; Marię i Janinę Wawrzyniak;

104.                Marię i Adama Kaczor; Anielę i Stefana Włodarczak; Czesława Wiencław; Zenona Sikorskiego; 2 ŚW.

 

 

Tajemnica III: Głoszenie Królestwa i wezwanie do nawrócenia

105.                Ryszarda, Mariannę, Józefa, Stanisława, z rodziny Migdałów; Eleonorę, Józefa, Krystynę, Adama, Annę, Stanisławę, Michała, Marię, Stanisława, z rodziny Pawłowskich; Marię, Wiktora, Zdzisława, Józefa, Danutę, z rodziny Aksieniów; oraz Teresę, Zenona, Janinę, Antoninę, Stanisława, Jadwigę i Jana;

106.                Bronisławę, Edmunda, Irenę, Kazimierza, Stanisławę Lewandowiczów; zmarłych z rodziny Jeleń; Marię i Kazimierza Markiewiczów; ks. Hanzewniak;

107.                Włodzimierza Jagodzińskiego i zmarłych z rodziny Jagodzińskich; Wandę i Józefa Krzyżanek i zmarłych z rodziny Krzyżanek; Marię i Ignacego Strzelewicz i zmarłych z rodziny Strzelewicz; Mariana, Jadwigę, Zofię, Czesławę, Stanisławę, Stefana, Henryka; za zmarłych krewnych, przyjaciół, sąsiadów i zmarłych członków Wspólnoty Modlitwy Wstawienniczej i Koła Przyjaciół Radia Maryja;

108.                Annę Skowrońską i zmarłych z rodziny Skowrońskich, Joszków i Kozerów; Stefana Piechowicza; Wojciecha Wachelka; zmarłych z rodziny Łupińskich; Remigiusza Worwąga; Stanisławę i Edmunda Gorzędowskich; Marianne i Teofila Muskalskich; zmarłych z rodzin Muskalskich i Gorzędowskich; Teresę Niechciał; Jolantę Grabowską; Karolę Grabowską i zmarłych z rodziny: Grabowskich, Swędrowskich, Dukiewiczów i Adamskich;

109.                Józefa i Władysławę Szymańskich; Alojzego i Krystynę Brandkiewiczów; Jerzego Siejkowskiego; Reginę Laufer;

110.                Teresę, Stanisława, Czesława, Andrzeja, Henryka, Krystynę, Stanisławę, Ignacego Koniecznych; Marię, Mariana, Ewę, Andrzeja Borskich; Franciszkę i Jana Pałków;

111.                Edmunda i Ryszarda Skopińskich; Stanisława, Antoninę, Bronisławę, Czesławę, Józefa, Serwacego, Tadeusza, Jana, Stanisława, Genowefę Nadstogów; Czesławę Ostolską; Stefanię witkowską; Dankę Kandułę; Dankę Bugzel; Stanisława, Cecylię, Mieszka Lewandowskich; Jankę, Tlorka Gorońskich; Tadeusza, Geomofewę Maćkowskich; Kazimierę Cieślak;

112.                Agnieszkę i Franciszka, Wiesławę, Alicję, Michała, Bogdana Krause; Irenę i Franciszka Mączyńskich; Mariana Golaka; Jadwigę Woźniak;

Krzysztofa Nowakowskiego; Jadwigę i Jana, Marię Szała; Jarosława Cereckiego; Felicję i Adama Koszewskich; Jadwigę i Bartłomieja Mączyńskich;

113.                Krystynę, Kazimierę, Teodora Juskowiaków; Zofię i Stanisława Piechockich; Józefa Olejniczaka; Helenę i Bolesława Woźniaków; 3 ŚW.

Tajemnica IV: Przemienienie Pańskie na Górze Tabor

114.                Za wszystkich zmarłych ludzi szeroko rozumianej kultury, sztuki, modelingu, plastyków, artystów, muzyków, kompozytorów, reżyserów, aktorów, ludzi nauki, profesorów, wykładowców, nauczycieli, wychowawców, pisarzy, poetów, architektów i sportowców;

115.                Stanisława i Stanisława Józefowskich, Anielę Przybył-Józefowską; Zygmunta, Bronisława, Zofię, Ryszarda Kamieńskich; Annę i Mariana Walkowiak; Janusza Nowotko;

116.                Za bliższych i dalszych zmarłych z rodziny: Karmelitów, Kamińskich, Jędrzejczaków i Mroczkowskich;

117.                Z rodziny: Maciejewskich, Jabłońskich, Płudowskich, Urbańskich i Sztaub;

118.                Cecylię Berka; Danutę Gauss; Józefę, Stanisława, Jana, Tomasza, Tadeusza, Marię i Jerzego Wójtowiczów; Tadeusza Metzgiera;

119.                Stefana, Annę, Antoniego Guzików; Stanisława, Józefę, Stanisława, Władysławę, Katarzynę, Szczepana, Jana, Maryjannę, Franciszka, Marię, Leokadię, Joannę, Michała, Henryka, Zdzisława Michalskich; Stanisława, Józefę, Franciszkę Kaźmierczak; Tadeusza Zabłockiego;

120.                Za ++ Annę i Jana Pankiewicz, Wiktorię i Franciszka Dyląg oraz z rodzin: Pankiewicz i Dyląg, Gancarz, Zięba, Wójcik, Lewanda, Szydłowski, Stanula, Socha, Lisowski, Dziedzic, Kasowicz, Madej, Kuraś, Buś, Ks. Władysława Pawikowskiego, Teresę i Brunona Zinkel, wszystkich krewnych, znajomych, przyjaciół i dobrodziejów;

121.                Jana, Stefanię, Marcina, Antoniego, Teofilę, Monikę, Izę Pogorzelczyk; Leonardę i Franciszka Fiksa; Stanisławę i Michała Przybysz; Marię, Wiktora, Wiktorię, Teresę, Stefana Tylewskich; Stefanię i Józefa Ceglarek; Stanisława Ryciaka; Kazimierę i Edmunda Brozowskich; Oliwię Januszczyk; Genowefę Leszko; Stefana i Zofię Zamysłowskich; oraz zmarłych z rodziny Gorajskich i wszystkich zmarłych potrzebujących pomocy;

122.                Ludomirę, Edmunda, Alfreda, Benedykta Balcerowicz; Zdzisławę, Grzegorza, Beatę, Albinę, Bernadetę, Andrzeja, Witolda, Joannę, Edwarda, Stanisławę, Kazimierę Woźniak; Cecylię, Leona, Henrykę Jarczak; Marię, Andrzeja Dalke; Czesławę Gajewską; Leokadię, Floriana, Irenę, zmarłych którzy znikąd ratunku nie mają;

123.                Jacka Borskiego i zmarłych z rodziny Borskich; Elżbietę Rozalską; Janinę Kulińską i zmarłych z rodziny Kulińskich; Mieczysławę Kaszkarot i zmarłych z rodziny Kaszkarotów;

124.                Czesława, Jadwigę, Franciszka, Józefa, Czesława, Andrzeja, Stanisławę, Marię i ks. Wojciecha;

125.                Za zmarłych z rodziny Górni: Halinę, Leona, Mariana, Władysławę, Jana, Tadeusza; z rodziny Fludra: Pelagię, Jana, Edwarda, Kazimierza, Genowefę; z rodziny Waraszewskich: Władysławę, Joannę, Kazimierę, Józefa, Stanisława, Kazimierę, Mieczysława, Mieczysława, Jadwigę, Agnieszkę, Władysławę, Zofię, Bolesława, Andrzeja, Władysławę; Irenę i Edwarda Czerwińskich; Barbarę Leitgeber; Genowefę i Tadeusza Barteckich; Stanisławę i Zygmunta Pogonowskich; Franciszkę Jagodzińską; Andrzeja Wiśniewskiego; Irenę Zdrojową; Cecylię i Jarogniewa Broniarz; Lubomirę Broniarz-Press; Łucję Wieland; Marię Wasielewską; Helenę Borowiak; Mariannę Lipińską; Gertrudę Kończal; Vello Press; 4 ŚW.

Tajemnica V: Ustanowienie Eucharystii

126.                Za zmarłych z rodziny Cichewicz: Piotra, Bronisławę, Urszulę i Ludwika;

127.                Stanisława i Zofię Rzeźnik; Józefa i Czesławę Pyżyńskich; Irenę Chiebosz; Irenę Maisel; Rajmunda Norbert; Bernadetę, Józefę, Jadwigę, Irenę, Kazimierza, Mirosławę, Jana, Bożenę tarkę; siostrę Józefę, księży: Józefa Dolinę, Władysława Piaskowskiego, Franciszka Lechowicza;

128.                Helenę i Antoniego Garlińskich; Mieczysława, Łucję, Anielę, Mariana Iwińskich; Elżbietę i Andrzeja Stefańskich; Martę i Józefa Stefańskich; Krystynę i Ryszarda Binkowskich; Zofię i Kazimierza Szóstak; Stanisława Wosinkiewicza; Katarzynę i Władysława Pawlaków; Józefę i Józefa Garlińskich; Martę i Władysława Pawlaków; Stefanię, Domicelę, Franciszka, Ryszarda Pawlaków;

129.                Za zmarłych: Mariannę, Józefa, Marię i Stanisława Witkowskich; Weronikę i Franciszka Purol; Pelagię i Walentego Kuśnierczak; Tadeusza Filipiak; Helenę Krupa; Józię Kuśnierczak; Teresę i Józefa Kwitowskich; Teresę Olejniczak; Janinę i Józefa Kozłowskich; zmarłego Pana Korytowskiego;

130.                Z rodziny Woszczek: Józefę, Piotra, Pawła, Pawła, Salomeę; z rodziny Pacel: Julię, Stanisławę, Franciszka, Julię i Stefanię; Annę i Vasilę Lefter; z rodziny Bryzik: Eleonorę, Stanisława i Janusza; Danutę Front, ks. Alfreda Pawlaka; ks. Mariana Nowaka; ks. Jana Nowackiego; ks. biskupa Mirosława Kołodziejczyka; Janinę Kobusiewicz;

131.                Cyryla, Cecylię, Pawła Piłatów; Agatę, Bronisława Kwietniów; Krystynę Nowak; Annę i Ignaca Dardas; Alinę i Antoniego Kurdyk; Horsta Linstaedt (czyt. Linsztet); Stefanię, Stanisława, Mariana Sobczaków; Kazimierza, Kazimierę, Annę Kobusińskich; Jadwigę, Henryka, Jadwigę, Wandę Orcholskich; Mieczysława, Halinę, Helenę Izydorków; Edmunda, Helenę, Jana, Mariannę, Czesławę, Henryka Lipińskich; Danutę i Edmunda Wieczorek; Józefa, Martę, Waltera, Jana, Annę, Klemensa, Zofię, Jadwigę Kludzikowskich; Teresę, Szczepana, Helenę, Andrzeja, Grażynę, Bogdana, Jana, Wiktorię, Zofię, Annę, Stanisława, Ryszarda Kobaszyńskich; Leona, Wiktorię, Zofię, Franciszka Nowowiejskich; Annę i Ignaca Zielińskich;

132.                Za zmarłych: Waldemara, Teresę, Bernarda, Macieja Zgóreckich; Teresę, Helenę, Grażynę, Szczepana, Andrzeja, Bogdana Kobaszyńskich; Helenę, Edmunda, Henryka Lipińskich; Annę, Franciszka, Jana, Michalinę, Wiesława, Mariana Nowickich; Małgorzatę Andrzejczak; Henryka Duralskiego; Katarzynę Kubińską; Marka Skibiaka; Ewę i Wiesława Ślęzaków; Jana Kaczmarka; Sabinę Bosiacką; Roberta Ściery; Patrycję Zwierzchlewską; Adasia Ignasiaka; Janinę i Janusza Daszewskich; Grażynę Praiss; Zbigniewa Matysiaka; Zenona Maciejewskiego;

133.                Irenę i Mirosława Przybył; Janusza Woźniak; ks. Mariana Wołka TChr.; Władysławę Kruk; Mariannę, Władysława, Elżbietę i Mieczysława Borowczyk; Marię Nowak; Władysławę Golimowską; Aleksandrę Zarembę; Waldka Puka; zmarłych z rodzin: Flak, Kruk, Luch, Chwaszcz, Borowczyk oraz Panią Zosię; 5 ŚW.

 

 

TAJEMNICE  RADOSNE – PONIEDZIAŁEK

I Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

134.                Michała, Anastazję, Józefa, Andrzeja Łopatków; Władysławę i Narcyza Kubiaków; Stanisławę i Jana Popławskich; Marię i Stanisława Hofman; Marię i Mariana Banaszak; Stanisława Wójtowicza;

135.                Za zmarłych: Antoninę, Janinę i Władysława Staszak; zmarłych z rodzin Frydrychowskich, Laskowskich, Śramkowskich, Andrzejczaków, Kłosów, Dzwoniarkiewiczów; Jerzego, Joannę, Ryszarda Tomaszewskich;

136.                Władysławę i Józefa Walczak; Józefa Janik; Ewę Kaczmaek; Mirosławę i Stefana Biniszkiewicz;

137.                Z rodziny Chudzickich: Iwonkę, Zbigniewa, Eugeniusza, Joannę i Zygfryda; Jadwigę i Mikołaja Sommerfeld;

138.                Jana i Natalie Bąk; Kazimierza i Kazimierę Czaplińskich; Andrzeja Woźniaka;

139.                Franciszkę i Andrzeja Ginter; Irenę, Kazimierza, Cecylię, Józefa Talarowskich; Władysławę Karasiewicz;

140.                Teresę Kobaszyńską; Helenę, Edmunda, Henryka Lipińskich; Helenę, Szczepana, Andrzeja, Grażynę, Bogdana Kobaszyńskich; Jana Linstaedt (czyt. Linsztet); Alinę i Antoniego Kurdyków; Andrzeja Pilarczyka;

141.                Jerzego Jabłońskiego; Stanisławę i Jana Płociniczaków; Helenę i Mariana Jabłońskich; Irenę Gruszczewską; Czesława Kulczyńskiego; Danutę Miśkiewicz; Michała Grzesińskiego; Władysławę i Kazimierza Kulczyńskich;

142.                Różę, Stanisława, Jarosława, Stanisławę Kiełbasów; Rozalię, Aleksandrę, Józefa, Wiesława Pabianów; Henryka i Andrzeja Drętkiewiczów; Joannę Krzyżostaniak; Damiana Komorowskiego; Zofię Jankowiak; Zofię i Witolda Piotrowskich; Macieja Skrzypczaka; Bogdana Buszke; Roberta Ciesielskiego; 1 T. R.

II Tajemnica: Nawiedzenie Św. Elżbiety

143.                Za zmarłych: Władysławę i Edwarda Chybickich; z rodziny Klawiterów: Franciszkę, Kazimierza, Włodzimierza, Stanisława, Wojciecha, Tinę; z rodziny Adamskich: Benignę, Czesława, Rozalię, Marcina; z rodziny Pawlaków: Ryszarda, Zofię, Marcina; Bogumiłę Florczak; Edmunda Wolendera;

144.                Henryka Bielicę; Walerię Block; Anielę Luckner; Stefana i Cecylię Łukarskich; Antoninę i Władysława Antkowiak; Annę i Stanisława Mikołajczak;

145.                Wojciecha, Jana, Irenę, Katarzynę, Ludwika Gołaszyńskich; Ludwika, Joannę, Jana, Beatę, Annę, Walentego, Franciszka Guzendów; Zofię i Jana Michałowskich; Stanisława, Mariannę, Józefę Matuszaków; Krystynę i Zofię Włodarczyk; ks. Adama Pawłowskiego; ks. Zygmunta Timme; ks. Władysława Piaseckiego; ks. Władysława Koski; ks. Władysława Mniejżyńskiego; ks. Edwarda Pośpiesznego; wszystkich zmarłych kapłanów naszej parafii; Pawła Dettlaffa; Jagodę Sarnocińską;

146.                Weronikę i Walentego Kempa; Agnieszkę i Stanisława Ciesielskich; Seweryna Warsickiego; Łucję i Andrzeja Przechera; Pelagię i Jana Donaj; Alojzego Banaszak; Eleonorę Smoczyk; Danutę i Wacława Plenzler;

147.                Za zmarłych: Józefa i Mieczysława Brogul; Józefa Kupiszowskiego; Mariana Ryc; Henryka, Piotra i Marię Walczak; Jana Sochę; Czesława Świes; Krystynę i Władysława Anioł; Grzegorza Wróbel; Marię i Stanisława Dominiak; Jadwigę i Bruno Ryc;

148.                Henryka, Alfreda, Stanisławę, Pawła, Łucję, Władysława, Mariana, Adolfa, Mirosławę, Konstancję, Anielę i Zdzisława;

149.                Mariana i Stanisławę Maciejewskich; Kazimierza, Wiktorię i Barbarę Czajków; Jadwigę Podlewską;

150.                Za zmarłych z rodziny Janiszewskich: Magdalenę, Elżbietę, Danutę, Józefa, Bogusława, Konrada i Andrzeja; z rodziny Nowickich: Kazimierę; Annę, Marię, Pelagię, Teodora, Franciszka, Zdzisława, Jerzego i Roberta; Wiktorię i Jakuba Tomczaków; Franciszkę i Wojciecha Garczyków; 2 T. R.

III Tajemnica: Narodzenie Jezusa

151.                Z rodziny Nowak: Gabrielę, Władysława, Tadeusza; z rodziny Michalak: Genowefę, Józefa i Kazimierza; Krystynę Połczyńską;

152.                Janinę i Kazimierza Toniarz i wszystkich zmarłych z rodziny Toniarzów, Juraszów, Masztalerzów, Gałków; Łucję, Mieczysława, Lucjana Frąckowiaków;

153.                Jana, Franciszka, Joannę Robaszyńskich; zmarłych z rodziny Popielarzów; Włodzimierza i Janinę Walkowiak; Franciszka, Eleonorę, Mieczysława Wiśnych; Antoniego, Grzegorza, Jadwigę, Stanisławę, Łucję Bielejewskich; Stanisława Ogórkiewicza;

154.                Zdzisława i Roberta Wysockich; Piotra, Zygmunta i Kazimierza Leciejewskich;

155.                Ryszarda Laugsch (czytać: Laugsz); Marię, Stefana, Wojciecha Filipiaków i wszystkich zmarłych z rodziny Filipiaków i Batkowskich;

156.                Z rodziny Prochowicz Bronisława; Apolonię, Elżbietę, Mariana; z rodziny Warpas Ludwika, Józefę; z rodziny Knopowski: Wojciecha, Marię, Zbigniewa, Jerzego, Artura; Grembowicz Pelagię;

157.                Marię i Stefana, Teresę Czaińskich; Wojciecha i Marię Kliczbor; Andrzeja, Józefa i Zenitę Gruszczyńskich; Wladysława Jażdżyna; Barbarę Pietraszak; Emilię i Zbigniewa Bakaoskich;

158.                Krystynę i Jana Kołpowskich; Helenę Wierzchowiecką; Janinę Juźwiak; Halinę Augustyniak; Zbigniewa, Marię, Stanisława, Albina Kurnatowskich; Olka Kowalczyka; Jerzego Pisarzewskiego;

159.                Eleonorę, Marię, Helenę, Bronisławę, Marcina, Stefanię, Jana, Irenę, Mariana z rodzin Przybylskich, Kasprzaków i Michalaków;

160.                Mariana, Stanisława, Stanisławę, Ewę, Jana, Janinę Kubiak; Jadwigę, Walentego, Stanisława, Benignę Dardas; Joannę i Sylwestra Dymek; Antoninę i Jana Hain; Helenę Kobyłka; za wszystkich zmarłych z rodziny;

161.                Za zmarłych z rodziny Płonków: Marka, Adama, Ewę, Aleksandrę, Czesława, Henryka i wszystkich innych zmarłych z rodziny; Leona i Czesławę Urbaniaków; Leona, Józefę, Marianne i Marię Mocnych; Andrzeja i wszystkich zmarłych z rodziny Kozłowskich i Ratajczaków;

162.                Weronikę i Antoniego Korcz; Mariannę i Antoniego Niemczewskich; Eugeniusza, Janinę i Jarosława Zaremba; Eugeniusza Stanisławskiego; Franciszka Kauch; Teodora Filipiaka; zmarłych z rodzin: Niemczewskich i Kujawów; Łukasza Ambroziaka; Jana Januszkiewicza, Przemysława, Romana, Jana, Renatę, Pana Patelskiego; zmarłych sąsiadów, znajomych, bliskich, zmarłych z naszych rodzin i przyjaciół; 3 T. R.

IV Tajemnica: Ofiarowanie Jezusa w świątyni

163.                Czesława, Władysławę i Jerzego Rybczyńskich; Mirosławę Patelską; Sabinę Człapka; Bronisławę Kuczma; Teklę Górniak; Bolesława Człapka; Bolesławę Berner; Michała Wojciechowskiego;

164.                Helenę, Edmunda, Franciszkę Majewskich; Anastazję, Stanisławę, Juliana, Józefa, Rozalię Szymańskich; Józefa, Janinę, Piotra Rutkowskich;

Alicję i Piotra Konarzewskich; Jolantę i Andrzeja Nawrotów; Andrzeja Połuboczko; Bożenę Żanny; Marka Okerta; Olę Borys;

165.                Marię i Leona Grzesiak; Helenę i Walentego Wyszkowskich; Annę i Jakuba Śliwińskich; Annę i Feliksa Burdajewicz; Floriana Grzesiaka; Kunegundę Ogórkiewicz; Karola i Henryka Rolski; Dezyderego Śliwińskiego; Daniele i Teofila Kaczorowskich; Henryka i Marię Ciszek; Zenona Grabowskiego; Władysławę i Stanisława Śliwińskich;

166.                Z rodziny Skrzyńskich: Józefa, Annę, Barbarę, Józefata, Marię, Krystynę, Krzysztofa, Janinę; z rodziny Wojtyś: Marię, Krystynę, Józefa; Barbarę i Janusza Bieleckich; Mariana Suskiego; Kazimierza Czubaka; i zmarłych z rodziny Siemianowskich: Julię, Zbigniewa i Wojciecha;

167.                Zofię, Wincentego, Aurelię, Władysławę Budaszów; Władysławę i Edmunda Jasiewiczów; Antoninę, Walentego, Alinę, Zbigniewa Łakomskich; Marię, Jana, Stefanię, Jana Stachowiaków; Leokadię i Ludwika Nowackich; Stanisława i Kazimierę Walczaków; Czesława Jerzaka; Krystynę i Edwarda Pilnych; Marię Śron; Benedykta Mizerkę; Jerzego Warszyckiego; Jolantę Karolak; Małgorzatę Rot; Hannę Urbaniak; Renatę Kuczyk; Barbarę i Romana Jasiewiczów; Hannę, Piotra, Antoniego i Wiktorię Budaszów; 4 T. R.

V Tajemnica: Odnalezienie Jezusa w świątyni

168.                Helenę Ziółkowską; Czesława Błoniewskiego; Czesława Kaczmarka; Irenę Stec; Marię Warzycha; Romę Owsianną; Zofię Sadowską; Antoninę Filipiak; Krystynę Huchwajda; Elżbietę Bednarkiewicz; Urszulę Gumeu-Leouarcik; za zmarłych z rodzin: Michorów, Grabińskich, Bałęcznych, Chowaniaków, Dybałów, Hinców, Pierzów, Mendoszewskich, Stolarczyków, Faligowskich, Ciosańskich, Świechowiczów;

169.                Za zmarłych: Mariusza Kałużyńskiego; Barbarę Przytułę; Annę i Wojciecha Bilskich; Mariannę i Piotra Mikołajczaków; Helenę i Jadwigę Biniewskie; Ryszarda Kałużyńskiego; Leokadię i Józefa Kęsów; Franciszka Mikołajczaka; Józefa Biniewskiego;

170.                Janinę i  Franciszka Glapa; Helenę, Kazimierę, Józefa, Mieczysława Palcerek; Antoniego, Marię, Jana Bartkowiak; Teresę, Irenę, Leonarda Prałat; Weronikę Muszyńską; Jerzego Bartkowiaka;

171.                Felicję, Wincentego, Jacka Silskich; Marię, Zygmunta Miedziarków; Władysławę, Stanisława Faleńskich; Katarzynę, Bolesława Miedziarków;

Teodozję i Stefana Pawlickich; Józefę, Stanisława Szymańskich; zmarłych z rodzin: Janickich, Nojman, Silskich, Błaszyków, Faleńskich, Miedziarków, Piotrowskich;

172.                Stanisławę, Ludwika Ratajczak, Mariana, Piotra, Wiktorię, Piotra, Stenisławę Iwanowskich, Stefana Ciesielskiego, Antoniego Ptaszyńskiego, Jadwigę, Ignacego Mielcarek, Kazimierza, Genowefę i Bogusława Charkiewicz;

173.                Rozalię Shnit, Mariannę Maćkowiak, Jerzego, Mariana, Józefę Klinger, Helenę i Józefa Balcerzak;

174.                Teresę, Czesława, Marka, Romana Nemec, z rodziny Nemec, Annę, Piotra Lange, Halinę Dolata, Pelagię i Brunona, Floriana i Kazimierę Tyc, Stanisława, Mariannę Powała, z rodziny Powałów, Annę, Józefa Piórkowskich, Stanisławę Banul, Leokadię, Walentego Żywica, Danutę Plucińską i z rodziny Zaperków;

175.                Mirosława i Wacława Trafas, Bogusławę i Czesława Pikosz, Zofię i Czesława Miara, Wandę i Edwarda Nawrockich, Elżbietę i Zdzisława Owedyk, Elżbietę Solarek, Annę Janicką, Celinę Marchlewską, Jana Cywińskiego, Leokadię Kaczmarek, Urszulę Biegańską, Barbarę Schultz, Sebastiana Drożdżyńskiego i Izabelę Wojtyś;

176.                Pelagię, Stanisława i Grzegorza Stróżyk, Annę i Walentego Piela oraz Piotra Gościńskiego;

177.                S. Angelę Witek, S. Rajmundę, S. Józefę oraz inne Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, Janinę Małecką, Mariannę Mańczak, Tamarę, Helenę, Halinę, Aldonę Adamską-Kamińską, Eugeniusza Siwczak, Stanisława, Marię, syna Stanisława, Kazimierza Gil, Marię i jej męża Roberta, Helenę, Ignacego, Tadeusza, Zdzisława, Marię, Weronikę i jej męża Kaczmarków, Helenę, Andrzeja, Kazimierza, Barbarę, Grażynę, Genowefę, Romana, Katarzynę, Alojzego Krawczak, Zofię Janeczek, Annę Szymańską, Marię, Pawła Szumdryk, Jadwigę, Feliksa Chełmikowskich, Zofię, Stanisława, Alinę Rauchut, Tomasza Bródka, Macieja Zawieję, Piotra Giermańskiego, Jana Szafrańskiego, Dariusza Marosz, Mirosława Dolata, Janusza Stępniak, Pawła Detlaf Konstantego Dokowicz, księży: Ireneusza Wleklik, Kazimierza Szofer, Mariana Piątkowskiego, Janusza Piotrowskiego, Ireneusza Hanzewniaka, Stefana Psutego i Mariana Walczak; 5 T. R.